V Trenčíne myslia na budúcnosť

16.12.2013

Plánujú vybudovať cintorín a krematórium

Prinášame príspevok z Trenčína, kde sme sa rozprávali s Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom Trenčína. Postupne si priblížime správu, počty a umiestnenia cintorínov, domov smútku, premostíme na aktuálny cenník za správu klasického hrobového a urnového miesta. Prediskutujeme aj blížiace sa rekonštrukcie cintorínov v meste.

Cintoríny sú neodmysliteľnou súčasťou každej obce, či mesta. Úlohou miest je starať sa a zveľaďovať aj tieto pietne miesta. Ako má mesto Trenčín vyriešenú správu cintorínov? Je to v kompetencii mesta alebo je to pridelené iným, privátnym organizáciám?
V Trenčíne na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Trenčín zo dňa 22. 12. 2009 prevádzkuje pohrebiská od 1. 2. 2010 Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r. o. Partizánske.

trencin_juh
Cintorín Juh
Počtom obyvateľov je mesto Trenčín deviatym najväčším mestom na Slovensku, takže z toho usudzujeme, že sa aj počet cintorínov pohybuje vo vyšších číslach. Koľko cintorínov je v správe Pohrebníctva Dvonč a ktoré?
V správe Pohrebníctva Dvonč je 12 pohrebísk, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých  mestských častiach Trenčína a sú to nasledovné: Trenčín – Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Orechové evanjelický, Istebník, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, Evanjelický Horný Šianec. V meste Trenčín sa nachádza ešte Židovský cintorín, ktorý si spravuje židovská náboženská obec.

S cintorínmi sa spájajú aj domy smútku na poslednú rozlúčku so zomrelými. Určite pri takomto počte pohrebísk, musí mať mesto Trenčín aj väčší počet domov smútku. Koľko ich teda v skutočnosti je a ako sú zariadené? Plánujete nejakú rekonštrukciu alebo vybudovanie niečoho nového?
V meste Trenčín sa nachádza 5 domov smútku: Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, Záblatie, Zlatovce. Predmetné domy smútku sú udržiavané, bežné opravy sú vykonávané podľa potreby. K pohrebným obradom sú sprístupňované na základe objednávky obstarávateľa pohrebu. V súčasnosti nie je plánovaná žiadna rekonštrukcia ani vybudovanie nového domu smútku.

Väčšina miest na Slovensku rieši základný problém s pohrebiskami, a tým je nedostatok hrobových, či urnových miest. Ako to má vyriešené mesto Trenčín? Je dostatok alebo nedostatok hrobových a urnových miest?
Väčšina pohrebísk je zaplnená, ale pripravuje sa rozšírenie najväčšieho mestského pohrebiska Trenčín – Juh, kde budú pochovávaní zosnulí občania zo všetkých mestských častí Trenčína.

V akých reláciách sa aktuálne pohybujú ceny za správu klasických hrobových miest a urnových miest?
Cenník je stanovený VZN mesta Trenčín č. 1/2010 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín. Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok nasledovne: jedno hrobové miesto na hlavnom cintoríne Juh má základný poplatok na 1 rok určený podľa časti, v ktorej sa hrob nachádza. Pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X má cenu 3,319 €/rok. Pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V má cenu nižšiu 2,656 €/rok. Pohrebiská ostatných mestských častí majú cenu 1, 992 € na 1 rok.

rybnicek
Mgr. Richard Rybníček je primátorom krajského mesta Trenčín od roku 2010. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore televízna žurnalistika. Po ukončení štúdií bol spoluzakladateľom redakcie Českej tlačovej kancelárie na Slovensku, neskôr bol aj jej spravodajcom. Pracoval aj ako redaktor denníka SME, bol pri vzniku agentúry SITA a 1 rok pôsobil ako hovorca primátora mesta Bratislavy Petra Kresánka. Do roku 2000 bol výkonným riaditeľom Inštitútu pre verejné otázky a následne sa stal manažérom spoločnosti Česká produkční, a. s. pre Slovensko, ktorá sa venovala príprave televízie JOJ. O rok nato sa stáva generálnym riaditeľom spomínanej televízie. Od roku 2003 bol 3 roky vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej televízie. Významným titulom, ktorým bol pán Mgr. Rybníček v roku 2005 ocenený, je titul Manažér roka, ktorý mu bol udelený magazínom TREND.
Pozastavme sa pri porovnaní cien hrobových a urnových miest. Začína byť novým trendom obchádzanie hrobových miest a výraznejší presun k urnovým miestam. Pozorujete aj v Trenčíne väčší dopyt po urnových miestach ako hrobových, pretože sú pre pozostalých cenovo prístupnejšie, a čo sa týka miest na cintorínoch, aj výhodnejšie?
Prevádzkovateľ pohrebísk v poslednom období zaznamenal zvýšený počet pohrebných obradov s následnou kremáciou. Urnu pozostalí uložia do urnového hrobu, prípadne aj do rodinného hrobu, kde v minulosti bolo vykonané klasické pochovanie. Áno, vybudovanie urnového príslušenstva je cenovo prístupnejšie ako vybudovanie príslušenstva pre klasické pochovanie, preto sa zrejme zvýšil aj počet kremácií.

Plánujú sa v meste Trenčín nejaké zmeny na cintorínoch, rekonštrukcie alebo vybudovanie nejakých nových miest posledného odpočinku pre zomrelých v meste Trenčín?
Rekonštrukcie a budovanie jednotlivých príslušenstiev hrobových miest, súvisiace stavebné práce (obruba, krycia doska, pomník, chodník okolo hrobového miesta) vykonávajú na základe objednávky nájomcu hrobového miesta príslušné kamenárske firmy. A čo sa týka rekonštrukcií, vybudovania či prípadného rozširovania pohrebísk, tak tieto sú zaraďované do rozpočtu investičných akcií mesta Trenčín. V súčasnosti je naplánované rozšírenie mestského cintorína Trenčín – Juh v záhradkárskej osade Bočkove sady.

Zaujímalo by nás aj riešenie premávky a parkovania počas sviatkov ako je Pamiatka zosnulých, pri miestach posledného odpočinku. Taktiež nám nedá neopýtať sa, ako Vy riešite zabezpečenie ochrany cintorínov, či už počas sviatkov, alebo aj počas celého roka. Ako má mesto zabezpečené cintoríny pred krádežami?
Počas sviatkov býva na pohrebiskách zvýšená návštevnosť a tým aj zaplnené parkoviská, ale návštevníci využívajú  možnosť parkovania v priľahlých uliciach. V tomto období parkovanie v okolí pohrebísk usmerňujú príslušníci Mestskej polície v Trenčíne, ktorí vykonávajú aj kontrolnú a obchôdzkovú činnosť najmä počas sviatkov.

Máme aj priamo na Vás, pán primátor, jednu otázku. Máte Vy nejaké plány na zmenu, rekonštrukciu alebo zlepšenie, čo sa týka otázky cintorínov?
V tomto roku rozširujeme hlavný mestský cintorín, budeme rozširovať cintorín Zámostie a v horizonte 5 – 8 rokov máme v pláne vybudovať nový cintorín aj s krematóriom.

 
Späť na tému Súčasnosť

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 4 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku