Kniha života

27.03.2013

Moderné pomníky

 Pamiatka o zosnulom na náhrobnom kameni nemusí končiť iba jeho menom a dátumami narodenia a úmrtia. Ing. Slavomír Horváth realizoval svoj originálny nápad  a do pomníkov inštaloval zobrazovacie zariadenia, ktoré o zosnulých poskytujú pietne obrazové a textové informácie. Návštevníci hrobu tak vďaka tomuto nápadu - „Knihe života“  môžu hlbšie spoznať životné osudy odpočívajúcich zosnulých.

pomnik_043
Ing. Slavomír Horváth
Pomníky s „Knihou života“ sú svetovou novinkou v tejto oblasti. Ako vznikol nápad spojiť elektroniku s pietou?
V roku 2004 mi zomrel otec, Ing. Štefan Horváth, CSc., ktorý bol spoluzakladateľom Výskumného ústavu zváračského. Bolo mi veľmi ľúto, že na preplnenom rodinnom náhrobnom kameni bude len meno a dátumy, bez zmienky o jeho celoživotnej práci. Chcel som, aby tam po ňom ostali aj iné spomienky. V tom čase na trh prichádzali LCD rámiky. Napadlo mi využiť ich v piete tak, že do nich vložím to, čo som chcel o otcovi povedať a čo sa nezmestilo na náhrobný kameň.

Elektronické informácie môžu vidieť návštevníci hrobu vďaka špeciálnej technológii, ktorá je patentovo chránená. Ako funguje samotné zariadenie?
Informácie o zosnulom sa zobrazujú na displeji boxu „Kniha života“, ktorý je uložený v  uzavretom a chránenom priestore vďaka špeciálnej konštrukcii telesa pomníka. „Kniha života“ je navrhnutá tak, aby úplne bezobslužne poskytovala obrazové a textové informácie. „Kniha“ sa otvorí tomu návštevníkovi, ktorý ako akt piety položí zapálený kahan na určené miesto.

Jednou z výhod tohto typu pomníkov je, že všetky informácie si záujemcovia môžu vďaka osvetleniu prezrieť aj vo večerných hodinách. Pietne symboly a texty pomníka sú osvetľované originálnymi miniatúrnymi svietidlami, ktoré sú vhodne rozmiestnené po telese pomníka. Osvetlenie sa spúšťa automaticky za súmraku.
 
Ako je zabezpečená elektrická energia pre chod zariadenia?
Potrebnú elektrickú energiu dodáva akumulátor a slnečný panel, umiestnený na zadnej doske pomníka vysvetľuje Ing. Stanislav Baratka, CSc, konateľ firmy ETS spol. s r.o., ktorá potrebnú elektroniku „Knihy života“ vyvinula. Je preto výhodné, ak je zadná strana pomníka aspoň časť dňa osvetlená slnkom. Inak je potrebné inštalovať výkonnejší akumulátor, ktorý však navršuje cenu zariadenia.

pomnik_8583Obsah a forma elektronickej prezentácie je dielom spolupráce zákazníka s dodávateľom pomníka. Čo všetko predchádza samotnej realizácii?
Pomníky s „Knihou života“ sú originálnym umeleckým a technickým dielom, dodáva Ing. Slavomír Horváth. Ich zhotovenie a odbyt vyžaduje koordinovanú spoluprácu viacerých subjektov. Najskôr na základe požiadavky zákazníkov dizajnéri vytvoria návrhy tvarov pomníka a podľa požiadaviek vytvárajú návrhy prezentácie o zosnulých. Následne dodávateľ ETS spol. s r.o. pripraví všetku potrebnú elektroniku a spolupracuje pri tvorbe prezentácie „Knihy života“. V mechanických dielňach sa na základe technickej dokumentácie vyrábajú mechanické časti, ktoré kamenári osadzujú do pomníka. Celý proces koordinuje autor a vlastník know-how INTERSERVIS.

Poskytujete servisnú starostlivosť technologického zariadenia?
Starostlivosť o pomník s „Knihou života“ sa počas roka skoro nelíši od starostlivosti o bežný pomník. Čas od času je vhodné očistiť fotovoltaický panel a skontrolovať funkčnosť osvetlenia. Výrobca odporúča aspoň raz do roka vykonať servisnú prehliadku stavu elektroniky informačného boxu, ktorú môže majiteľ pomníka využiť aj na výmenu textov resp. obrázkov. Táto služba je spoplatnená a podľa požiadaviek zákazníka je ju možné vykonať aj častejšie.

V_pomnik_8582Prvé pomníky s  „Knihou života“ sú na cintorínoch v Marianke a Záhorskej Bystrici v Bratislave. Aký je záujem o tento produkt?
Doteraz sme pomníky inštalovali skúšobne v Bratislave a ľudia sa aktívne zaujímajú o túto novinku. Môjho známeho zo Spojených štátov zaujal tento produkt natoľko, že si ho objednal do Colorada pre svojich blízkych, odpovedá Ing. Slavomír Horváth.

Sú nejaké limity, ktoré v rámci produktu „Kniha života“  zatiaľ neposkytujete?
Textové a obrazové informácie „Knihy“ sme sa rozhodli z pietneho aktu prezentovať v čierno-bielom zobrazovaní. Taktiež kvôli zachovaniu piety na cintorínoch zariadenie neprezentuje zvukové informácie napriek tomu, že to jeho technológia umožňuje.

Viac informácií na www.stelebook.eu INTERSERVIS +421 903 774 675

-mli-,-op- © Slovenské pohrebníctvo

Kam ďalej
Drevovýroba na Kysuciach
Keramika
Modrí anjeli
Uloženie urny do stĺpa
Kolumbárium ako plot
Drotárstvo a pieta
  Patent na úspech
Celkom nové poistenie
Podporujeme slovenskú výrobu
Domine
Odtlačky prstov
 
Späť na prehľad článkov Predstavujeme
Podporte náš článok