Všestranná osobnosť slovenských dejín

Jozef Miloslav Hurban (*19. 3. 1817 - †21. 2. 1888), muž, ktorý bojoval za práva Slovák…

Apríl - mesiac ich odchodu

Apríl 2024 Je zvykom pripomínať si našich blízkych pri príležitosti výročia dňa narode…

Město mrtvých

Tajemno a záhady je portál na YouTube, ktorý prináša nielen reportáže z ktorých by mal …

Miesta, kde strašia duchovia

Na svete vraj existujú strašidelné miesta, ktorým je lepšie sa vyhnúť, čo obzvlášť plat…

Kielce hlavny

Furman skolenia
EFFS
Mapa členov - sidebar
sapaks