Kolumbárium ako plot

07.03.2016

Kolumbária z betónu majú už vyše 60 rokov

V rakúskom meste Ried Im Innkries už šesťdesiat rokov vyrábajú historické kolumbáriá odliate z betónu. Za desiatky rokov doviedli výrobu k takej dokonalosti, že kolumbáriá slúžia nielen ako bezpečná schránka pre uloženie viacerých urien, ale aj ako estetický plot cintorína.

Prvé kolumbáriá v meste Ried im Innkreis zhotovili v 50. rokoch 20. storočia. Výroba prvých kolumbárií vôbec nebola jednoduchá. Keďže sa stropné debnenie zhotovovalo z dreva, každé nové kolumbárium sa muselo šalovať separátne. Vzhľadom na zložitú a náročnú výrobu sa podľa správcu pohrebných služieb v meste Ried Rudolfa Eichbergera vtedy rozhodlo, že sa kolumbáriá budú produkovať v konštrukčných dieloch. V mestskom podniku najskôr museli testovať oceľové šalovanie, kým prišli na dnešný postup. Odborníkom trvalo dlhé roky, kým zistili, aký kov sa má použiť a ako navrhnúť celú konštrukciu tak, aby bola dodržaná kvalita betónu, a zároveň kolumbárium nebolo nebezpečné ostrými hranami a celkovo vyzeralo esteticky.

V súčasnosti sa nové dielce kolumbária odlievajú do kovových foriem v mestskom podniku, ktorý riadi správa pohrebných služieb v meste Ried. „Výroba jedného dielca kolumbária trvá dva dni preto, že sa vždy vyrábajú vo dvojiciach. V prípade požiadavky objednáme miešačku s betónom, ktorá vyleje betón do vopred pripravenej kovovej formy, kde sa už nachádza železobetón ako výstuž. Betón stvrdne za dva dni a potom je výrobok pripravený na odvoz,“ priblížil samotný postup správca pohrebných služieb v meste Ried Rudolf Eichberger. Zdôraznil, že rozdiel medzi starým a novým betónovým dielcom kolumbária je aj vo veľkosti pre urny. V súčasnosti sa do jedného kolumbária zmestí 6 až 8 urien, pričom v minulosti to boli 3 respektíve 4 urny.

ried_1137
Možnosti uzavretia schránky vysvetľuje majiteľ firmy Rudolf Eichberger
Existujú viaceré možnosti ako uzavrieť urnové miesto v kolumbáriu. Výrobca vie dodávať sklenené alebo kovové uzávery, alebo otvor môže uzatvoriť aj miestny kamenár na cintoríne. Výrobca v súčasnosti na kolumbária vyvinul strechu, ktorá je zhotovená z dreveného krovu a klasickej červenej škridle, na ktorú je taktiež možné namontovať háky na upevnenie medených rín. Takýmto spôsobom je možné zakryť niekoľko blokov kolumbárií naraz. Táto novinka sa má v budúcnosti stať štandardným montážnym typom pre všetky kolumbáriá. Ako povedal správca pohrebných služieb v meste Ried Rudolf Eichberger, sú dve možnosti ako sa dá takáto strecha ku kolumbáriu nainštalovať. Buď ju príde namontovať priamo výrobca, alebo ju pošle v kusoch s plánom, na ktorom je presne rozpísané, kam jednotlivé dielce patria. Zloženie takejto strechy je jednoduché aj vzhľadom k vopred pripraveným zárezom a dieram tak, že pri skladaní prakticky nie je čo pokaziť a všetko do seba kompaktne zapadne.

Zaujímavosťou betónových kolumbárií z rakúskeho Riedu je aj to, že môžu nahrádzať betónový plot na cintoríne, nakoľko z jednej strany sú umiestnené schránky na urny a z druhej strany majú rovnú betónovú stenu. Čiže v prípade viacerých blokov kolumbárií sa vytvorí súvislý ochranný múr. Jednotlivé bloky kolumbárií sa dajú taktiež umiestňovať do oblúka, respektíve do rohu.

V mestskom podniku do roka spravia v priemere 30 až 50 jednotlivých blokov kolumbárií, pričom v súčasnosti ich dovážajú do viacerých miest v Spolkovej republike Rakúsko.

Táto výroba je prakticky nutná aj pre udržanie výroby vzhľadom k tomu, že kovové odliatky sú nákladné a pre malé mesto by to nebolo ekonomicky udržateľné. Betónové kolumbáriá z Riedu zatiaľ neboli predané mimo Rakúska, ale správca pohrebných služieb v meste Ried Rudolf Eichberger sa už na budúci rok chystá do Trenčína, kde by chcel prezentovať svoje produkty na Tretej kontraktačno-predajnej výstave s medzinárodnou účasťou z oblasti pohrebníctva a odborov súvisiacich s touto oblasťou Slovak Funeral 2016.

Zaujímalo nás, ako sa zabezpečuje transport týchto betónových kolumbárií, keďže jeden blok váži približne 2 tony. „Transport je v zásade veľmi jednoduchý, je potrebný žeriav, alebo nákladné auto s nakladacou rukou. Pre ďalšiu spoluprácu zo Slovenskom, ak bude záujem o naše kolumbáriá, bude potrebné z dlhodobého hľadiska dohodnúť takého dopravcu, ktorý takúto techniku má a bude vedieť umiestniť kolumbárium tam, kde je to potrebné,“ uzavrel správca pohrebných služieb v meste Ried Rudolf Eichberger.

Ried je mesto v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko, približne 70 km na západ od Linzu a 60 km severne od Salzburgu. Je hlavným mestom okresu Ried im Innkreis a slúži ako správne centrum pre región Innviertel. Cintorín v Riede navrhol známy architekt Raimund Jeblinger pred 120 rokmi.


Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2015


Kam ďalej
Drevovýroba na Kysuciach
Keramika
Modrí anjeli
Uloženie urny do stĺpa
HE-DOOS
Pohrebná služba Šurany
  Patent na úspech
Dom smútku Tomášov
Podporujeme slovenskú výrobu
Domine
Kniha života
 
Späť na prehľad článkov Predstavujeme


Fotopríloha kliknutím na fotografie prejdete do galérie.
Prezrite si pohodlne ďalších 9 fotografií

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku