Garantované poistenie pohrebu

19.06.2015

Celkom nové poistenie

Na Slovensku je bežné, že si ľudia odkladajú finančné prostriedky na pohreb. Čoraz viac ľudí sa však zamýšľa nad tým, komu, alebo kam dať svoje úspory, aby mali v prípade potreby skutočne zabezpečenú dôstojnú rozlúčku. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb a NOVIS Poisťovňa a. s. preto prichádzajú s garantovaným poistením pohrebu podľa predstáv objednávateľa.

S myšlienkou garantovaného poistenia pohrebu prišiel ako prvý podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Vladimír Ecker, ktorý je majiteľom Pohrebnej služby Záhorie s. r. o. „Na Slovensku si môžete pripoistiť čokoľvek, ale dodnes nikto nevedel garantovať, že Vám po úmrtí zabezpečí dôstojný pohreb. Navyše, nie každá pohrebná služba je tá správna a nikto Vám nevie zaručiť, či tá pohrebná služba bude existovať o desať, alebo dvadsať rokov, respektíve či sa nezmenia jej služby. Ak si však ľudia nasporia finančné prostriedky na pohreb, naša asociácia garantuje, že bude zabezpečená dôstojná rozlúčka na najvyššej profesionálnej úrovni, ktorá naozaj zodpovedá hodnote života človeka,“ konštatoval podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker, ktorý dlhšie hľadal finančnú inštitúciu, ktorá by bola ochotná sa vôbec zaoberať sporením na pohreb. Nakoniec našiel pochopenie v poisťovni NOVIS, ktorá pripravila nový poistný produkt.

novisNový poistný produkt
NOVIS Poisťovňa, a. s. poskytuje nové poistenie na zabezpečenie pohrebu pre každého občana Slovenskej republiky od 55 do 100 rokov, pričom nevyžaduje posudzovanie zdravotného stavu. Výhodou je možnosť pravidelného sporenia a alternatíva ľubovoľného mimoriadneho vkladu počas celej doby sporenia. „Už dlhšie sme uvažovali o novom produkte, a nápad Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb nás zaujal. Nie vždy má človek blízkeho, ktorý sa postará o jeho poslednú rozlúčku a mnohí starší ľudia majú našetrené finančné prostriedky, no dodnes nemali možnosť dohodnúť si garantované vykonanie pohrebu za vopred stanovenú cenu,“ povedal člen predstavenstva NOVIS Poisťovňa a. s. Peter Murgaš s tým, že poskytujú poistenie v prípade bežnej smrti, ale aj poistenie pre prípad smrti úrazom, ktoré garantuje krytie do 4 000 eur.

Ako prebieha sporenie?
Záujemca o poistný produkt spíše zmluvu s poisťovňou, ktorú potvrdí SAPaKS. Minimálny vstupný poplatok je 200 eur, pričom najnižšia mesačná čiastka potrebná na sporenie je 20 eur. Klient sa môže rozhodnúť aj pre vyššie sporenie, alebo môže rovno vložiť takú čiastku, ktorá bude dostačujúca na zabezpečenie pohrebu. Maximálny vklad nie je limitovaný, pričom akýkoľvek vklad je bez poplatku. Ďalšou výhodou je, že klient si môže z účtu vybrať finančné prostriedky, ak na účte zostane minimálna hodnota 1 100 eur. NOVIS Poisťovňa, a. s. je medzinárodná poisťovňa so sídlom v Bratislave. Na Slovensku spolupracuje s vyše osemdesiatimi samostatnými finančnými agentami. V rámci celého Slovenska budú mať záujemci rovnaké podmienky na poistenie.

Výhodné sporenie
Vložené finančné prostriedky sa každým rokom zhodnocujú, pretože poisťovňa ich investuje v NOVIS garantovane rastúcom poistnom fonde. Zhodnotenie tohto fondu je vždy minimálne na úrovni technickej úrokovej miery stanovenej Národnou bankou Slovenska, pričom NOVIS môže pripísať aj vyššie zhodnotenie. Pre rok 2015 NOVIS garantuje ročné zhodnotenie 3,66 percenta.

Ako povedal Peter Murgaš z NOVIS Poisťovňa, výhodou je, že v poisťovníctve rastú výnosy z výnosov, keďže finančné prostriedky sa zdaňujú až pri výbere, na rozdiel od banky, ktorá finančný vklad zdaňuje každý mesiac.

Bezpečnosť vkladov
Všetky vložené vklady sú bezpečné, nakoľko činnosť poisťovne je garantovaná poistnou licenciou. Navyše nad činnosťou poisťovní dohliada Národná banka Slovenska. „Činnosť poisťovní je v posledných rokoch stabilná. Ak sa aj nejaké poisťovne spoja, v zmluve je jasne uvedené, že každý klient musí dostať do poslednej bodky to, na čo má právo,“ ubezpečuje člen predstavenstva NOVIS Poisťovňa a. s. Peter Murgaš.

Kto zabezpečí vykonanie pohrebu?
Hneď potom, ako je poisťovňa oboznámená o poistnej udalosti a má úmrtný list, do 24 hodín vypláca poistné plnenie. V prípade smrti úrazom je garantované krytie vo výške 4 000 eur. Z toho 1 100 eur poisťovňa posiela na účet SAPaKS na zabezpečenie pohrebu, pričom zvyšnú časť vypláca oprávnenej osobe, ktorá je uvedená v zmluve v zozname oprávnených osôb. „Pre každého klienta je najpodstatnejšie to, že SAPaKS garantuje, že pozostalého pochová za poistné plnenie 1 100 eur.

Zvyšné finančné prostriedky môžu oprávnené osoby využiť napríklad na uhradenie karu, alebo iných výdajov spojených s pietnou rozlúčkou, ktoré sú nad rámec dohodnutého štandardu v zmluve,“
vysvetľuje člen predstavenstva NOVIS Poisťovňa a. s. Peter Murgaš, ktorý ubezpečuje o rýchlosti celého procesu, nakoľko celý program je vyňatý z dedičského konania. Jedinou výnimkou by bol prípad, keby klient mal na zmluve nasporených viac finančných zdrojov, ako je potrebné na zabezpečenie pohrebu, pričom v zmluve by neuviedol oprávnené osoby. V tom prípade by tieto finančné prostriedky išli do dedičského konania.

NOVIS Poisťovňa a. s.
NOVIS Poisťovňa a. s je na trhu od roku 2013, keď ako prvá poisťovňa na európskom trhu získala licenciu podľa nových pravidiel ochrany spotrebiteľa, ktoré sú prísnejšie ako v minulosti. Poisťovňu založilo pätnásť akcionárov, ktorí pochádzajú zo šiestich krajín a troch kontinentov. Počas prvého roka existencie začal NOVIS vykonávať činnosť okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku, Nemecku a Rakúsku. Ďalšie plány počítajú so vstupom na trhy v Poľsku, Taliansku a vo Švajčiarsku.


Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I. 2015


Kam ďalej
Drevovýroba na Kysuciach
Keramika
Modrí anjeli
Uloženie urny do stĺpa
HE-DOOS
Pohrebná služba Šurany
  Patent na úspech
Dom smútku Tomášov
Podporujeme slovenskú výrobu
Kolumbárium ako plot
Kniha života
 
Späť na prehľad článkov Predstavujeme
Podporte náš článok