Poltár - Lučenec

03.01.2018

Pohrebná služba Archa

Pohrebná služba Archa pôsobí už desať rokov na trhu v okrese Poltár a okrese Lučenec. V súčasnosti v dvoch prevádzkach v meste Poltár a obci Kalinovo poskytuje komplexné pohrebné služby, spravuje 10 miestnych cintorínov a zabezpečuje prepravu zosnulých v rámci súdnych a zdravotno-bezpečnostných pitiev. O pohrebnej službe Archa sme sa rozprávali s jej majiteľom Michalom Katreniakom.

V pohrebníctve pôsobíte od roku 2007. Ako ste sa dostali k tomuto povolaniu?
Bolo to spontánne rozhodnutie, no prvá myšlienka vznikla, keď som sa dostal do situácie, keď som ja sám musel zariaďovať rozlúčku mojej nebohej prastarkej. Vtedy som pocítil, aké ťažké je v smútku na duši a so slzami v očiach zariaďovať a vybavovať pohreb. V hlave mi vŕtali myšlienky, prečo tu nie je niekto, kto to urobí všetko za mňa, a podľa mojich predstav.
 
Týchto myšlienok som sa nezbavil až do tej chvíle, kým som si jedného dňa nepovedal, že skúsim pôsobiť v tejto oblasti a absolvoval som potrebné školenie v Prešove. Po získaní certifikátov som zakúpil prvé pohrebné vozidlo, a otvoril som si pohrebnú službu v obci Kalinovo, ktorá svoje služby poskytuje aj v okolitých obciach a mestách. Dnes poskytujem komplexné pohrebné služby na profesionálnej úrovni. Zamestnávam 6 ľudí.Vlastním 3 moderné pohrebné vozidlá s chladiacimi zariadeniami. Taktiež chladiace zariadenie pre uloženie 10 telesných pozostatkov a špeciálne mraziace zariadenie, ktoré dokáže schladiť zosnulého na teplotu -20° C. Toto zariadenie využívame na dlhodobé uloženie telesných pozostatkov na základe objednávok od Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky, s ktorým mame na tento účel uzavretú zmluvu.

Pohrebná služba Archa poskytuje komplexné pohrebné služby. Na čo ste Vy osobne hrdý? Čo Vaša Pohrebná služba poskytujete inak, ako konkurenčné pohrebné služby?
V prvom rade som hrdý na svoju rodinu, ktorá ma od prvej chvíle v tomto náročnom povolaní podporovala a podporuje a na svojich zamestnancov, ktorí svojou snahou a precíznou prácou prispievajú k profesionalite mojej firmy. Bezprostredne som hrdý na každé jedno slovo vďaky a pochvaly od pozostalých, ktorým sme zabezpečili poslednú rozlúčku, no samozrejme aj na to, že naše služby vyhľadávajú aj občania z okolitých miest a obci, kde pôsobia aj iné konkurenčné pohrebne služby. Dokážeme zabezpečiť ľuďom pohrebné služby v podstate v ktorúkoľvek hodinu, či už v noci, cez víkend alebo cez sviatok. Snažíme sa ich vypočuť a často zariadiť požiadavky, ktoré sú veľmi špecifické a náročné. Každý klient od nás odchádza s kompletne vybaveným pohrebom, počnúc objednanými komplexnými pohrebnými službami, zabezpečením farára, rečníka, hudobného sprievodu, zvonenia, až po vybavenie miestnosti na kar. Často sa nám stáva, že pozostalí nie sú schopní k nám prísť do kancelárie osobne z dôvodu zlého zdravotného stavu. Vtedy k nim pricestujeme a v ich domácom prostredí dohodneme všetky potrebné veci ohľadom poslednej rozlúčky.
 
V čom je špecifický okres Lučenec a Poltár z pohľadu pohrebných služieb?
Klienti majú špeciálne požiadavky na dôstojnú rozlúčku, ktoré sa snažíme zabezpečiť našimi službami. V tomto regióne prevláda viac-menej pochovanie do zeme spolu s cirkevnými obradmi, nakoľko sú to obce, kde je veľa veriacich.
 
Koľko pohrebov zabezpečujete priemerne ročne?
Ročne robíme priemerne stopäťdesiat až dvesto pohrebných rozlúčok.
 
Spomínali ste, že spravujete 10 cintorínov, čo všetko v rámci toho robíte?

V rámci správy cintorínov zabezpečujeme dohľad a evidenciu hrobových miest, výkopy hrobov a, samozrejme, pochovanie zosnulého do hrobu.

V okresných a krajských mestách majú takmer na všetkých cintorínoch problém s nedostatkom hrobových miest, vysokými stromami či vandalmi. Máte podobné problémy aj vy pri správe cintorínov?
Spravujeme cintoríny na dedinách, kde žijú prevažne ľudia, ktorí sú kresťansky založení a vážia si dôstojnosť pohrebiska, takže s vandalizmom problémy nie sú, a taktiež nájomcovia hrobov si hrobové miesta udržiavajú v rámci svojich možností. Čo sa týka stromov, vždy na cintorínoch mimo vegetačného obdobia spravíme obhliadku zelene, a robíme potrebné orezávanie v súčinnosti s danými obcami a v spolupráci so školenými pracovníkmi na tieto práce.
 
Pohrebná služba Archa je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb od roku 2012. Prečo ste sa rozhodli byť členom?
Myslím si, že byť členom SAPAKS je v prvom rade otázka profesionálnej hrdosti a cti. V takomto členstve vidím viaceré benefity. Pre mňa je najdôležitejšie, že sa ku mne dostávajú aktuálne informácie z oblasti legislatívy, ktoré by som sám nemal čas študovať, a taktiež mám istotu v tom, že mám právne zastúpenie zo strany asociácie v prípade, že to raz budem potrebovať.

Máte nejaké osobné krédo pri pôsobení v pohrebníctve?
Mojím osobným krédom je za žiadnych okolností si nepokaziť dobre meno firmy. Každý deň robiť maximálne jednu pohrebnú rozlúčku, aby sme poskytovali tie najkvalitnejšie pohrebné služby. Myslím si, že veľmi dôležitý je osobný kontakt s klientom, a preto sa takmer vždy snažím vybavovať objednávky sám. Posledné rozlúčky sa snažím robiť tak, ako keby som ich pripravoval svojej blízkej osobe.

Pripravil Marcel Lincényi, foto PS Archa © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP II. 2017

Späť na tému Členovia SAPaKS

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 5 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku