Rozhovor s primátorom Prešova

23.09.2013

Plánujú rozšíriť cintorín Solivar

Prinášame rozhovor s JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom Prešovského samosprávneho kraja. Bližšie sme sa venovali situácii hrobových miest v Prešove, plánovaným zmenám a virtuálnym cintorínom, po ktorých začína byť stále väčší dopyt. Mesto Prešov patrí k prvým na Slovensku, ktoré prišlo s takouto internetovou novinkou.


presovznakMiesta posledného odpočinku sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých miest. Aký je Váš postoj k tejto téme? Údržbu miest posledného odpočinku má na starosti mesto Prešov, alebo je to zverené do rúk privátnych organizácií?
Cintoríny sú vnímané ako miesto spomienok na našich predkov. Máme záujem o to, aby toto miesto bolo dôstojné. Chceme rozvíjať a revitalizovať staré cintoríny v meste. Vlastníkom cintorínov je mesto Prešov, správcom sú Technické služby mesta Prešov.

Máte nejaké návrhy ako primátor mesta Prešov na zlepšenie pohrebných služieb v meste, či organizáciu cintorínov?
Jednotlivé návrhy sú prerokované na predstavenstve spoločnosti a ja ako primátor sa týchto predstavenstiev zúčastňujem. Jednotlivé návrhy by sme však ešte nechceli konkretizovať, kým nebudú reálne.
 
Koľko cintorínov mesto spravuje? Nachádza sa v meste Prešov krematórium alebo poprípade plánujete vytvoriť niečo obdobné vo vašom krajskom meste?
Mesto spravuje osem cintorínov, a to: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom. V meste sa toho času nenachádza krematórium. Táto otázka je aktuálna, pretože tu krematórium chýba, ale momentálne to nie je prioritou.

presov7522Ako sú na tom hrobové miesta na jednotlivých cintorínoch v Prešove? Je ich dostatok, alebo nedostatok? Uvažuje mesto v budúcnosti s výstavbou nového cintorína poprípade krematória, alebo nad rekonštrukciou starších častí mestských cintorínov?
Momentálne je v meste nedostatok hrobových miest a mesto chystá stavbu cintorína v časti Solivar. Pôjde však o rozšírenie existujúceho cintorína. V minulom roku bola obnovená  napríklad rozlúčková miestnosť, kde sa môže rodina pred obradom rozlúčiť so svojim blízkym.

Ceny na miestach posledného odpočinku neustále stúpajú. Ako sa pohybuje cenník za klasické hrobové miesta a urnové miesta v meste Prešov?
Momentálne je to 120 eur na 10 rokov za klasické hrobové miesto, 80 eur za detské hrobové miesto a rovnako 80 eur za urnové miesto.

Čo sa týka bezpečnosti, čo podniká mesto Prešov v súvislosti s ochranou majetku pozostalých na cintorínoch? V niektorých mestách začínajú zavádzať kamerový systém na cintorínoch Mysleli ste na niečo také?
Bezpečnosť cintorínov zabezpečujeme v spolupráci s mestskou a štátnou políciou. Uvažujeme aj o kamerovom systéme, je to aj otázka financií. Rozhodovať o tom bude predstavenstvo spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, ako správca cintorína. V bežnom režime máme počas dňa cintoríny pre verejnosť otvorené a priebežne ich kontrolujeme. Na noc  sa cintoríny zamykajú. Môžeme vyjadriť len ľútosť nad tým, že ľudia si dokážu ubližovať a kradnúť aj na tomto pietnom mieste, aj keď v meste Prešov registrujeme tieto prípady len ojedinele.

Vo viacerých mestách je na cintorínoch problém s vandalmi a zlodejmi. Aké máte skúsenosti na Prešovských cintorínoch? Robíte niečo preto, aby ste eliminovali krádeže, ktoré sú určite veľmi populárne počas hromničiek?
Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme minulý rok pripravili novinku, tri najväčšie  cintoríny (hlavný cintorín, cintorín na Solivare a v Nižnej Šebastovej) boli otvorené nonstop. Počas týchto dní sme mali na týchto miestach zabezpečenú aj strážnu službu. Možnosť navštíviť v tomto období cintorín aj po 22. hodine sa stretla s pozitívnym ohlasom.

presov7534Prešov, ako jedno z mála miest, má k dispozícii na internete virtuálny cintorín. Je to veľmi inšpirujúce pre občanov ako aj pre ďalšie mestá a ich cintoríny. Ako to funguje a aké sú podmienky používania týchto webových stránok? Dajú sa využiť aj zo zahraničia?
V minulom roku sme spustili naplno stránku pohrebníctvopo.sk a virtuálny cintorín bol len akousi pridanou hodnotou tejto stránky. Chceli sme verejnosti ponúknuť možnosť aj na diaľku zapáliť sviečku na hrobe blízkych. Virtuálny cintorín však nie je len o tejto službe, ktorú využívajú najmä Prešovčania v zahraničí. Je to aj databáza hrobových miest na našich cintorínoch, kde si na mape môžete vyhľadať konkrétne hrobové miesto. Slúži aj na kontrolu neplatičov za hrobové miesta.  Stránka pohrebníctvopo.sk však ponúka napríklad aj návod, ako postupovať v prípade úmrtia príbuzného či hodiny, kedy sú mestské cintoríny otvorené. Od októbra minulého roka stránku navštívilo viac ako 31 000 ľudí.
 
Aké boli ohlasy verejnosti na niečo také, na Slovensku netypické, ako internetový virtuálny cintorín? Boli záporného alebo kladného charakteru? Navštívili tieto webové stránky aj občania žijúci v zahraničí, resp. funguje to aj pripojením sa z iných krajín sveta alebo len zo Slovenska?
Zaznamenali sme veľmi pozitívnu odozvu, podľa našich zistení sa na našu stránku a na virtuálny cintorín prišli pozrieť ľudia z 9 krajín sveta. Aj Prešovčania využívajú ponúkanú službu. Zaznamenali sme aj zopár negatívnych spätných väzieb, ktoré nám pomáhajú skvalitniť služby pre občanov. Niektoré služby, ktoré ponúka stránka, ešte stále skvalitňujeme.
 
Plánujete ešte nejaké novinky vo virtuálnych cintorínoch na internete, ako napríklad nejaké doplnky pre príbuzných zosnulých a pod.? A v prípade známych osobností z vášho kraja, máte nejaké nápady na vylepšenie ich miest odpočinku?
Chceli by sme zaviesť možnosť virtuálnych sviec a kytičiek na cintorín. Išlo by o službu, kde by si človek zakúpil na internete kytičku alebo sviečku pre svojho zomrelého príbuzného a pracovník mesta by túto kytičku odniesol na hrob. Zároveň plánujeme zviditeľniť významné osobnosti, ktoré sú pochované na našich cintorínoch. K ich hrobovým miestam by sme chceli priradiť aj životopis osobnosti a to, aký mali význam práve pre mesto Prešov.  


 
primator_presov_HagyariJUDr. Pavel Hagyari, je primátorom krajského mesta Prešov od roku 2006. V roku 2011 získal titul „Primátor Slovenska“. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a postgraduálne štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. Stal sa členom Slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ v pozícii náhradníka, členom Slovenskej advokátskej komory. Taktiež je členom medzinárodnej advokátskej asociácie, spolumajiteľom advokátskych a rodinných firiem v Prešove, ďalej členom Aliancie advokátov. JUDr. Pavel Hagyari a je aj prezidentom Únie miest Slovenska.
Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok