Správca pohrebísk v Partizánskom a Trenčíne

17.05.2013

Pohrebníctvo Dvonč

Pohrebníctvo poskytuje komplexné pohrebné služby v Partizánskom, v Trenčíne a v Novákoch. Húževnatosť a kvalitnú prácu majiteľa pohrebníctva Miroslava Dvonča ocenili aj mestskí radní, ktorí mu postupne zverili do správy cintoríny v Partizánskom a v Trenčíne. Zatiaľ nesplneným plánom Miroslava Dvonča je úspešne prevádzkovať nové krematórium.

dvonc_5599_500pxMiroslav Dvonč sa pohybuje v pohrebníctve od malička, jeho otec pracoval ako vedúci v mestskej pohrebnej službe. V tejto oblasti začal sám podnikať od roku 1997. Tvrdá práca sa vyplatila a v roku 2001 otvoril svoju prvú prevádzku v Partizánskom, kde odvtedy poskytuje komplexné pohrebné služby. „Začiatky boli ťažké. Musím sa priznať, že pri štarte mi pomohlo priezvisko môjho otca, ktoré bolo v Partizánskom vždy späté s pohrebníctvom. Taktiež sa mi na začiatku vyplatilo to, že som sa snažil ponúkať všetky služby súvisiace s pohrebom. Napríklad v tom čase nebolo bežné, že každá pohrebná služba vybavovala služby súvisiace s matrikou,“ spomína na začiatky majiteľ pohrebníctva, ktorý mal podporu aj u rodiny, keďže rodičia prevádzkujú kvetinárstvo a brat veľkoobchod s kvetmi. Nedávno sa mu o reklamu postarali aj nákupné centrá, ktoré doslova obstavali jeho pohrebnú službu.

dvonc_sipok_500pxOd roku 2006 je pohrebníctvo DVONČ aj správcom pohrebísk, keďže vyhralo výberové konanie na správu mestských pohrebísk v Partizánskom. „Mesto Partizánske v minulosti pri správe cintorínov produkovalo stratu, ktorá bola natoľko neúnosná, že mesto vypísalo výberové konanie, ktoré som vyhral. Spočiatku sa občania báli vyšších cien a nižšej kvality služieb, no nič také sa nestalo. Pomohli sme mestu znížili finančnú stratu o jednu tretinu, pričom na nás nebola jediná sťažnosť, ba naopak prichádzajú iba pozitívne hodnotenia,“ hovorí M. Dvonč, ktorý pristupuje k správe pohrebísk ako k svojmu poslaniu.

V roku 2009 vyhral výberové konanie na správu mestských pohrebísk v Topoľčanoch a od  roku 2010 na základe výberového konania a dobrých referencií aj správu pohrebísk v Trenčíne. Od správy v Topoľčanoch však neskôr pre pracovnú zaneprázdnenosť upustil. Zatiaľ poslednú prevádzku otvoril v roku 2012 v Novákoch. „Každé mesto, ktoré nám dalo do správy cintoríny sa zbavilo množstva problémov. Šetríme na riadiacich pracovníkoch a snažíme sa zvyšovať kvalitu služieb na poli správy pohrebísk. Dostávame pozitívne ohlasy na úpravu cintorínov nielen od občanov, ale aj od vedenia mesta, keďže sa snažíme nielen o zamluvnenú údržbu, ale ju  znásobujeme a dopĺňame, čo sa odzrkadľuje na celkovom stave pohrebísk“ vysvetľuje M. Dvonč, ktorý je toho názoru, že súkromník bude mať k správe pohrebísk vždy lepší prístup, lebo to má ako svoju prioritu.

V Partizánskom spravuje pohrebníctvo DVONČ štyri pohrebiská. Najvyšší záujem o pochovávanie je podľa M. Dvonča na cintoríne Šípok, ktorý je umiestnený v zalesnej časti mesta a z ktorého je výnimočný výhľad na okolie. Pohrebisku dominuje dom smútku, prostredie dotvárajú malebné stromy a udržiavané trávnaté plochy. Napriek tomu, že sa jedná o relatívne mladé pohrebisko z roku 1992, nedávno ho museli rozšíriť o urnový háj a otvoriť novú časť pre pochovávanie do zeme. „Pre veľmi kamenisté podložie hrobové jamy nekopeme krompáčom, ale používame špeciálne zbíjačky a minibager, pričom stokovú vodu z hôr odčerpávame čerpadlom,“ vysvetľuje M. Dvonč špecifiká cintorína.

dvonc_sipok1_500pxPohrebiskám sa podľa jeho slov zatiaľ zlodeji a vandali našťastie vo väčšej miere vyhýbajú. Jediným z mála problémov sú dolámané, respektíve odcudzené kohútiky rozvodu vody, ktoré musia pracovníci pravidelne obmieňať. Absolútnou novinkou v Partizánskom sú podrobné mapy mestských pohrebísk s menným zoznamom  zosnulých. Pozostalí si tak na mape, ktorú nájdu pri vchode do cintorína, môžu nájsť hrobové miesto, ktoré sa chystajú navštíviť. „Bola to veľmi náročná práca, pretože neexistovali mapy pohrebísk a ak áno, tak veľmi staré, nepresné, nehodiace sa na tento účel . Pozitívne hodnotenia od návštevníkov nás každodenne presviedčajú o tom, že táto námaha stála zato,“ povedal správca pohrebísk v Partizánskom, ktorý by takúto mapu chcel priniesť aj pre Trenčanov.

V Trenčíne sa pohrebníctvo DVONČ stará o dvanásť pohrebísk
s 20 tis. hrobmi. Najväčšiu starostlivosť si vyžaduje centrálny cintorín juh, ktorý sa nachádza vo svahovitom teréne, pričom je tu sústredených väčšina hrobov. Pohrebisko je zaujímavé tým, že sú tu pochované významné osobnosti, nájdete tu aj nadzemné historické hrobky. V Trenčíne je podľa M. Dvonča problém s voľnými hrobovými miestami, keďže kapacita je plná na 90 percent. Situácia by sa mala vyriešiť rozšírením pohrebiska, ktoré sa má realizovať v tomto roku. „Napriek tomu, že Partizánske je v inom kraji ako Trenčín, nevidím medzi týmito dvomi mestami zásadné rozdiely v pochovávacích trendoch, ani v cenách za hrobové miesta,“ povedal správca s tým, že jediným rozdielom je o niečo viac kremácií v Trenčíne ako v Partizánskom.

Pohrebníctvo DVONČ kvôli blízkosti a dobrým vzťahom spolupracuje s krematóriom v Nitre. V minulosti sa M. Dvonč podieľal aj na vybudovaní nového krematória pri novom pohrebisku v Prievidzi: „Bol vypracovaný  a schválený projekt. Výstavba pohrebiska a  krematória sa napokon nerealizovala kvôli tomu, že mesto Prievidza nenašlo dostatok finančných prostriedkov.“ M. Dvonč svoje plány nezavrhuje ani dnes napriek tomu, že krematóriá na Slovensku pribúdajú. Ako povedal, kremácia s modernou technológiou pecí je oveľa modernejší spôsob a pri dnešnej migrácii obyvateľstva je to ten správny variant pohrebu, keďže si po presťahovaní môžete zobrať so sebou aj blízkeho bez extrémnych nákladov.

dvonc_5609_500pxPrácu v pohrebníctve M. Dvonč považuje za vysoko náročné povolanie, ktoré má tak povediac v krvi, pretože už od malička sa stretával s týmto prostredím,  jeho otec pracoval ako vedúci pohrebných služieb v Partizánskom. Dobre odvedená práca závisí od kvalitných zamestnancov. Ako sám hovorí, mal šťastie na kľúčových pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami ako p. Hano v Partizánskom a p. Boženíková v Trenčíne, ktorí sú vedúcimi na prevádzkach. Nových zamestnancov si dôkladne vyberá, pretože to nie je práca pre každého. Majiteľ pohrebníctva svojím zamestnancom zdôrazňuje zodpovednosť, pohreb je špecifický tým, že sa nedá zopakovať ani opraviť ako napríklad skriňa, ktorú príde zákazník reklamovať do obchodu. „Pre majiteľa pohrebníctva je veľká hanba, ak prídu pozostalí reklamovať nevydarené služby. Pohreb preto musí prebehnúť na sto percent na prvý krát,“ hovorí Miroslav Dvonč, ktorý sa v práci môže spoľahnúť nielen na kvalitných zamestnancov, ale aj na manželku. Jeho osemročný syn zatiaľ v rodinnom podniku nepomáha, no už sa nechal počuť, že v budúcnosti chce byť šéfom, či pohrebníctva po otcovi, to ukáže čas. A aké sú plány pohrebníctva DVONČ do budúcnosti? „Moja chuť a dravosť už nie je taká ako v minulosti a preto sa nehrniem do všetkého tak rýchlo. Keby sa však naskytla dobrá príležitosť, určite by som do toho šiel,“ dodáva M. Dvonč.
 
Pripravil Marcel Lincényi, foto pavel ondera, letecká snímka - Dvonč © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok