Košice - Šaca

24.08.2022

Najstaršie oddelenie pre liečbu popálenín na Slovensku

Popáleniny, ich liečba, ale i tragické prípady popálených pacientov boli ústrednými témami rozhovoru s prednostom Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Petrom Lengyelom, PhD.

1. Odkedy funguje popáleninové oddelenie v šačianskej nemocnici a čomu sa tu venujete?
Peter Lengyel: „Naše oddelenie je najstarším pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Založili ho v roku 1971 v okrajovej časti Košíc v Šaci, pričom v priebehu viac ako 50. rokov svojej existencie prešlo niekoľkými etapami.

Dnes je to klinické pracovisko, ktoré sa podieľa na výuke študentov medicíny a taktiež doškoľuje lekárov počas predatestačného školenia. Naším zameraním je liečba tepelných úrazov, defektov kožného krytu rôzneho pôvodu, dlhodobé sledovanie pacientov s jazvami po rozsiahlych tepelných (t. j. termických) úrazoch, korekcia jaziev, estetická chirurgia a podobne.“


2. Aká je spádová oblasť Vašej kliniky?
Peter Lengyel: „Spádová oblasť našej Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zaberá približne polovicu Slovenska. Konkrétne ide o Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj.“

3. Na aké stupne sa rozdeľujú popáleniny a ako prebieha liečba jednotlivých stupňov popálenín?
Peter Lengyel: „Príčinami popálenia bývajú najčastejšie obarenia horúcimi tekutinami (obareniny), popáleniny plameňom, horúce predmety (kontaktné popáleniny), elektrický prúd (elektrické popáleniny), ožiarenie (radiačné popáleniny) a priradené poleptanie kyselinami alebo lúhmi (chemické). K termickým úrazom radíme aj omrzliny ako negatívne termické postihnutie, pričom rozdelenie popálenín je nasledovné:
Popáleniny I. stupňa – klinicky sa prejavujú bolestivosťou a začervenaním. Hojenie trvá 4 – 7 dní.
Popáleniny II. a stupňa (povrchové) – sú charakteristické bolestivosťou, začervenaním a pľuzgiermi. Tieto popáleniny sa zvyčajne zahoja v priebehu 10 – 15 dní.
Popáleniny II. b stupňa (hlboké) – sprevádza ich začervenanie, pľuzgiere a menšia bolestivosť. Dermálna vrstva kože, ktorá je pod pokožkou, je čiastočne zničená. Z prognostického hľadiska je hojenie takýchto úrazov pomalé (3 – 4 týždne), alebo, ak sa nezhoja, vyžadujú operáciu.
Popáleniny III. stupňa – vznikajú pri nich hnedé, čierne alebo biele plochy, bez pľuzgierov a bez citlivosti. Horná aj stredná vrstva pokožky je úplne zničená, podkožné tkanivo viac alebo menej poškodené. V týchto prípadoch je nutné operovať.
Popáleniny IV. stupňa – táto skupina popálenín postihuje celú hrúbku kože a hlboko uložené tkanivá (svaly, šľachy, nervy, cievy, kosti). Dochádza k zuhoľnateniu tkaniva alebo aj k odumretiu a vyschnutiu postihnutých častí tela. Takéto poškodenia vznikajú najmä pri úrazoch spôsobených plameňom alebo elektrickým prúdom vysokého napätia.
 
prednosta
Prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Lengyel, PhD. (foto poskytla Nemocnica AGEL Košice-Šaca)


Pacient s rozsiahlymi popáleninami býva obvykle v šokovom stave a je nutná resuscitácia podávaním tekutín, spravidla vnútrožilovo. V prípade popálenín dýchacích ciest, opuchu v oblasti hlavy a krku, dychovej nedostatočnosti je nutné zaistenie dýchacích ciest a napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. V prípade hlbokých popálenín III. a IV. stupňa je nutná chirurgická liečba s odstránením odumretého tkaniva kože a nezriedka pri rozsiahlych popáleninách aj hlbších tkanív a postupné transplantácie vlastnej kože. Nutné je použitie dočasných kožných náhrad. Výkony sú náročné s nutnosťou podávania opakovaných transfúzií krvi, plazmy, živín a širokospektrálnych antibiotík. Počas dlhého obdobia liečby (spravidla sú to mesiace) treba zvládnuť aj všetky hroziace komplikácie, napríklad zápal pľúc, otravu krvi z rozpadu popáleného tkaniva atď. Súčasťou liečby je i včasná rehabilitácia, motivácia pacienta vrátiť sa späť do života a jeho resocializácia.“

4. Mohli by ste uviesť niekoľko tragických prípadov popálených pacientov, ktorí následkom úrazu podľahli, resp. mali veľmi závažné popáleniny?
Peter Lengyel: „Pamätám si v začiatkoch na jedenásťročné dievčatko, ktoré sa popálilo, keď prilievalo do ohňa acetón a utrpelo popáleniny plameňom na 80. percentách plochy tela, zväčša III. stupňa. V súčasnosti je šťastnou mamičkou a uplatnila sa úspešne aj v práci a spoločnosti. Ďalším prípadom bol mladý muž s rozsiahlymi popáleninami III. stupňa na dvoch tretinách plochy tela s poškodením dýchacích ciest, ktorý prekonal všetky možné komplikácie. Mal amputované prsty na rukách, ale prežil a po šiestich mesiacoch sme ho prepustili domov. V prípade nášho pracoviska je úmrtnosť pacientov s rozsiahlymi popáleninami na úrovni 2,5 – 3 % hospitalizovaných, čo zodpovedá referenciám väčšiny pracovísk na našom kontinente, ako aj vo svete. V poslednom období sme zaznamenali niekoľko prípadov hlbokých a rozsiahlych popálenín III. stupňa, ku ktorým došlo pri vypaľovaní trávy a ktoré, bohužiaľ, skončili fatálne.“

5. Stretli ste sa počas Vašej praxe s prípadmi popálených vojakov alebo zamestnancov neďalekých oceliarní? Išlo o závažné popáleniny?
Peter Lengyel: „V minulosti sme ošetrovali napríklad aj hromadný úraz 18 rozsiahle popálených vojakov základnej služby. Išlo o popálenie plameňom po vznietení, výbuchu a zapálení výparov farby na korbe vojenského auta V3S vo vojenskom útvare na hornom Spiši. Muži mali popáleniny v rozsahu od 25 do 93 % plochy tela, pričom k udalosti došlo po tom, čo si niekto zapálil cigaretu a odhodil ju. Tí chlapci boli jednoducho v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Ale takýchto prípadov je oveľa viac...“ 
popalenina
Ťažká popálenina ruky. (foto poskytla Nemocnica AGEL Košice-Šaca)


6. Konajú sa v šačianskej nemocnici nejaké špeciálne školenia pre lekárov a zdravotníkov z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie?
Peter Lengyel: „V rámci predatestačného špecializačného školenia lekárov, resp. zdravotníckych pracovníkov, je povinné absolvovanie stáže na našom pracovisku, kde sa oboznámia s ošetrovaním pacientov s popáleninami.“

7. Stretávať sa s prípadmi závažných popálenín musí byť psychicky náročné. Poskytuje spoločnosť AGEL ako vlastník nemocnice lekárom a zdravotníkom z kliniky psychologické poradenstvo?
Peter Lengyel: „V prípade potreby takejto pomoci je, samozrejme, psychológ spoločnosti k dispozícii pre tieto účely a vie náležite pomôcť pracovníkom kliniky.“

8. Aké metódy psychohygieny preferujú zamestnanci kliniky?
Peter Lengyel: „To je otázka na každého jednotlivého pracovníka, ale, predpokladám, že zamestnanci väčšinou v rámci psychohygieny trávia voľný čas s rodinou, blízkymi osobami či priateľmi.“

9. Čo Vás viedlo práve k práci na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie? Ste so svojím výberom spokojný?
Peter Lengyel: „Keď som v roku 1989 po prechode z chirurgického oddelenia istej regionálnej nemocnice nastúpil na pracovisko v Šaci, bola to určitým spôsobom výzva. Spočiatku som nepočítal s tým, že tu trvalo ostanem, ale nakoniec sa tak stalo. A ak by som nebol so svojou prácou spokojný, už dávno by som odišiel...“

Za rozhovor ďakujeme MUDr. Petrovi Lengyelovi, PhD. Naše poďakovanie rovnako patrí aj pracovníčke marketingu a PR oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca Mgr. Dáši Kollár Illyovej a hovorkyni skupiny AGEL SK Mgr. Martine Pavlíkovej.

Pozrite si fotogalériu pod článkom od autora článku
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 08. 2022
 
 

Späť na tému Profesionáli
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku