Rozhovor s primátorom Trenčianskych Teplíc PhDr. Štefanom Škultétym

03.07.2014

Dom smútku zrekonštruovali z eurofondov

Toto kúpeľné mestečko je známe ako jedno z najkrajších kúpeľných miest na Slovensku. My sme sa rozhodli navštíviť Trenčianske Teplice z toho dôvodu, že tu nedávno dokončili rekonštrukciu Domu smútku v celkovej sume takmer 350 tisíc eur, ktorá sa zrealizovala z veľkej časti aj vďaka fondom Európskej únie.

Mesto Trenčianske Teplice je jedným zo vzorových príkladov, že aj v čase krízy sa dajú nájsť finančné prostriedky na obnovu Domu smútku. Ako sa Vám to podarilo?
Podarilo sa to vďaka projektu, ktorý sme podali v rámci mikroregiónu Teplička cez program Rozvoja vidieka. Vypracovali sme projekt s celkovými nákladmi vo výške 347 000 eur, čo je pre samosprávu vysoká investícia z vlastných zdrojov. Z programu Leader – opatrenie, Základné služby pre obyvateľstvo sme získali finančné prostriedky v sume 220 000 eur. Na zvyšnú sumu sme si zobrali úver.

Bolo by reálne uskutočniť takýto projekt iba z vlastných finančných prostriedkov?
Bežný rozpočet mesta Trenčianske Teplice sa pohybuje na úrovni 2,1 – 2,2 milióna. Na rekonštrukciu Domu smútku by sme tak minuli až tretinu rozpočtu. Projekt sme mohli financovať z predaja prebytočného majetku, ale touto cestou sme sa nechceli uberať.

17skultety_teplice_primator_6463
V pracovni primátora PhDr. Štefana Škultétyho, foto Pavel Ondera
viac fotografií v galérii pod článkom
Ako prebiehala obnova Domu smútku?
Súťaž vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu Domu smútku v Trenčianskych Tepliciach prebehla ešte v roku 2011. So samotnou obnovou sme začali hneď potom, čo sme podpísali zmluvu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Všetky stavebné práce sme ukončili v septembri 2013, no pri kolaudácii stavby sa vyskytol problém s vnútorným vybavením, respektíve zabezpečením plošiny technického zariadenia, keďže ide o dvojpodlažnú budovu. Obstaranie plošiny nie je jednoduchá záležitosť, okrem toho sme ju realizovali vlastnými silami. Začiatkom nového roku sme zabezpečovali nový interiér, robili zvukové skúšky novej aparatúry, pričom sme Dom Smútku do prevádzky spustili koncom januára.

Prečo bolo potrebné pristúpiť k samotnej rekonštrukcii Domu smútku v Trenčianskych Tepliciach?
Dom bol postavený ešte začiatkom 80-tych rokov. Išlo o nepraktickú budovu, ktorá bola nie len technicky, ale aj morálne zastaraná. Najväčší problém nám spôsobovala vlhkosť zo strany svahu, ktorá vznikala aj preto, že v minulosti pri výstavbe zrejme neboli dodržané všetky postupy z hľadiska izolácie. Počas 30-ročnej existencie sa na budove nerobili žiadne systémové opravy, pričom drobné opravy sa realizovali na úkor kvality. Napríklad v minulosti sa v exteriéry budovy položila dlažba, ktorá je vhodná do interiéru. V posledných rokoch sme dospeli k záveru, že budova je nedôstojným miestom na poslednú rozlúčku.

Čo všetko sa v rámci projektu podarilo zrealizovať?
V prvom rade sa úplne zmenila architektúra Domu smútku, pričom pod novou strechou vznikol väčší priestor. V dvojpodlažnej budove je väčší priestor pre rozlúčkovú miestnosť, ale aj pre prevádzku. Súčasťou je i vlastné chladiace zariadenie. Ďalej je na prízemí miesto pre technický personál, pre kňaza, pričom sú tu priestory aj pre tých, ktorí by chceli predávať truhly či ostatné doplnky. Celý obrad bude prebiehať na prvom poschodí, kde je hlavná sála, taktiež rozlúčková miestnosť pre úzky kruh rodiny. Na prvom poschodí sú aj sociálne zariadenia. Pre nás by bolo možno jednoduchšie postaviť nový Dom smútku, no tento tam bol tridsať rokov a my sme ho nemohli nechať chátrať.

Ako ste zabezpečili obrady pietnych rozlúčok počas rekonštrukcie?
Zabezpečenie prevádzky počas rekonštrukcie bol jeden z najväčších problémov. Na jednej strane sme boli všetci radi, že sa robila obnova Domu smútku, na druhej strane sa v týchto priestoroch nemohli robiť obrady, ani uskladňovať mŕtvi. Našťastie, máme veľmi dobrú spoluprácu s okolitými obcami Omšenie a Trenčianska Teplá, kde sa realizovali občianske pohreby, ako aj uskladnenie tiel. Cirkevné obrady sa mohli uskutočniť v kostole, alebo aj na cintoríne. Pre ľudí to bolo zníženie komfortu, no pevne verím, že nové priestory ocenia.

1dom_smutku_3650
Pred rekonštrukciou, foto mesto Trenčianske Teplice,
viac fotografií v galérii pod článkom
Kto je správcom Domu smútku? Prenajímate nové priestory aj pohrebným službám? Aké sú ceny za prenájom?
My máme rozpočtovú organizáciu Technické služby, ktorá spravuje Dom smútku a taktiež obidva cintoríny v meste Trenčianske Teplice. Dom smútku je primárne určený pre naše účely, ale môžeme vyčleniť priestor pre podnikateľa, ktorý by tam chcel mať kanceláriu prvého kontaktu.

Koľko cintorínov sa nachádza v meste Trenčianske Teplice? Máte dostatok voľných hrobových miest?
V meste máme dva mestské cintoríny. Starý cintorín sa nachádza pár metrov od mestského úradu, no už sa na ňom pochováva len veľmi zriedka, napr. v rodinných hrobkách. Počet hrobových miest je 851. Práve kvôli jeho kapacite bol v minulosti vybudovaný nový cintorín na začiatku sídliska. Nový cintorín ponúkol 605 nových hrobových miest, pričom zostáva dostatok priestoru pre nové hrobové miesta – 150 hrobových a 100 urnových miest.

Môžu byť v Trenčianskych Tepliciach pochovaní iba tí, ktorí tu za života mali trvalý pobyt, alebo aj z iných miest?
Doteraz sme sa nestretli s takouto požiadavkou, ale určite sa nad tým zamyslíme. Primárne je cintorín určený občanom Trenčianskych Teplíc. Samozrejme, že aj u nás sa platí nájom za hrobové miesta, ale treba povedať, že cena hrobového miesta nikdy neodzrkadlí reálne náklady, ktoré vynakladáme za správu cintorína. Je to určitá služba pre našich občanov, takže si myslím, že by tu mali byť v prvom rade pochovaní ľudia, ktorí tu žili, pracovali a platili dane.

Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta? Kedy ste naposledy upravovali ceny?
Hrobové miesto je možné si prenajať na 10 rokov. Ceny za prenájom hrobových miest sa v našom meste nezmenili od roku 2009. Jednotlivé ceny, v závislosti od počtu hrobov, sa pohybujú od 51,78 € (jeden hrob, resp. hrobka) až do 151,03 (trojhrob, resp. trojhrobka). Za cenu 37,18 € si môžete prenajať aj urnový hrob.

Na území Trenčianskych Teplíc je taktiež starý a nový židovský cintorín. Do akej miery sa vám darí udržovať tieto pohrebiská?
So židovskou obcou máme podpísanú zmluvu o tom, že dvakrát do roka pokosíme a upravíme cintorín. Zvyšok správy je primárne na židovskej obci, nakoľko cintoríny sú v ich majetku. My sa o cintoríny starať nemôžeme zadarmo, nakoľko ani nie sú verejne prístupné.

14dom_smutku_teplice_6494
Po rekonštrukcii, foto Pavel Ondera
viac fotografií v galérii pod článkom
Koľko pohrebných služieb pôsobí na území Trenčianskych Teplíc a aká je ich spolupráca s mestom?
Podľa mojich vedomostí zatiaľ jedna. Sme malé mesto, v ktorom sa každý s každým pozná. Je vždy snaha, aby služby pohrebníctva aj celý obrad prebehol tak, ako má. Z tohto pohľadu pri spolupráci neregistrujem žiadne väčšie problémy.

Na cintorínoch je väčšinou problém s vandalmi, alebo s vodou. Máte aj vy podobné ťažkosti?
Musím povedať, že zatiaľ sme, našťastie, nemali žiadnu praktickú skúsenosti s vandalmi. Na našich cintorínoch je taktiež dostatok miest, kde si návštevníci môžu nabrať vodu, pričom tieto miesta sú relatívne blízko hrobov. Máme však problém s odpadom, ktorý tu nechávajú návštevníci cintorína. Ľudia si upravia hrob, a hodia kvetiny pár metrov za plot, alebo do rohu cintorína, nakoľko si myslia, že kytice nie je vidieť, no postupom času tu vznikajú skládky. Pritom na obidvoch cintorínoch sú nonstop pristavené kontajnery. Takýto odpad musia naši pracovníci odstraňovať, čo stojí mesto nemalé finančné prostriedky.

Separujete na cintorínoch zber odpadu?
V meste Trenčianske Teplice separujeme odpad v piatich zložkách na sídlisku aj v rodinných domoch. Na cintorínoch sa však nevieme dostať do štádia, aby ľudia vynášali odpad do normálnych nádob, takže tam nevidím praktický význam, aby dochádzalo k separácii. Mne by stačilo, keby cintorínsky odpad končil v kontajneri.

Máte problém so starými stromami?
Mávame, najmä na starom cintoríne sú staré a vyschnuté stromy, ktoré dvíhajú platne hrobov. Každoročne musíme objednať špecialistu. Zlikvidovanie jedného stromu nás stojí v priemere 1 000 euro. Problém je, že aj keď sa strom zreže, vyrieši sa len polovica starostí, nakoľko jeho korene v zemi ostanú. Okrem toho vzniká ďalší problém. Síce sa odstránili stromy, aby neohrozovali bezpečnosť návštevníkov, ale cintorín sa stáva slnečným, pričom nové stromy už nemáme kam vysadiť.

Plánujete nejaké zmeny v správe cintorínov do budúcnosti?
My sme v rokoch 2009 – 2010 zrealizovali čiastočnú revitalizáciu starého cintorína, kde sme robili nové schody do terénu, pretože blatový svah v zimnom období spôsoboval veľký problém najmä starším ľuďom. Taktiež sme rekonštruovali hospodársku miestnosť a nové oplotenie. Do budúcna sa budeme skôr zameriavať na starý cintorín, kde máme, ako každá samospráva, problém s neplatičmi. Sú tu hrobové miesta, kde už viacmenej nikto nechodí. Hľadanie majiteľov, resp. nájomníkov týchto miest je zložité. Z tohto dôvodu nie je možné určiť presné číslo neplatičov. Na novom cintoríne je to asi do 10 %.

Plánujete pristúpiť k rušeniu hrobových miest?
Ešte sme zatiaľ neuvažovali o zrušení hrobových miest. V prvom rade by sme chceli vypátrať majiteľov nezaplatených hrobových miest, pretože neplatičov môžeme osloviť cez výzvy, respektíve exekúciu, čo je veľmi náročná práca na čas. Pri hrobových miestach, ktorých majiteľov nevieme identifikovať, sa neskôr budeme musieť zamyslieť nad tým, čo ďalej. Zatiaľ však máme dosť voľných kapacít.
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 17 fotografií

 

Podporte náš článok