Patent na úspech

15.03.2011

Pohrebná služba LAUK

Pohrebníctvo je málo známou oblasťou v ponímaní verejnosti, aj keď sa jedná o podnikanie, ktoré si tak ako ktorékoľvek iné vyžaduje plné nasadenie, všetok možný čas, inovácie, investície do materiálneho a technického vybavenia. Špecifikom podnikania v tejto oblasti je požiadavka kladená na ľudí, ktorí vedia prejaviť úctu, spolucítenie a dôstojnosť. V našom magazíne budeme predstavovať tých najúspešnejších, ktorým sa darí napĺňať všetky atribúty, ktoré napokon vedú k spokojnosti zákazníkov. Dnes sme sa vybrali na kus reči do Žiliny, navštívili sme úspešnú firmu LauK, ktorá v tomto regióne a ako pohrebná služba pôsobí od roku 2000. Na naše zvedavé otázky odpovedá majiteľ firmy, Peter Kicoš.

Keďže pohrebníctvo nie je takou oblasťou, na ktorú by sa orientoval každý tretí podnikateľ ako je to napr. u stavebníctva, logicky sa natíska otázka čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli podnikať práve v tejto sfére?

auto_0_wDefinitívne rozhodnutie padlo pred koncom milénia, no k tejto profesii som pozeral už roky pred ním. Tak ako každý z nás, zúčastnil som sa zopár pohrebov, kde sa mi niektoré veci nepáčili a naopak, tie čo mi padli do oka, by som dokázal ešte vylepšiť. Bolo to ako výzva na ktorú som nedokázal neodpovedať, pravda nejaký rok to ešte trvalo. Spúšťacím mechanizmom, ktorý viedol ku konečnému odhodlaniu založiť pohrebné služby, bola návšteva výroby v stolárskej dielni, samozrejme, ako inak, zaoberajúcou sa zhotovovaním rakiev.

Po roku dvetisíc bolo v oblasti pohrebníctva množstvo malých firmičiek, ako ste začali vy?

Legislatíva v tej dobe umožňovala podnikať v tejto oblasti na základe koncesnej listiny, ktorú vydával príslušný živnostenský úrad, nebolo treba licenciu, hádam preto bolo pohrebných služieb ako húb po daždi. Začínal som sám, s jedným pohrebným autom. Organizácia pohrebov v tej dobe bola celkom roztrieštená, často prichádzalo k situáciám, kedy jedna ruka nevedela čo robí druhá. Pohreb, obradníka, nosičov, výkop hrobu, to všetko si museli pozostalí zabezpečiť sami. Vo svojej vízii som dopredu plánoval, ako všetko zosúladiť a dostať pod jednú strechu. Žiaľ, príslušné zákony umožňovali vstupovať do procesu rozlúčky so zosnulým iným subjektom do takej miery, že bolo nad ľudské sily viesť celý priebeh vo vlastnej réžii. Niet sa čo čudovať, už v tých rokoch bol pohreb dostatočne finančne zaujímavý pre každého, či už to bol dodávateľ kvetinovej výzdoby, rečník nad katafalkom alebo hrobár. Svoju víziu som však neopustil a ako dnes vidieť, vieme plnohodnotne zvládnuť celý proces rozlúčky podľa želania zákazníka na profesionálnej úrovni.

Technické zázemie pohrebnej služby je náročnou záležitosťou, ako ste sa vysporiadali s jeho zabezpečením vy?

auto_sprievod_wMáte pravdu. Mať najmodernejšie technické prostriedky dnešnej doby je nevyhnutnosťou. Čo každému ako prvé padne do oka sú vozidlá pohrebnej služby. V súčasnosti disponujeme šiestimi vozidlami, z toho dve sú určené k prevozu pozostatkov. Obidve sú vybavené modernou technikou priamo od výrobcu na základe našej objednávky. Každé z nich je zariadené inak a navzájom sa dopĺňajú. Ide o predĺžené typy, nemáme problém ani s nadrozmernými rakvami. Povrchová úprava celého priestoru určeného k preprave je z materiálov ľahko dezinfikovateľných. Prvé vozidlo disponuje hydraulickým zdvihom plošiny, ktorá sa zároveň dá vysúvať. To umožňuje pohodlnú manipuláciu so schránkou, či už ide o prepravnú alebo konečnú rakvu. Mechanizmus zdvihu umožňuje viesť v tomto vozidle až štyroch zosnulých, čo bežné vozidlá iných pohrebných služieb nezvládajú. Vsadili sme na účelovosť a môžem povedať, že v tomto prípade sa nám to iste vyplatilo. Druhé vozidlo ktoré je schopné previesť troch nebožtíkov, je špecifické niečim iným. Výrobca tu skĺbil účelovosť s dôstojnosťou. Na rozdiel od predchádzajúceho vozidla, sú v zadnej časti vsadené okná po celej dĺžke. Bodové osvetlenie dokáže nasvietiť prevážanú rakvu a tak vniesť do pohrebného sprievodu úplne inú atmosféru, ako keď sa pozostatky prevážajú na kolesovom vozíku. Táto služba je v poslednej dobe veľmi žiadaná.

Naša firma podniká v celom regióne, ktorý sa vyznačuje značnou členitosťou a rôznymi vzdialenosťami. Preto sme pri nákupe preferovali práve také vybavenie vozidiel, ktoré umožňuje nielen komfort pri preprave, ale aj spoľahlivosť a veľkú kapacitu. Dvomi autami sme schopní zabezpečiť na jeden výjazd prepravu až siedmych zosnulých, čo značne skracuje čas potrebný k prevozu pozostatkov do vzdialených domov smútku k poslednej rozlúčke.

Na čo kladiete dôraz a v čom ste atraktívnejší pre zákazníkov oproti ostatným?

rakva_kostol_wAko som už spomenul, mal som víziu komplexného poskytovania služieb a tú sa mi podarilo uskutočniť. Klient, ktorý sa obráti na našu firmu dostane kompletný servis. Za necelú hodinu vybavíme všetky náležitosti a so zákazníkom sa vidíme až na pohrebe. Poskytujeme vybavenie všetkých dokladov na úradoch, ktoré by si inak pozostalý musel vybavovať sám. Za túto službu si neúčtujeme žiadne poplatky. Vsadili sme na dobrú povesť a meno, ktoré si naša firma vybudovala za obdobie svojho pôsobenia v tomto regióne. Vážnosť chvíle a dôstojnosť pri styku s pozostalými, korektné zaobchádzanie s pozostatkami zosnulých, to všetko je u nás na prvom mieste. Od detailov ako je oblečenie pracovníkov, cez ich správanie až po technické vybavenie firmy, nazvime to pokojne firemnou kultúrou, spolu budujeme dobrú povesť, ktorá nás sprevádza. Ďalšou aktivitou, ktorú by som rád uviedol je výroba smútočných oznámení. Investovali sme do vlastného programu a grafiky, klient tak dostane k dispozícii vybrať si z množstva vzorov, ktoré sme schopní dodať v podstate okamžite. Ani za túto službu si neúčtujeme žiadne poplatky, pričom neberieme ohľad ani na požadovaný počet kusov. Keď hovoríme o komplexných službách našej firmy môžete to brať skutočne doslovne. Máme vlastné kvetinárstvo, zaoberajúce sa výzdobou priestoru a výrobou vencov, kytíc a ikebán. Je to čiste účelová prevádzka, ktorá neposkytuje tovar verejnosti, ale výlučne len nám.

Napriek tomu, že sa so smrťou stretávate dvadsaťštyri hodín denne, stáva sa, že aj s vami niektorý takýto pohľad pohne?

Samozrejme, sme len ľudia a na smrť sa nedá zvyknúť ako na niečo, čo by nevzbudzovalo emócie a neviedlo k zamysleniu. Práve naopak. Cítim spolu s pozostalými, podobne ako keby odišiel môj blízky človek. Niekedy, zvlášť pri skone mojich rovesníkov sa veru tisnú slzy do očí. Som však profesionál, a viem svoje emócie potlačiť. Ich prítomnosť pretavím do adekvátneho prístupu k pozostalým.

K profilu každej firmy patria aj otázky budúcnosti. Ako ju vidíte vo svojich plánoch vy?

Ak by som nešiel s dobou, podobne ako lekár, ktorý sa po škole ďalej nevzdeláva, zostal by som stáť na dosiahnutom status quo, čo by v konečnom dôsledku viedlo k úpadku. Sledujem trendy a novinky v celej Európe, mám vlastné nápady, ciele. Inovácia to je to, čo je potrebné udržiavať v chode. Okrem obnovy vozového parku a sortimentu, chcem poskytovať len najkvalitnejšie služby na profesionálnej úrovni. Tomu podriaďujem všetko, od technického vybavenia po produkty, ktoré poskytujem. Verím, že len takto zostanem medzi prvými v našom regióne.

Aktualizované 11. októbra 2012

Pohrebníctvo Lauk bolo prijaté za riadneho člena SAPaKS
 

Text a fotografie pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok