Tím pre krízovú intervenciu

08.11.2011

Modrí anjeli

Tragické udalosti hromadných nešťastí, spôsobených prírodnými živlami, či zlyhaním ľudského faktora, si často vyžiadajú niekoľko smrteľných obetí. Častokrát si vôbec neuvedomujeme, že okrem poskytnutia prvej pomoci ťažko zraneným, je dôležité postarať sa o akútne potreby osôb ľahko zranených, nezranených, či o rodinných príslušníkov obetí.
 
Modrý anjel je tím profesionálne pripravených pracovníkov poskytujúci krízovú intervenciu a psychickú prvú pomoc bezprostredne po traumatizujúcich udalostiach priamo v teréne.
 
Na Slovensku sa ešte stále môžeme stretnúť s odsudzujúcim názorom, či s posmeškom opovrhujúcim akoukoľvek psychickou pomocou a podporou. Táto téma je tabuizovaná predovšetkým v menších mestách a na dedinách. Ľudia majú predsudky, boja sa ukázať a priznať svoje slabé miesta i slabé chvíle. S väčšinou bežných životných peripetií a očakávaných nešťastí sa človek dokáže vysporiadať sám. Nečakaná tragická udalosť otrasie skutočne každým z nás. Málokto je v takejto situácii schopný premýšľať a konať s rozvahou. Ľudia zasiahnutí informáciou o smrti blízkej osoby si často ani nevedia predstaviť, ako majú žiť ďalej bez milovaného človeka. Veď ráno mu ešte natierali chlieb maslom a večer zrazu majú riešiť s pohrebnou službou dátum pohrebu a výber rakvy.

Krízová intervencia je odborný zákrok, je pomocou osobám zasiahnutým náhlou udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Je podporou pre tých, ktorí na zvládnutie takejto situácie nemajú pre jej rozsah, intenzitu alebo nepredvídateľnosť dostatok vlastných síl a schopností.
 
P1000738Ide o skutočne prvú pomoc v akútnej fáze, smerujúcej k podpore znovunadobudnutia schopnosti konať. "Je dôležité si uvedomiť, že nemáme ambíciu nahradiť vlastnú vôľu, zodpovednosť a sily zasiahnutých prehnanou pomocou, snažíme sa obmedziť náš vplyv na skutočne nevyhnutné opatrenia a úkony potrebné k rýchlej a efektívnej svojpomoci. Jednou z našich hlavných úloh je ajrýchla identifikácia a aktivácia vlastnej sociálnej siete zasiahnutého tak, aby čím skôr prebrala svoju podpornú funkciu a minimalizovali sa umelé zásahy do života zasiahnutých osôb. V typických prípadoch je tiež základnou požiadavkou na našich pracovníkov ukončenie intervencie v najkratšom možnom čase a prípadnú pretrvávajúcu starostlivosť prenechávame sieti následnej starostlivosti, teda Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ambulanciám psychiatrov, psychológov, či psychoterapeutov,"  ako sa vyjadril Radovan Bránik, výkonný riaditeľ tímu Modrý anjel.
 
Určite si každý spomenie na tragickú udalosť z 10. augusta 2009, keď v bani v Handlovej zahynulo 20 baníkov. Alebo na pád železnej konštrukcie stanu na hudobnom festivale Pohoda v tom istom roku. Na nehodu autobusu plného mladých ľudí z folklórneho súboru v Hriňovej z roku 2007. Pri všetkých týchto prípadoch boli následky tragických udalostí natoľko rozsiahle, že si vyžadovali nasadenie tímu po niekoľko dní. Okrem priamej psychickej podpory tím poskytuje tiež všestranné podporné služby uľahčujúce príbuzným a blízkym obetí zvládanie administratívnej a organizačnej záťaže spojenej s tragickou udalosťou.

Modrí anjeli sa nezúčastňujú len udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva, o ktorých sa dozvedáme z médií. Často pracujú i na prípadoch týkajúcich sa napríklad len jednej rodiny, či jednej osoby. Ide najmä o násilné úmrtia detí, samovraždy, nezvestnosť, náhle a prudké ohrozenie sociálneho statusu po úmrtí živiteľa rodiny a násilné trestné činy.
 
Môže vás kontaktovať bežný občan?
Môže, a neraz sa to stáva. Pre vysokú náročnosť príjmu a vyhodnocovania informácií však uprednostňujeme kontakt s ministerstvami, do ktorých gescie prípad patrí, pri rozsahom menších udalostiach spolupracujeme s orgánmi samosprávy na úrovni VÚC, alebo priamo kooperujeme s oddelením psychologickej podpory Hasičského a záchranného zboru. Tí na základe svojich bohatých skúseností často správne vyhodnotia opodstatnenosť zásahu a táto spolupráca sa stále viac zlepšuje. Isté však je, že neodmietneme žiadneho občana a poctivo sa zaoberáme jeho problémom.
 
Môžu vás kontaktovať pohrebníctva?
V prípade, že sa im pri komunikácii s príbuznými stane, že dôjde k prejavom, ktoré len ťažko možno zvládnuť, alebo by si ich riešenie vyžadovalo nasadenie, na ktoré objektívne nemajú kapacity, je opodstatnené kontaktovať Modrého anjela. Vieme riešiť práve situácie, keď sa niečo vymkne spod kontroly, keď dochádza k zdanlivo neprimeraným reakciám a správaniu klientov, ktoré sa možno javí rizikové, ale ešte nie je žiadúce privolať napríklad policajtov. Bol by som rád, ak by v budúcnosti pohrebníctva využívali služby našich ľudí a mohli sa tak plne sústrediť na svoju vlastnú prácu. Činnosť našich ľudí pre nich môže znamenať značnú úľavu v mimoriadnych situáciách a prípadoch, ktoré sa vymkli z bežného rámca.
 
Ako vás vnímajú poskytovatelia pohrebných služieb?
Rôzne, niekedy sú zjavné rozpaky, ale to je pochopiteľná reakcia. Na Slovensku pôsobíme relatívne krátko a prinášame systém, ktorý je štandardom skôr v Rakúsku, či niektorých severských krajinách. Faktom však je, že v priebehu tej krátkej doby sme spolupracovali s desiatkami pohrebných služieb a so žiadnou z nich nemáme vyslovene negatívne skúsenosti, skôr naopak. Pravdou tiež je, že hlavne v prípade devastačných poranení mávame rozdielne názory na úpravu tela a pietu pri rozlúčke. Naši ľudia majú za úlohu maximálne zmierniť záťaž klientov a uľahčiť im proces smútenia. V niektorých pohrebníctvach personál v mŕtvom často vidí už len telo a nie vždy doceňuje fakt, že príbuzný sa ešte ani nestihol vyrovnať so samotným faktom smrti. Blízki bývajú extrémne citliví na akékoľvek prejavy nedostatočnej úcty, alebo vnímajú personál ako necitlivý. Rozumieme, prečo sa to stáva, ale z pochopiteľných dôvodov sme vždy na strane klienta.
 
V súčasnosti má tím 65 členov snažiacich sa poskytovať psychickú prvú pomoc a krízovú intervenciu na celom území Slovenska. Prevažná časť anjelov je však sústredená na západe Slovenska. Do budúcna plánujú pokryť skutočne celé územie krajiny a dosiahnuť stav, keď bude tento druh starostlivosti a podporných služieb pre občanov samozrejmosťou vo chvíľach náhlej tragédie.
 
S úctou a obdivom ďakujem za spoluprácu a vyčerpávajúce informácie pánu riaditeľovi Radovanovi Bránikovi.
 
-kkr- © Slovenské pohrebníctvo

Kam ďalej
Drevovýroba na Kysuciach
Keramika
Uloženie urny do stĺpa
HE-DOOS
Odtlačky prstov
  Kolumbárium ako plot
Celkom nové poistenie
Podporujeme slovenskú výrobu
Truhly vyrábajú už vyše 20 rokov
Drotárstvo a pieta
 
Späť na prehľad článkov Predstavujeme
Podporte náš článok