Pokrývajú spádovú oblasť vyše 40 dedín a tri mestá

14.12.2012

Pohrebné služby Pastorok

Strata milovanej osoby prináša v živote veľké zmeny. V takejto chvíli je nevyhnutné mať oporu v rodine, u priateľov i známych. Svoje starosti s vybavovaním pohrebu môžete nechať priamo na odborníkov. V pohrebnej službe Peter Pastorok vám zorganizujú dôstojnú rozlúčku s vašim najbližším, podľa vašich požiadaviek. Vy sa o nič nemusíte starať.pastorok4Tri firmy v levickom okrese
Majiteľ firmy Peter Pastorok zabezpečuje komplexné pohrebné služby, respektíve služby súvisiace s pohrebom, v troch mestách. V Želiezovciach  funguje desať rokov, Kalnej nad Hronom sedem rokov a neskôr, pre záujem zákazníkov, spustili prevádzku aj v Leviciach. Aj to je dôvod dozvedieť sa viac o tom, ako toto pohrebníctvo funguje a čo ponúka širokému okruhu klientov v levickom okrese. Vďaka komplexnosti vedia v pohrebníctve zabezpečiť všetky potrebné činnosti súvisiace s prevozom zosnulého a následne s jeho pohrebom, pričom nezabúdajú na maximálnu ústretovosť a empatiu voči klientom. „Začal som podnikať v tejto oblasti ešte v roku 2002. Predtým som dovážal a predával vence, postupom času som začal podnikateľské aktivity rozširovať o ďalšie služby. Dnes zamestnávam celkovo 13 zamestnancov. Za ten čas sme vystrojili množstvo pohrebov. Naša bohatá prax je zárukou kvalitne odvedenej práce a zodpovedného prístupu. Ponúkame komplexné pohrebné služby za prijateľné ceny,“ rozpráva Peter Pastorok.

pastorok2Služby pozostalým na mieru
V pohrebníctvach Petra Pastoroka zabezpečujú predaj rakiev, predaj vlastnoručne vyrobených vencov a sviečok, predaj kvetov, výkop hrobu, pochovávanie, vybavovanie matričných podkladov a poradenskú činnosť v oblasti pohrebných služieb. V každej z prevádzok  majú vystavených okolo 20 rakiev a ďalších 250 kusov v skladoch, pričom klienti si môžu vybrať od najlacnejších po finančne najnáročnejšie. „Pokrývame spádovú oblasť okolo 40 dedín a tri mestá. Spolupracujeme približne s 30 farnosťami v okolí. Najmä na dedinách výrazne prevláda trend klasického pochovávania zosnulých, kremácia sa objaví len zriedka. Ráz pohrebov sa výrazne nezmenil – 70 percent klientov zvolí pohreb v strednej cenovej triede, 20 percent uprednostní nákladnejší pohreb a 10 percent tvoria sociálne pohreby. Niekedy mám pocit, že ľudia sú pri smútočných obradoch chladnejší ako v minulosti, čo je spôsobené zhonom, nedostatkom času a stresom,“ prezrádza svoje postrehy z praxe Peter Pastorok. 

pastorok3Čo obec, to iný pohrebný obrad
Hoci ide o lokality v levickom okrese, pohrebné obrady sa líšia od dediny k dedine, od mesta k mestu. Veľké zastúpenie v nich má cirkev katolícka, ktorá je najfrekventovanejšia, nasleduje evanjelická a reformovaná. Klienti spravidla prenechávajú výber i prevedenie obradu odborníkom, nemajú špeciálne požiadavky či nároky. „Nechávajú to komplexne na nás. Vykonávame najmä kresťanské pohreby s farárom, máme len veľmi málo občianskych pohrebov v domoch smútku. Rozdiely vidieť aj pri pohreboch v mestách a na dedinách. Ak napríklad zomrie niekto v nemocnici v meste, telo zosnulého odvezieme domov, kde sa zíde aj polovica dedinčanov, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na poslednej ceste. Potom sa ide pešo cez celú obec na miestny cintorín, kde prebehne samotný obrad a pochovanie zosnulého," dodáva Peter Pastorok. V obciach v Levickom okrese je dostatok pohrebných miest, ktoré vystačia na obdobie 50 až 100 rokov. Platba za prenájom hrobového miesta je okolo 20 eur na 10 rokov. V mestách je situácia o niečo horšia, nie však kritická. Súčasná ekonomická situácia ovplyvňuje aj výber hrobového miesta. Veľa pozostalých preto pochováva zosnulých do starých hrobov.
 
Dbajú o skvalitňovanie služieb
V pohrebníctve  sa snažia služby pre pozostalých neustále skvalitňovať. „Každý deň sa snažíme spraviť niečo viac. Ponúknuť aspoň nejaký doplnok k službám. Napríklad nedávno sme začali  používať sieťky na vence, aby ich nerozfúkal vietor. Ukázalo sa to ako praktická pomôcka a pozostalí ocenili túto novinku svojím záujmom. Určite v podobných aktivitách chceme pokračovať aj do budúcnosti, v záujme našich klientov," spresňuje na záver Peter Pastorok.
 
-zv- © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok