Drevársko-obchodná spoločnosť so sídlom v Oravskej Polhore

20.03.2011

HE-DOOS Drevársko obchodná spoločnosť

Z prachu si povstal a v prach sa obrátiš. Hádam aj preto sa od nepamäti zosnulí ukladajú do zeme. Takto sa lúčime s našimi blízkymi po celom svete, pravda sú výnimky zväčša založené na tradícii, keď sa používa iný spôsob nakladania s ľudskými pozostatkami. Kam až história siaha, môžeme nájsť dôkazy o tom, že boli používané rôzne schránky, od najjednoduchších drevených až po bohato zdobené sarkofágy, či truhly z drahých kovov. Najrozšírenejším materiálom z ktorého boli a sú schránky posledného odpočinku vyrábané však ostalo drevo. Navštívili sme preto jedného z výrobcov rakiev na Slovensku a položili mu zopár otázok.

Vyrábať rakvy rozhodne nie je bežnou činnosťou firmy, ktorá je zadefinovaná pod hlavičkou drevovýroba. Ako ste dospeli k rozhodnutiu vyrábať práve tento artikel?

Začínali sme v oblasti stavebníctva, výstavba a prestavba rodinných domov. Chceli sme si sami vyrábať i všetky komponenty z dreva, ktoré sa pri stavbách používajú a tak logickým dôsledkom bolo založenie stolárskej dielne. Neskôr, keď nastal útlm v tejto oblasti sme pre ňu hľadali výrobný program s nemeniacim sa produktom. Ako to iste všetci poznáte, najlepšie nápady prichádzajú spontánne a nečakane. Na jednom pohrebe, ktorého som sa zúčastnil, ma zaujala rakva, jej spracovanie, čalúnenie i ozdoby. Nápad bol na svete. Od neho k realizácii bolo potrebné urobiť ešte veľa krôčikov a vyšliapať nejeden schod. Rozhodol som sa ísť touto cestou a nepustiť vytýčený cieľ zo zreteľa. Dnes, ako máte možnosť vidieť, naša produkcia rastie, domnievam sa, že na príčine je kombinácia dvoch faktorov. Pomer ceny a kvality. Prvú sa snažíme udržať na čo najnižšej úrovni a naopak kvalitu v tej najvyššej. Výsledkom je prosperita firmy.

Podnikáte v regióne, kde je vysoká miera nezamestnanosti. Koľko ľudí zamestnáva vaša výroba?

Priamo na výrobe rakiev sa podieľa 16 zamestnancov, z toho je šesť žien. Zvlášť pre nich je pracovná príležitosť v mieste bydliska významným prínosom. Ako iste viete, veľa chlapov z nášho regiónu migruje za prácou po Slovensku a zahraničí, ženy však zväčša ostávajú doma. Takto nemusia poberať slabé sociálne dávky, ale sami plnia rodinný rozpočet.


Poďme k vlastnej technológii. Odkiaľ pochádza drevo na výrobu a aký postup predchádza finálnym úpravám?

i_834110Drevo nakupujeme na Slovensku v neďalekej píle. Surové dosky musia prejsť procesom sušenia, aby drevo nepracovalo, po nanesení náterov nevystupovala živica na povrch a neznehodnocovala tak konečnú povrchovú úpravu. Preto je potrebné drevo sušiť až na desať percent vlhkosti, len potom môže pokračovať k ďalšiemu spracovaniu, kde sa už reže na príslušné diely rôznych veľkostí, podľa toho aké rozmery má mať konečná rakva. Jednotlivé diely sa ďalej opracovávajú, spomeniem hádam hobľovanie, drážkovanie, lisovanie vzorov ... Pred konečnou povrchovou úpravou, farby, vysoko lesklý lak, ozdoby, čalúnenie, sa každý jednotlivý kus obrusuje a leští, aby vynikla štruktúra dreva na finálnom výrobku.

Aké a koľko druhov rakiev vyrábate?

Vyrábame tri druhy, skôr skupiny rakiev. Sociálne, štandardné a nadštandardné. Rakva vyrobená v ktorejkoľvek z týchto skupín má nespočetné množstvo variácií v závislosti od použitých ozdôb, farieb, madiel, okrasných líšt a čalúnenia. Nemožno preto hovoriť o počte variácií ako o konečnom a nemennom čísle. Dalo by sa uvažovať o počte štýlov, podľa toho, pre koho je výrobok určený. Mám na mysli vek zosnulého a príslušný región, ktorý je charakteristický svojskými požiadavkami. Konkrétne detaily si ale ponechám ako firemné tajomstvo.


Máte v pláne vyrábať inovované rakvy za použitia iných ako klasických farieb? Máme na mysli niečo podobné čo sme mali možnosť vidieť v Bologni na medzinárodnej výstave, kde sa fantázii skutočne medze nekládli a rakvy tam boli i v živých farbách s rôznymi motívmi.

i_834104Nebránime sa žiadnej inovácii. Už dnes používame i metalizované farby, pravda zatiaľ v klasických odtieňoch, tmavá čierna, bordová. Slovensko je v tomto smere dosť konzervatívnou krajinou, a rado sa drží overených a zaužívaných zvyklostí. Najväčší dopyt je od bielych rakiev po čierne, v závislosti od veku v ktorom nebožtík odišiel. V prípade záujmu, či konkrétnej požiadavky sme schopní pružne reagovať a uspokojiť i takých zákazníkov, ktorí by požadovali nevšednú úpravu nadštandardných rakiev.

Ste schopní vyrobiť aj nadrozmerné rakvy?

Áno, nielen že sme schopní ich vyrobiť, ale takéto rakvy aj vyrábame. Z času na čas príde požiadavka na skutočne veľkú rakvu a keďže s tým rátame, máme ich vždy na sklade. Tieto rakvy, ktoré majú v priestore ramien až 120 cm sú prispôsobené aj na predpokladanú váhu zosnulého. Nestalo sa, aby počas pätnástich rokov, čo sa tejto výrobe venujeme, prišlo k jedinej reklamácii, či by už išlo o normálnu rakvu alebo nadrozmernú.

 

Pri práci s drevom prirodzene vzniká odpad, ako nakladáte s ním?

V podstate pri našej výrobe neexistuje odpad. V celej prevádzke máme v činnosti centrálne odsávacie zariadenie, ktoré si poradí aj s dreveným prachom, ktorý vzniká pri brúsení. Väčšie kusy skončia v drvičke, následne sú spolu s odsávanými pilinami zmiešané v sile, napokon sa zlisujú do drevených brikiet, s ktorých časť sami spotrebujeme na vykurovanie sušiarne a prevádzky, časť odpredáme.


Hospodárska kríza sa na Slovensku dotkla takmer každej firmy, pocítili ste aj vy jej dopad?

Priamy dopad naša firma nepocítila. Ako som spomenul na začiatku, mortalita na Slovensku so svojou stúpajúcou veličinou je dôvodom prečo dopyt po týchto výrobkoch neklesol. Dokonca sa to neodzrkadlilo ani na výbere jednotlivých skupín rakiev, nezvýšil sa dopyt po lacnejších sociálnych rakvách na úkor štandartných či nadštandardných. Jediné čo sme museli udržať boli ceny výrobkov, napriek tomu, že sa zvýšili náklady na materiál a výrobu. Iba takto nepriamo sa nás kríza dotkla.

Podľa prognostikov a analytikov kríza pomaly končí. Aké máte plány do budúcnosti?

i_834112Naša firma neustále pozorne sleduje trh, tak ako na Slovensku tak aj v okolitých krajinách. Chceme využiť a zachytiť každý nový trend, ktorý sa v tejto oblasti objaví, zároveň sme flexibilne pripravení zvýšiť našu produkciu na základe dopytu. Veríme, že s takýmto prístupom budeme vždy vyhľadávaným výrobcom, ktorého snahou je poskytnúť pozostalým v ich ťažkých chvíľach kvalitu vo výrobkoch, ktoré dôstojne a plnohodnotne splnia svoju funkciu pri poslednej ceste ich blízkych.
 

Nuž aj my veríme, že sa vám vaše plány splnia, prajeme veľa síl do ďalšej činnosti.

-sl- © Slovenské pohrebníctvo

 


Podporte náš článok