Redakcia

Sídlo redakcie a vydavateľa SAPaKS

Slovenské pohrebníctvo
Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava
Fax.:02/455 24 124 Tel.: 0903 716 024  pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk

Tlačená forma magazínu vychádza štvrťročne
MK SR č. EV 4257/11
ISSN 1339-2131

193_img_8100redakcna-rada
Ladislav Stríž zakladateľ portálu Slovenské pohrebníctvo, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Odborník na problematiku pohrebníctva, šéfredaktor.
-sl-

26_igor-haraj
PhDr. Igor Haraj, PhD. redaktor
-ih-

359_zv
Mgr. Zuzana Voštenáková redaktorka
-zv-

191_img_9858w
Mgr. Zuzana Dinková, redaktorka
-zd-

4003_pavol-ico
Mgr. Pavol Ičo, redaktor
-ip-

pavel_500px
Pavel Ondera, redaktor
-op-

194_logosapaksweb
Správcom, zodpovedným autorom a garantom portálu  je Asociácia pohrebných a kremačných služieb SAPaKS