Drevo je materiál s hlbokou tradíciou so širokým uplatnením na celom svete.

30.10.2011

Kajánek Drevovýroba na Kysuciach

 Stáročia sa používalo na výstavbu drevených domov, striech, stavebno-stolárskych a remeselných výrobkov a predmetov ktoré majú umeleckú hodnotu a pomôcky dennej potreby. Už pri vstupe do objektu drevovýroby, naše zmysly naplnila vôňa dreva, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Práca s drevom si vyžaduje celého človeka, ktorý dokáže z neho vytvoriť hodnotné a trvácne výrobky. Drevo upokojuje, pôsobí na zmysly človeka, vyžaruje z neho pocit pohody.

Prijali sme pozvanie na Kysuce, do firmy Kajánek – DREVOVÝROBA, spol. s.r.o., ktorá je výrobcom rakiev. Firma má sídlo v obci Raková, okres Čadca. Po celý čas, až do dnešných dní môžeme nájsť záznamy o tom, že práca s drevom bola najrozšírenejším zdrojom obživy obyvateľov rázovitého kraja akým sú Kysuce. Potvrdzuje to aj zakladateľ firmy pán Anton Kajánek, ktorý do dnešných dní pomáha pri vedení a chode firmy. Dnes sa však zhovárame s jej spolumajiteľom Ing. Petrom Kajánkom, PhD. Poďme k otázkam ktoré najviac zaujímajú našich čitateľov.

Plánovali ste výrobu rakiev už vo vašich začiatkoch ?
Pravdupovediac, nie. Firmu zakladal otec hneď po revolúcii v roku 1989 a jej náplňou bola výroba drevárskych výrobkov hlavne podľa individuálneho dopytu zákazníkov. Jednalo sa najmä o stavebno-stolárske výrobky až neskôr sme rozšírili našu výrobu o rakvy, kríže, keď sme zistili, že ponuka tomto druhu výrobkov po roku 1989 je nedostatočná.

Kedy presne ste sa rozhodli rozšíriť  respektíve zmeniť sortiment  výroby so stavebno-stolárskych výrobkov na výrobu rakiev – schránok posledného odpočinku?
Vyšlo to prirodzene z dopytu na trhu a z našich možností. Uvedomili sme si, že kapacita našej prevádzky ďaleko prevyšuje jej momentálnu produkciu a začali sme hľadať produkt, ktorý by bol žiadaný a zároveň aj adekvátne náročný na spracovanie vybavením drevoobrábajúcimi strojmi, ktorými disponujeme. Firma však v súčasnosti investuje nemalé finančné prostriedky do nových technológii, strojov a zariadení pre zvýšenú kvalitu výrobkov.

Pár slov o materiáloch. Je najpoužívanejšou drevinou dub a smrek?
r2Vo všeobecnosti je dub stále najžiadanejšou drevinou, hlavne v menších obciach, kde ľudia nedopustia na tradíciu. Dub je trvácna drevina a rakvy vyrobené z tvrdého dubového dreva majú dlhú životnosť a používajú sa najmä do murovaných hrobiek. Smrekové rakvy si taktiež zatiaľ držia svoje miesto u zákazníkov. Je to hlavne kvôli cenovej prístupnosti a ľahkej obrábateľnosti smrekového dreva. Aj keď smrek a dub majú významné miesto v dopyte zákazníkov, vzrastá  už aj na Slovensku dopyt po zvláštnych exotických drevinách, ktoré u nás nerastú. Som presvedčený, že práve inovácia v oblasti materiálov je správna cesta do budúcnosti. Samozrejme, ide len o jeden z faktorov, ktoré úspech podmieňujú. Môžem ubezpečiť všetkých stálych i budúcich zákazníkov, že naša firma okrem bezproblémovej spolupráce, vždy ponúka niečo nové a snaží sa vyhovieť potrebám trhu, ale v neposlednom rade vždy ponúkať niečo inovatívne a zaujímavé.

Prezradíte nám o aké nové druhy drevín ste rozšírili vašu ponuku rakiev?
Jedná sa o indické a africké dreviny ako napríklad bubinga, wenge, koto, amazaque... ale aj o dreviny slovenské, čerešňa a orech, ktoré sa doteraz na rakvy nepoužívali.

Sú rakvy z týchto drevín pre zákazníkov finančne náročnejšie?
Rakvy z týchto druhov drevín sú kvalitatívne podobné dubu a smreku. Náročnosť pri zaobstarávaní týchto druhov materiálov sa nám vracia v počte predaných kusov. Cenu sme preto ponechali na porovnateľnej úrovni. Aj touto cestou by sme radi oslovili ďalších potenciálnych odberateľov, ktorým vieme pripraviť cenovú ponuku individuálne. Máme spokojných zákazníkov nielen na Slovensku ale aj v Českej republike a Rakúsku, čo je taktiež zrkadlom kvality našich výrobkov a zároveň dokladom primeranej cenotvorby. 

Aký typ rakiev  je najžiadanejší?
IMG_0545_2V oblasti kde sme pôsobili najdlhšie - Kysuce, je približne 90% rakiev s kresťanskými motívmi.  Ide o rakvy zväčša šesťhranné s náboženským motívom s prevládajúcim vyobrazením krížovej cesty a poslednej večere. Avšak postupne sa už aj na Kysuciach upúšťa od týchto motívov a podobne ako vo väčších mestách sa upúšťa od kresťanských motívov a do popredia sa dostáva jednoduchosť s jemným zdobením. Pýtali ste sa ale, na rôzne typy rakiev. V našej ponuke máme 35 rôznych rakiev, 4-hranné, 6-hranné či 8-hranné, ktoré sme schopní dodať do 24 hodín, ak samozrejme požiadavka nie je špecifická – v tom prípade do 48 hodín. Na sklade z nich máme 15 najžiadanejších, ktoré môžeme okamžite odoslať odberateľom. Zákazník si môže vybrať zo širokého sortimentu doplnkov a čalúnenia – vyskladať si rakvu podľa požiadaviek zákazníka. Všetko je možné zrealizovať aj cez našu webovú stránku www.rakvy.eu. Sortiment sa rozširuje každý mesiac o nové typy výrobkov.

Vráťme sa na chvíľu k parametrom rakiev. Povedzte nám aká je ich nosnosť a rozmery vzhľadom na to, že súčasná populácia žiaľ viac rastie do šírky ako to bolo v minulosti.
Samozrejme vyrábame aj nadrozmerné rakvy. Sme schopní vyrobiť a dodať takú schránku pre zosnulého, ktorá akceptuje každý jeden parameter zvlášť. Ak je zosnulý vysoký, rakva bude prispôsobená jeho výške, ale tento parameter sa neodzrkadlí na šírke, a naopak. Samozrejme sú rakvy, ktoré sú vyrábané ako nadrozmerné aj na šírku aj výšku. Minimálna nosnosť každej rakvy je 250 kg bez ohľadu na materiál z ktorého bola vyrobená. Veľký pozor dávame na spevnenie nadrozmerných rakiev. V ponuke máme samozrejme aj malé rakvy ktoré sú žiaľ, niekedy požadované.

Kedy ste sa rozhodli rozšíriť výrobu o nadrozmerné rakvy a rakvy exotické?
Máme dlhoročné skúsenosti, a našu výrobu sa snažíme prispôsobiť požiadavkám trhu, čo sa týka technických parametrov a dizajnu ale aj čo sa týka rozmerov a náročnosti riešení. Všetko sa dá, len treba chcieť u nás platí, preto sme sa rozhodli vyrábať rakvy, z ktorých každá je originálom. Rôzne typy, materiály, široká ponuka tvarov a povrchových úprav sú dôkazom, že aj v tomto smere nestojíme na mieste, ale prinášame nové produkty a inovácie.

Čo podľa vás prinesie najbližší čas a aké sú vaše plány do budúcnosti?
Pozerám sa do budúcnosti plný optimizmu. Firma prosperuje, zatiaľ zamestnávame celkovo 12 ľudí, čo, hlavne v tomto regióne, nie je zanedbateľný počet. Ako som spomenul na začiatku, neustále investujeme nielen do vybavenia a technického zabezpečenia, ale i do propagácie. Sledujeme nové trendy v oblasti v ktorej podnikáme, navštevujeme výstavy v zahraničí. Žiaľ, na Slovensku sme podobnú akciu ešte nezaznamenali. Informácie a poznatky získané na tomto poli zohľadňujeme pri dlhodobom plánovaní rozvoja firmy, a ako vidieť, výsledky na seba nenechávajú dlho čakať. Firma nesmie ostať stáť na mieste, kľúčom k prosperite sú v prenesenom zmysle  dve slová so spoločným začiatočným písmenom - inovácie a investície. Verím, že ak sa o rok zastavíte na kus reči, budeme sa mať čím pochváliť.

Ďakujeme za rozhovor

-sl- © Slovenské pohrebníctvo

Kam ďalej

Keramika
Drotárstvo a pieta
Uloženie urny do stĺpa
Odtlačky prstov
 
Kolumbárium ako plot
Podporujeme slovenskú výrobu
Truhly vyrábajú už vyše 20 rokov
 

Späť na prehľad článkov Predstavujeme
Podporte náš článok