Pri úmrtí niekoho blízkeho sa pozostalí okrem smútku musia vyrovnať aj s platením poplatkov za hrobové miesta.

16.04.2012

Poplatky za hrobové miesta

 Výška sumy, akou zastupiteľstvá prispievajú na prevádzku cintorínov, sa značne líši vo väčších či menších mestách Slovenska.
 
Hrobové miesta sa na cintorínoch prenajímajú spravidla na desať rokov, miesta na urny na dvadsať rokov, v praxi však existujú aj výnimky. Prinášame vám prehľad vybraných miest, aj s konkrétnymi poplatkami.
 
 
Bratislava
Pohrebníctvo Marianum sa stará v meste o 18 cintorínov, kde je spolu takmer 75 000 hrobových miest. V súčasnosti platia Bratislavčania ročne nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 0,03 eura / deň. Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta na rok predstavujú 28,49 eura, pričom občan platí 10,64 eura na rok. Rozdiel zatiaľ hradí mesto Bratislava. Častým problémom v praxi je, že zmluvy sa spravidla podpisujú len do konca roka, pričom je predpoklad, že sa každým rokom môžu zvyšovať. Pozostalým tiež nie raz prekáža, že si nemôžu predplatiť hrobové miesta na 10 či 20 rokov, ako je tomu v iných slovenských mestách. Ešte donedávna mohli zaplatiť iba na jeden rok vopred, dnes podľa poslednej úpravy môžu zaplatiť len na 5 rokov dopredu.
 
Banská Bystrica
novyhrobBanská Bystrica sa môže pochváliť rovnou dvadsiatkou cintorínov. Najviac miest posledného odpočinku v Banskej Bystrici – 16 má na starosti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZARES) Banská Bystrica, jeden cintorín spravuje katolícka cirkev, dva sú v správe evanjelickej cirkvi a o jeden sa stará židovská obec. Cena za jedno hrobové miesto na 10 rokov v Banskej Bystrici je 99,20 eura, za jeden urnový hrob je to 72,41 eura. Cena zahŕňa štandardnú starostlivosť za kosenie, vodu, odvoz cintorínskeho odpadu, starostlivosť o chodníky a ostatné náležitosti súvisiace s prevádzkou pohrebiska.
 
Košice
Košice majú 16 cintorínov, z ktorých je vo vlastníctve mesta Verejný cintorín na Rastislavovej ulici a Krematórium na Zelenom dvore. Cintorín prenajalo mesto spoločnosti Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby, ktorá má v kompetencii uzatvárať podnájomné zmluvy za podmienok schválených prevádzkovým poriadkom. Nájomné za hrobové miesto na dobu 20 rokov je na Verejnom cintoríne 351,56 eura, na 10 rokov 175,79 eura, na rok 17,59 eura. Nájomné za schránku kolumbária na dobu 1 roka 9,50 eura, na 10 rokov 94,80 eura, na 25 rokov 237,00 eura.  Nájomné za schránku v urnovom háji na dobu jedného roka je 15,34 eura, na 10 rokov 153,26 eura.
 
Trenčín
svietnikyV  Trenčíne sa o 12 pohrebísk, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých mestských častiach Trenčína, stará spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, z Partizánskeho. Prenájom hrobového miesta závisí od druhu hrobu a je v rozpätí od 0,664 eura/1 rok do 3,319 eura/1 rok. Napríklad základný poplatok za jedno hrobové miesto na Pohrebisku v Trenčíne - Juh je od 2,65 do 3,33 eura na rok. V pohrebiskách ostatných mestských časti je poplatok za hrobové miesto 1,99 eura na rok. V minulosti prenájom hrobového miesta bolo možné uskutočniť dopredu, no v súčasnosti je táto možnosť pozastavená pre nedostatok voľnej kapacity hrobových miest.
 
Žilina
Žilina napríklad spravuje dve mestské a 14 prímestských pohrebísk.  Ľudia uzatvárajú zmluvy na mnoho rokov dopredu a strácajú o nich prehľad. Tých je dovedna 16 a spravuje ich firma Funeral & spol., ktorá má s mestom zmluvu.  Keďže mesto chce mať situáciu „pod palcom“, avizovalo softvér pre presnú evidenciu jednotlivých hrobových miest, z ktorého bude zrejmé, či sú na ne uzavreté zmluvy a zaplatené poplatky. Pri hroboch platí zmluva maximálne na 10 rokov a pri urnách 20 rokov. Poplatky za hrobové miesta: detský hrob 6,64 eura, jednohrob 16,60 eura, dvojhrob 33,19 eura. Urna na 20 rokov stojí 16,60 eura. Na väčšine cintorínov sa už nenachádzajú voľné miesta pre zosnulých. Medzi cintoríny s najmenšou voľnou kapacitou patrí cintorín v Trnovom, v Strážove, v Závodí a v Brodne.
 
Bardejov
urnoveSpoločnosť Bapos spravuje v Bardejove šesť cintorínov. Tri sú priamo v meste - hlavný mestský cintorín, cintorín na Michalku a cintorín sv. Anny. Ďalšie sú v častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a Mihaľov. Na bardejovských cintorínoch je 7-tisíc hrobov. Okrem výšky nájmu za hrobové miesta sa v minulom roku zmenil počet rokov pri predlžovaní nájmu. Z desiatich rokov je možné po novom nájom obnoviť len na ďalších päť rokov. Hrobové miesto na  Mestskom cintoríne na 10 rokov stojí 70 eur, s obnovou nájmu na 5 rokov 80 eur. Samostatné hrobové miesto v rámci dvojhrobu na 10 rokov stojí 65 eur, s obnovou nájmu na 5 rokov 76 eur. Miesto v urnovej stene stojí na 10 rokov 20 eur.
 
Martin
Nájom hrobových miest sa platí na 10-ročné obdobie. Na mestských cintorínoch je cena nájmu za hrob 24,69 eura na 10 rokov (Kolónia Hviezda, Sklabinská ulica). Na Národnom cintoríne je cena nájmu za jedno hrobové miesto 49,79 eura na 10 rokov, dvojhrob 99,58 eura. Urnové miesto na 10 rokov vychádza 49,79 eura. Národný cintorín je miestom posledného odpočinku niekoľkých stoviek významných osobností našej histórie. Celkovo je na ňom vyše 4 000 hrobových miest.
 
-zv- © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok