Dom smútku, alebo obradná sieň je to posledné miesto k rozlúčke so zosnulým.

13.12.2010

Dom smútku v Tomášove

 História obce Tomášov sa začala písomne spomínať už pred 760 rokmi. Dnes má vyše dvoch tisíc obyvateľov, jej poloha ju predurčuje byť i turistickým miestom vďaka Malému Dunaju, ktorý obec priam pretína a po jeho hladine, sťa vodnej diaľnici cez Žitný ostrov, prechádza každoročne množstvo príležitostných vodákov. Tu a tam sa zastavia v miestnych zariadeniach, prejdú obcou, povypytujú sa na históriu i súčasnosť. A veru, obec má čo ponúknuť ako z histórie, tak aj zo súčasnosti.

Môžete navštíviť objekty, ktoré z hľadiska pamiatkárov patria medzi nenahraditeľné. Okrem barokového kaštieľa s rozsiahlym anglickým parkom postaveného rodinou Jeszenákovou v časti Majorhász, stojí za povšimnutie valcový mlyn Strasserovcov či neogotická kaplnka sv. Kríža.

Práve ona donedávna slúžila ako miesto poslednej rozlúčky so zosnulými. Svojou kapacitou i vybavením však už nestačila nárokom obyvateľov obce. Toto si veľmi dobre uvedomil i súčasný starosta Jozef Szalay a plne sa zasadil za vybudovanie nového stánku, dôstojného miesta pre rozlúčky so zosnulými.

StrarostaNa začiatku stál pred neľahkou úlohou. Nuž, ale nebol by to starosta, keby sa vzdal cieľa. Oslovil projektantov, obecné zastupiteľstvo i nadriadené úrady. Onedlho sa začal na papieri rodiť plán, neskôr vynárať obraz budúcej stavby. Pravda, postaviť nový komplex nie je len tak. Zvlášť ak sa jedná o tak citlivú oblasť, objekt, spojený s odchodom našich blízkych na večnosť. Stavba musí nielen spĺňať nároky na dôstojnosť, ale byť i plne funkčná v takých dôležitých maličkostiach ako sú bezbariérový prístup, vykurovanie, či základná potreba sociálnych zariadení. Okrem toho, musí zapadnúť do prostredia, čo si bude vyžadovať i úpravu okolia. Vďaka spolupráci projektanta Ing. arch. Petra Zibrina, statika Ing. Jánosa Kálaya a starostu Tomášova, začalo dielo nadobúdať svoje obrysy.

Priestrannosť a dostatočný komfort pre jej užívateľov mu dáva vysokú známku hodnotenia. Stavba prirodzene splynula s okolím, a tak sa zdá, ako by tu bola od nepamäti. Iba moderný štýl a novota dávajú tušiť, že ide o nedávno zrealizovaný plán.

Miesto posledného rozlúčenia vysvätila katolícka cirkev, obrad celebroval dekan Ján Zsidó, farár miestnej farnosti.

Tomášov tak dostal do užívania ďalší objekt, ktorý skvalitňuje život miestnych obyvateľov na poli všedných potrieb. Obcí s nedostatočným zabezpečením týchto služieb je na Slovensku stále viac ako dosť. Nech im je tvorivá aktivita tomášovského starostu príkladom.

-op- © Slovenské pohrebníctvoPodporte náš článok