Primátor Žiliny Ing. Igor Choma odpovedá

06.09.2012

Pohrebníctvo v žilinskom kraji

 V meste Žilina sa podobne ako v ostatných krajských mestách rýchlejšie míňajú voľné hrobové miesta pre klasické pochovávanie zosnulých. K dispozícii je alternatívna kremácia, keďže v Žiline je prevádzkované 1. súkromné krematórium na Slovensku. O rozšírení cintorínov, možnej úprave cien za správu hrobových miest, či bezpečnosti na miestach posledného odpočinku sme sa rozprávali s primátorom mesta Žilina Ing. Igorom Chomom.
 
zilina mestoPán primátor, na väčšine cintorínov v Žiline sa už nenachádzajú voľné miesta pre zosnulých. Medzi miesta posledného odpočinku s najmenšou voľnou kapacitou patrí cintorín v Trnovom, v Strážove, v Závodí a v Brodne. Na starom cintoríne sa už miesta neprideľujú, nakoľko je už plný. Nové miesta na pochovávanie sa vyskytli v Bánovej, ale aj tak sú stále obmedzené. Ako mesto rieši, alebo plánuje riešiť voľné kapacity hrobových miest?
V súčasnosti využíva mesto Žilina 16 cintorínov. Najväčší z nich je tzv. Nový cintorín, ktorého celková výmera je cca. 19,7ha. V súčasnosti sa pochováva v bloku č.30, ktorého kapacita je 600 hrobových miest. Celkovo je zatiaľ využitý tento cintorín na 20%, tzn.  je na ňom dostatok hrobových miest na pochovávanie. Len podľa potreby stačí pripraviť ďalšie bloky (t.j. vyčistiť od zelene, vybudovať chodníky...).

Okrem Nového cintorína sa pochováva aj na cintorínoch v prímestských častiach mesta. Minulý rok sa rozšíril cintorín v Trnovom o 400 hrobových miest, čo postačuje na viac ako 30 rokov. V tomto roku plánujeme vykúpiť pozemky na rozšírenie cintorínov v mestských častiach Bytčica a Vranie. Taktiež plánujeme vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína Zádubnie, prípadne podľa potreby cintorína Brodno.
 
zilina_cintorinSprávca cintorínov na internetovej stránke pozostalým odporúča alternatívnu kremáciu s následným uložením do urny. Je podľa Vás v poriadku, keď sú Žilinčania nútení do kremácie bez možnosti klasického pochovávania?
Jedná sa len o odporúčanie alternatívnej kremácie. To znamená, že ak niekto chce pochovať blízku osobu do hrobového miesta, kde už je  pochovaný príbuzný a v prípade, že sa to nedá klasickým spôsobom, môže využiť alternatívnu kremáciu s následným uložením do urny na hrobovom mieste.
 
Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta. Plánuje vedenie mesta predložiť do zastupiteľstva návrh na úpravu cien za tieto služby?
Poplatky za hrobové miesta sú 16,60 € za jednohrob, 33,20 € za dvojhrob, 6,64 € za detský hrob, 16,60 € za urnové miesto. Pri hroboch je uvedená suma určená na 10 rokov, pri urnách na 20 rokov. V blízkej budúcnosti Mesto Žilina neplánuje úpravu poplatkov. V prvom prípade chceme získať financie od neplatičov za hrobové miesta. Za tým účelom mesto zakúpilo v minulosti softvér pre evidenciu hrobových miest a ich nájomcov. V tomto roku plánujeme dokúpiť a doplniť tento softvér tak, aby sme mohli doplniť databázu platieb za prenájom hrobových miest a tým aj databázu neplatičov. Týchto budeme v zmysle zákona o pohrebníctve následne vyzývať, aby si zameškané poplatky vyrovnali.
 
zilina_MUVo viacerých mestách je na cintorínoch problém s vandalmi a zlodejmi. Aké skúsenosti máte na Žilinských cintorínoch. Aké kroky podniká mesto Žilina v súvislosti s ochranou majetku pozostalých na cintorínoch?
V meste Žilina nemáme veľké problémy s vandalmi a zlodejmi na mestských cintorínoch. Napríklad v bezprostrednej blízkosti Nového cintorína býva správca cintorína, ktorý zabezpečuje aj ochranu priestorov. Starý cintorín sa nachádza vo frekventovanej časti mesta, v blízkosti sú aj obytné domy a tak sa vandali a zlodeji neodvážia páchať nejakú nekalú činnosť. Aj väčšina prímestských cintorínov je v blízkosti obytných domov a aj samotní občania zabezpečujú údržbu Domov smútku a starostlivosť o cintoríny.
 
Funeral, s. r. o. prevádzkuje 1. súkromné krematórium na Slovensku. Do akej miery je mesto spokojné so službami tohto krematória? Ako hodnotíte spoluprácu so súkromnou spoločnosťou v tomto smere?
Zatiaľ, mesto nemá negatívne ohlasy na prevádzku tohto krematória. Zabezpečuje kremačné služby pre celú spádovú oblasť, a tak pozostalí nemusia voziť svojich zomrelých na spopolnenie do vzdialených oblastí.   
 
Rozprával sa: PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok