Pohrebné služby IRIS pôsobia v oblasti pohrebníctva od roku 1991

27.03.2012

Iris Rožňava

Poskytujú komplexné pohrebné služby v meste Rožňava, aj mimo neho. Ich prvoradým cieľom je poskytovať pohrebné služby s ohľadom na všetky požiadavky a potreby klientov, pričom nezabúdajú na maximálnu ústretovosť a empatiu.

Na začiatku vyhrali dražbu
Ako hovorí vedúci pohrebníctva Zoran Molčan, ich firma vznikla v čase prvej vlny privatizácie, keď jeho rodičia sprivatizovali Dom smútku v Rožňave. „Môj otec bol zamestnancom Technických služieb mesta Rožňava a pôsobil aj na úseku pohrebných služieb. Trend bol taký, že štát a mestá rozpredávali svoj majetok a moji rodičia sa zúčastnili dražby, ktorú aj vyhrali.“ Jeho matka pôsobila v tých časoch ako učiteľka, toto povolanie však zanechala a začala podnikať spolu s otcom. Postupom času som aj ich syn Zoran začal zaujímať o rodinný podnik. Ako dnes spomína, v roku 2006 získal certifikát na vykonávanie pohrebných aj cintorínskych služieb a stal sa vedúcim pracovníkom.

Žiadané sú komplexné služby
iris1Dnes je pohrebníctvo IRIS na trhu už 21 rokov a Zoran Molčan v nej pôsobí približne 10 rokov.  „Najčastejšie sa stretávame s ľuďmi z Rožňavy a okresu. Naše pôsobenie je však celoslovenské a nie je výnimkou, že nás kontaktujú aj ľudia zo zahraničia. Požiadavky pozostalých na našu firmu sú väčšinou komplexného charakteru. Väčšina ľudí má s vybavovaním pohrebu minimálne skúsenosti, preto sa im snažíme vychádzať v ústrety vybavením všetkých náležitostí, či už administratívnych alebo materiálnych.“ Hoci existujú aj skupiny ľudí, ktorých finančná situácia obmedzuje vo výbere materiálu a služieb, v pohrebníctve IRIS dokážu urobiť dôstojný pohreb aj pre túto skupinu zákazníkov.

Zákazníkov zaujali kvalitou
Za roky praxe zistili, že čím viac kvalitných služieb vedia ponúknuť, tým sú pre ľudí ako firma zaujímavejší. Preto zabezpečujú komplexne všetky služby týkajúce sa pohrebu: od administratívneho vybavenia, prevozu, obliekania, úpravy, poskytnutia chladiarenského zariadenia, až po konkrétnu realizáciu pohrebu. V areáli pohrebných služieb vlastnia aj obradnú sieň. „Vo vlastnej výbave vedia zrealizovať celú kvetinovú výzdobu zo živých i umelých kvetov, smútočné oznámenia v širokom výbere, rečníkov, recitátorky, hudobný doprovod, rôzny doplnkový tovar," spresňuje Zoran Molčan.  Nadviazali spoluprácu  s cirkevnými obcami každého vierovyznania a taktiež s kamenárskymi firmami. Aby ich tovar bol pre zákazníkov zaujímavejší, spolupracujú tiež so slovenskými, ako aj so zahraničnými dodávateľmi.

Netypická požiadavka ich nezaskočí
iris3Firma sa počas svojho pôsobenia podľa slov Zorana Molčana stretla s viacerými zvláštnosťami pri vybavovaní pohrebov. „Napríklad zabezpečovali komplexné vybavenie a realizácia pohrebu na telefonickú objednávku a vybavenie mailom, bez osobného kontaktu pozostalého. K tomu došlo až pri samotnom pohrebnom akte. Zvláštnosťou bolo aj vybavenie transportu a administrácie  zosnulej do Srbska v čase vojny, transport zosnulých do ázijskej časti Ruska, pomoc matke ktorá prišla bez financií z Ruska vybaviť pohreb dcéry, alebo netypické bolo aj vybavenie pohrebu, ktorý si prišla vybaviť sama umierajúca osoba." Zaujímavou požiadavkou od zákazníkov bolo zrealizovať pohrebný akt totožný s pohrebom spred niekoľkých rokov. Ani to nebolo nemožné.  „Nakoľko si vedieme podrobnú evidenciu a archiváciu objednávok, ich požiadavku vieme detailne splniť,"  spresňuje Zoran Molčan. S viacerými pozostalými sú aj po pohrebe naďalej kontakte. Vracajú sa k nim s ďalšími objednávkami, s požiadavkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu alebo ďalší pohreb. Majú tiež prípady, že niektorým rodinám pochovali už niekoľkých jej členov. Dokonca zabezpečovali pohreb naraz s viacerými členmi rodiny.
 
Empatia im pomáha pri práci
iris4„Celkovo považujem prácu s ľuďmi za ťažkú, no ešte ťažšie je, keď k nám prídu ľudia so žiaľom, citovo rozladení a podráždení. Najťažšie je vžiť sa do situácie pozostalého a byť empatický. Radosť v nás zanecháva dobre vykonaná práca a pochvala a poďakovanie zo strany pozostalých za dôstojnosť a profesionálnosť pre realizácii pietneho aktu," prezrádza svoje pocity  Zoran Molčan. I keď firma je rodinná, zamestnávajú osem stálych a viacerých externých zamestnancov. Pohrebné a cintorínske práce vykonávajú mužskí zamestnanci, ženy majú na starosti administratívu, ekonomiku, hygienu, objednávky pohrebov, predaj tovaru, kvetín a kvetinovú výzdobu. Pri komplexnom využití služieb vedia pozostalým poskytnúť zľavy na niektoré produkty, rovnako aj na tovar a služby. Umožňujú aj financovanie pohrebu na splátky cez splátkovú spoločnosť, hoci zákazníci ju využívajú minimálne. Ľudia preferujú platbu v hotovosti, alebo prevodom cez účet.

-zv- © Slovenské pohrebníctvo

Fotografie dodalo Pohrebníctvo IRIS, Rožňava


Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok