Neodmietne ľudí v žiadnu dennú či nočnú hodinu

02.09.2013

Anjelské služby

Na Slovensku sú desiatky pohrebných služieb, no málokde nájdete toľko dobrej pohody a spokojnosti ako v banskobystrickom pohrebníctve Anjelské služby. Táto pohrebná služba je špecifická tým, že so všetkými klientmi najskôr komunikuje jej majiteľka Marta Selecká, ktorá ľudí neodmietne v žiadnu dennú ani nočnú hodinu.

Marta Selecká sa dostala do oblasti pohrebníctva úplnou náhodou, keď v roku 1998 dostala prácu v prvej súkromnej pohrebnej službe v Banskej Bystrici, kde dva roky zabezpečovala pohreby a vybavovala potrebné formality. Napriek tomu, že zo spoločnosti neskôr odišla z nie vlastnej vôle, v pohrebníctve ostala pracovať aj naďalej, pretože ju začali kontaktovať klienti, ktorých v minulosti vybavovala. Ako človek s dobrým srdcom chcela pomôcť jednej osobe, druhej osobe, až založila pohrebníctvo Anjelské služby so sídlom v Badíne, ktoré prevádzkuje už jedenásť rokov. Zo začiatku sa mohla oprieť aj o rodinných príslušníkov, no teraz jej pomáhajú len jej verní zamestnanci. Jedna dcéra je na materskej dovolenke a druhá odišla žiť do Prahy.

banska-bystrica_1722Kompletné služby
Pohrebníctvo Anjelské služby zabezpečuje kompletné služby: poradenstvo zo širokej ponuky rakiev, vencov a kvetinovej výzdoby, organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky, ako aj vybavenie formalít s ňou spojených, atď. Pohrebníctvo okrem toho spravuje 15 cintorínov v okolitých dedinách a poskytuje prevozy zosnulých pre políciu mesta Zvolen. Pohrebníctvo má predajňu v Banskej Bystrici na Námestí Slobody. Napriek tomu, že výklad predajne zvonku pôsobí skôr ako kvetinárstvo, pretože firmu bližšie špecifikuje len maličká tabuľa s názvom Anjelské pohrebné služby, Banskobystričania vedia, kde majú ísť. Zákazníka vo vnútri upokojí vôňa prekrásnych kvetov. Bližšie informácie o službách poskytujú kvetinári, ktorí poradia aj v prípade zabezpečenia pohrebu. „Pred platnosťou zákona sme mali prevádzku v poliklinike, ktorú sme museli zrušiť. Na terajšej adrese som už ôsmy rok a je mi ľúto odísť napriek vyššiemu nájmu. Dlhoročnou pokorou a trpezlivosťou som si vybudovala dobré meno,“ rozpráva Marta Selecká, ktorá sa snažila nájsť nové, väčšie vhodné priestory v centre Banskej Bystrice, no nikto nechce prenajať priestory pohrebnej službe.

Peniaze nepýta vopred
Dvadsaťštyrihodinovú pohotovostnú službu dnes ponúkajú viaceré pohrebné služby, no v tomto prípade zdvíha telefón sama majiteľka pohrebníctva. „Moji zákazníci sa ku mne dovolajú v ktorúkoľvek hodinu bez ohľadu na to, či je pracovný deň, alebo sviatok. Je výhoda, že komunikujem so všetkými klientmi. Samozrejme, že na konkrétne výjazdy rozposielam aj mojich spolupracovníkov. Môj úspech tkvie v ľudskom potenciáli a som hrdá na to, že si ma klienti vždy nájdu. Za desať rokov som nemala žiadnu reklamu,“ hovorí Marta Selecká. U ľudí je obľúbená aj preto, že nikdy nepýta peniaze vopred, a aj preto si vyslúžila prezývku Matka Tereza. Niektorí kolegovia jej vyčítajú, že ľuďom slepo dôveruje, no ona pochová aj zosnulého s nižšou finančnou hotovosťou napriek tomu, že vie, že príbuzní budú pohreb splácať v menších splátkach. Tvrdí, že sa jej ešte nestalo, aby za služby niekto nezaplatil. M. Selecká je hrdá na to, že počas jej podnikania nemala opodstatnenú sťažnosť. Zatiaľ jediná sťažnosť na pohrebníctvo prišla od bývalého zamestnanca, ktorý náhle odišiel po narodení dieťaťa. Viaceré kontroly Úradu verejného zdravotníctva SR však potvrdili, že pohrebníctvo Anjelské služby neporušuje zákony.

Ťaží z dobrej nálady
Ďalším úspechom Marty Seleckej je jej pozitívna nálada, ktorá sa veľmi rýchlo šíri. So svojimi zákazníkmi sa snaží rozprávať, a preto často dopredu vie, čo budú chcieť. Jej výhodou je, že z dlhoročných skúseností vie, kde je aký hrob na cintoríne. „Veľmi som vďačná mojim zamestnancom, ktorí robia túto prácu s láskou a obetou. Chlapci to majú niekedy ťažké, napríklad, keď musia ísť po mŕtve telo hlboko do hory, alebo zasahujú po železničnej nehode,“ vysvetľuje majiteľka pohrebníctva Anjelské služby.

banska-bystrica_1711Problémy v Banskej Bystrici
Podnikanie v pohrebníctve podľa Marty Seleckej v Banskej Bystrici nie je vždy jednoduché. Problém je s nedostatkom voľných hrobových miest na pochovávanie, či s krízou, ktorú je cítiť všade. Dnes je taká doba, že ľudia si nedovolia zaplatiť niečo navyše. Špeciálne sa preto objednávajú z Oravy lacné drevené truhly, ktoré rýchlo zhoria v peci banskobystrického krematória. Problém je aj ten, že v Banskej Bystrici sa nepochováva cez víkend. „Posledný termín na rozlúčku v krematóriu je v piatok o druhej. Ja robím 24 hodín denne, no na faru sa poobede nedovolám. Ak teda niekto zomrie v piatok poobede, pohreb môžem vybavovať až v pondelok,“ posťažovala sa majiteľka pohrebníctva Anjelské služby.

Plány do budúcnosti
Znie to neuveriteľne, ale Marta Selecká tento rok nebude dovolenkovať. Robota ju podľa jej slov ťahá do práce. „Ja túto prácu robím rada. Poradím každému s úsmevom bez ohľadu na to, či niekto zomrie v noci, alebo cez sviatok. Najväčšiu radosť mám vtedy, keď odo mňa klienti odchádzajú v povzbudenej nálade, lebo vtedy zabudnú na smutné chvíle,“ dodáva majiteľka pohrebníctva Anjelské služby Marta Selecká, ktorá má odvtedy, čo bola na talianskej výstave v Bologni, veľký sen. Pre svojich chlapcov chce obnoviť vozový park.


Pripravil Marcel Lincényi, foto pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok