Európsky trend v Dunajskej Strede - člen SAPaKS

19.09.2012

Domine

Začiatkom leta priamo na námestí Ármina Vámbéryho otvorili nové pohrebníctvo Domine. Naša návšteva smerovala priamo tam, aby sme vám predstavili ich komplexné služby poskytované na európskej úrovni.

Zdravá konkurencia je potrebná
Hovorí sa, že v ľudskom živote nie je nič tak neodvratné, ako smrť. Ak prežívate ťažké obdobie a opustil vás niekto blízky, hľadáte služby a miesto, kde vám so všetkou poctou zabezpečia poslednú rozlúčku so zosnulým. V Dunajskej Strede donedávna fungovala len jedna pohrebná služba.  Dnes už je všetko inak. Pohrebné služby Domine vznikli za účelom skvalitnenia služieb oblasti pohrebníctva a zdravá konkurencia tomu môže len pomôcť. „Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a osobitým spôsobom pristupovať k pozostalým v tejto ťažkej životnej situácii,“ prezrádza jeden zo spolumajiteľov firmy.

domine1


Zaváži profesionalita a citlivý prístup
Hneď pri vstupe do pohrebníctva vás prekvapí príjemné rodinné prostredie, ktoré vôbec nepôsobí skľučujúco a pochmúrne. Vašu bolesť to síce nezmierni, ale možno vám dobre padne porozprávať sa pri šálke kávy či iných nápojov podľa chuti o tom, ako by smútočný obrad mal vyzerať. Nevidíte okolo seba truhly, smútočné kytice, ani náhrobné kamene. Pohrebníctvo Domine jednoducho ponúka každému citlivý prístup, diskrétnosť, profesionálnu i spoločenskú úroveň poskytovaných služieb.

domine3


Firma nadväzuje na tradície
Pohrebníctvo v Dunajskej Strede nevzniklo len tak náhodou. Spolumajiteľov k tomu priviedla myšlienka nadviazať na rodinné tradície a snaha byť mladším pokračovateľom firmy, ktorá túto prácu vykonávala už viac ako 15 rokov. V Domine opäť dnes pracujú tí istí zamestnanci ako pred rokmi a poskytujú klientom kompletný pohrebný servis. Pomôžu pri výbere najhodnejšieho spôsobu pochovania blízkych, poradia pri výbere truhly, kvetov, vencov a iných doplnkov, ktoré si možno vyberať priamo v zadnej časti pohrebníctva, alebo v počítači.
 
Pozostalí majú na výber širokú ponuku truhiel rôznych materiálov, farieb, veľkostí, tvarov a vzorov. Vzor kytice na truhlu si môžete vybrať z katalógu alebo navrhnúť podľa vlastnej predstavy. Spolu s pohrebom je možné objednať aj kvetinovú výzdobu, vence, ikebany či ďalšie pohrebné doplnky podľa vierovyznania zosnulého či miestnych zvykov," spresňuje spolumajiteľ pohrebníctva Domine. Pracovníci pohrebníctva pozostalým vybavia bezplatne aj potrebné dokumenty k pohrebu a odovzdajú kópie potrebné pre získanie pohrebného príspevku a iných platieb, na ktoré majú nárok.

domine4


Kompletný servis v jednom
Starostlivosť o klientov pokračuje aj po pohrebe. Po pochovaní alebo kremácii pomôžu v pohrebníctve s postavením hrobu a povolením na stavebno-kamenárske práce, kremačný popol môžu uložiť do kovového, keramického alebo dreveného obalu z uvedenej ponuky. Konkurenčnou výhodou pohrebníctva Domine je ponuka kamenárskych prác priamo v spoločných priestoroch. Vystavujú tam vybrané vzorky kvalitných kamenárskych produktov spojených s profesionálnou montážou u klienta.  „Pozostalí nemusia obiehať ďalšie kamenárstva v okolí, všetko vybavia na jednom mieste, navyše s výraznou zľavou. Majú napríklad možnosť vybrať si podľa typu obradu - hrobky, pomníky, nápisy, obklady hrobov, platničky na existujúce hroby s možnosťou striebrenia alebo zlátenia písma," uzatvára spolumajiteľ. Ako sme sa na našej návšteve presvedčili, v pohrebnej službe Domine sa o vás postarajú na najvyššej úrovni, aby vaši zosnulí odišli v pokoji a dôstojne.

Zuzana Voštenáková

Aktualizované 13. decembra 2012

Pohrebníctvo Domine bolo prijaté za riadneho člena SAPaKS
 
Text a fotografie pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok