Svidník - rozhovor s primátorom

20.01.2015

Cintoríny na východe

 Rozhovor s primátorom okresného mesta Svidník Ing. Jánom Holodňákom. Svidník sa nachádza v prešovskom kraji na severovýchode Slovenska. Známe je aj vďaka významnej medzinárodnej ceste, smerujúcej cez Vyšný Komárnik- Barwinek, najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Zaujímavosťou tohto malebného miesta je Pamätník sovietskej armády či skanzen alebo zachovalé drevené kostolíky rozsiate po okolí okresu. Nás predovšetkým zaujímali cintoríny v meste, ktorým sme venovali našu pozornosť.

Súčasťou života je aj umieranie a s tým bezprostredne súvisia aj miesta posledného odpočinku. Koľko sa ich v meste Svidník nachádza?
V našom meste sa nachádzajú štyri cintoríny. Určite by som na začiatku zdôraznil, že v minulosti, keď vzniklo mesto Svidník, ho tvorili obce Vyšný a Nižný Svidník. A tieto názvy sa v súčasnosti používajú naďalej. Na Vyšnom Svidníku sa nachádzajú tri. Jeden je starý pri Gréckokatolíckom chráme- Mesto, ktorého súčasťou je aj cintorín z prvej svetovej vojny. Druhý sa nachádza o čosi vyššie pri mestskom dome smútku.  Neďaleko od nich sa vypína tretí ako Pamätník sovietskej armády, ktorý tvoria masové hroby vojakov z druhej svetovej vojny. Na Nižnom Svidníku sa nachádza posledný cintorín pri Gréckokatolíckom chráme- Záhradná, kde sa taktiež rozprestiera obnovený cintorín z prvej svetovej vojny.

Cintoríny ostali v správe mesta, alebo si na to mesto našlo nejakú privátnu organizáciu? Ktoré cintoríny patria do tejto mestskej správy?
Správu cintorína mesto zverilo do rúk súkromnej firmy. Kedysi cintoríny spravovali technické služby, ale pre zlú situáciu mesta sme sa rozhodli takto. V súťaži vyhrala firma p. Laca, ktorý aj pred tým pracoval v technických službách. V správe mesta sú všetky spomínané cintoríny, okrem Pamätníka sovietskej armády. Ten má v správe Vojenský Historický Ústav ako aj vojenské cintoríny v okolí okresu Svidník.

svidnik_0015
Dom smútku Svidník,
viac foto v galérii na konci článku
Ako hodnotíte z pozície primátora ich prácu a spoluprácu s mestom? Spoločnosti ste minulý rok druhýkrát predĺžili zmluvu na 10 rokov.
Firma pána Laca sa osvedčila a správu vykonáva dobre. Cintoríny v meste sú kvalitne upravené, čo pociťujem aj z ohlasov občanov. Spokojní sú aj ľudia prichádzajúci zo zahraničia, ktorí si správu cintorínov veľmi chvália. Čo sa týka spolupráce mesta a správcovskej firmy, tak by som to ohodnotil na výbornú. Dohliadajú na kosenie, údržbu živých plotov, neplatičov a medzi sebou fungujeme na vzájomnou zápočte v rôznych službách.

Na východe Slovenska existuje rozmanitosť vierovyznaní. Ako ste už aj Vy spomínali, dva chrámy sa nachádzajú pri gréckokatolíckych chrámoch. Nenastávajú konflikty v ich spravovaní? A nachádzajú sa vo svidníckom okrese výhradne miesta posledného odpočinku určitého vyznania?
Cintoríny pri gréckokatolíckych chrámoch sú v správe mesta. Už z dávnej minulosti sa neustále spomína veľmi dobrá spolupráca, ktorá naďalej pretrváva. Cirkev sa totiž nedomáha nijakej správy cintorínov. Čo sa týka iných vierovyznaní, tak nachádzajú sa v okrese dva židovské cintoríny, pričom jeden, ktorý je v Giraltovciach, bol nedávno zrenovovaný. Zaujímavosťou je napríklad to, že takí Svedkovia Jehovovi nepoužívajú kríže na svoje cintoríny. Alebo Rómovia majú tradíciu pochovávať svojich zosnulých na Nižnom Svidníku, ale prečo, to Vám neviem povedať. A na mestskom najnovšom cintoríne sa hrobové miesta priradzujú zaradom. Vychádza sa všetkým vierovyznaniam čo najviac v ústrety a nerozlišujeme ich podľa náboženstva.

Okres Svidník si v minulosti prežil na vlastnej koži vojenské udalosti. Preto sa tu aj nachádza Údolie smrti. Okrem spomienkových tankov sú tam doslova rozsiate samostatné cintoríny. Ako je to s ich správou? A spomínali ste dva vojenské cintoríny, môžete nám o nich povedať niečo viac?
Neznáme hroby vojakov ako aj bežných občanov sú tu bežné, rovnako ako masové hroby neznámych. Tieto hroby zveľaďujú rodiny zosnulých, nie mesto, keďže sa v našom okrese takýchto hrobov nachádza obrovské  množstvo. Výhradne vojenské cintoríny v správe mesta boli nedávno zrenovované (v rokoch 2004 a 2006), kedy boli pridané pamätné tabule ako aj hlavný kríž. Na ich údržbu dostáva mesto financie v rámci Ministerstva vnútra SR. Nachádza sa tam 182 hrobov, pričom je z nich 88 jednotlivých a 94 masových. Celkovo je tam pochovaných 797 vojakov.

Vráťme sa naspäť k hlavnému najnovšiemu mestskému cintorínu, kde sa nachádza aj dom smútku. Dozvedeli sme sa, že ste minulý rok zlepšili parkovanie pred ním, pretože
v minulosti tam nebol jednoduchý prístup.  Môžete nám túto problematiku viac priblížiť?

Máte pravdu, nedávno sme vybudovali parkovisko, pretože prístup k cintorínu bol chaotický a priam nemožný. Kapacitne momentálne postačuje náporu mesta Svidník. Veľmi sme vďačný aj Vojenskému Historickému Ústavu, ktorý schválil výmenu pozemkov, pretože miesto, kde sa parkovisko nachádza, bolo v jeho vlastníctve.

prim-primator-Svidnik-Jan-Holodnak
Ing. Ján Holodňák je primátorom mesta Svidník od roku 2011. Vyštudoval VŠT strojnícku fakultu v Košiciach. Od roku 1999 bol poslancom MsZ Svidník, kedy pracoval aj vo funkcii zástupcu primátora. Od roku 2005 bol poslancom VÚC Prešov a v roku 2006 získal ECDL.
Nachádza sa v meste Svidník aj urnový cintorín? Pretože v poslednej dobe sa takéto pochovávanie stáva najnovším trendom. Nestretli ste sa so žiadosťou vytvorenia urnového cintorína? A ako je to s krematóriom v meste?
V prvých náčrtoch hlavného cintorína sa nachádzalo pri vstupe k hrobom aj kolumbárium, to ale pre nedostatok financií nebolo možné zrealizovať. Preto sme pred troma rokmi vytvorili aspoň urnový hájik, ktorý je súčasťou cintorína. Po urnových miestach je u nás ale malý dopyt. Urnový hájik tvorí minimum 5% z celého cintorína. Svidník patrí skôr ku konzervatívnym mestám. Je to z dôvodu výchovy ľudí ako aj zo zákazu kremácie určitých vierovyznaní. Krematórium teda u nás v súčasnosti nie je potrebné, keďže sa v celom meste priemerne pochováva 30 zosnulých na rok. A tí, ktorí o to majú záujem, využívajú služby najbližšieho košického krematória.

Vedeli by ste nám povedať ako je to s kapacitou na cintorínoch? A aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta?
Pri zrátaní všetkých cintorínov a ich voľných miest sa počet pohybuje okolo 430 miest. Pri pohybe úmrtnosti v našom okrese by to malo určite vystačiť na najbližších 5 rokov. Mesto ale nemá problém s rozšírením hlavného cintorína. Za cintorínom je majetkovo vyriešená ďalšia časť. Stačí urobiť chodníky, osvetlenie a upraviť okolie a bude to. Čo sa týka cenníka, tak to mesto prevádzkovateľovi určilo ako aj ceny všetkých služieb. Hrobové miesto je možné prenajať na 10 rokov. Cena za klasický hrob a hrobku je 66,39€, za detský hrob a urnový hrob je to 33,19€.

V mestách celkovo stúpa počet starých a zanedbaných hrbov. Koľko neplatičov máte v súčasnosti? Pristupujete aj k zrušeniu nezaplateného hrobového miesta?
V našom meste je tretina neplatičov z celkového počtu hrobov. Väčšina sú to ale opustené hroby. Riešili sme to zasielaním pripomienok, ale reagovala menej ako polovica z oslovených. Preto sme to riešili vypísaním neplatičov na tabuli pri vstupe na hlavný cintorín. Tento systém bol účinnejší a ľady sa pohli. A k zrušeniu hrobového miesta zatiaľ nepristupujeme, pretože to vzhľadom na počet voľných miest nie je potrebné.

Veľkej návštevnosti, najmä počas Sviatku všetkých svätých, sa teší aj virtuálny cintorín. Vďaka nemu môžu pozostalí príbuzní aspoň elektronicky poslať kytičku, či zapáliť sviečku na hrobe svojich blízkych. Plánujete sa aj vy zapojiť do tohto virtuálneho sveta? Pretože určite dosť podstatná časť občanov okresu funguje v zahraničí alebo na západe Slovenska.
Presne virtuálny cintorín bol jednou z podmienkou, ktorou sme schválili predlženie zmluvy pohrebníctvu Laca. Je to otázka 2 rokov, aby sa svidnícke cintoríny zaevidovali k ostatným virtuálnym. Ja sám som takto navštívil zosnulých príbuzných v Českej republike. Určite najprv musíme upraviť staré a rozpadnuté hroby, ale je to v pláne. Tento nápad je veľmi pokrokový. Taktiež okolité okresy ako Stropkov či Vranov nad Topľou tiež pracujú na tejto digitalizácii. Takže je to našim prvým predsavzatím do najbližších rokov.

Aké zmeny plánujete na cintorínoch, okrem digitalizácie, do budúcnosti? Čo by ste ako primátor rád upravili, zrenovovali, zrekonštruovali?
V prvom rade je v pláne rekonštrukcia domu smútku na hlavnom cintoríne. Keďže ide o staršiu stavbu, tak sme tam nedávno vymenili okná. Teraz chceme pokračovať strechou, vnútornými priestormi a v neposlednom rade rozlúčkovou miestnosťou, kde sa konajú obrady. Chceli by sme rozšíriť hájik, pretože aj z hľadiska ceny sa určite jeho popularita zvýši. Pracujeme aj na udržiavaní takzvaného amerického trávnika, chceme pridať nejaké okrasné stromy a podobne. Radi by sme pozdvihli cintorín na Nižnom Svidníku, pretože ten je v porovnaní s ostatnými neatraktívny. Vysadili sme tam nový plot, aby sme oddelili bytovú zónu a cintorín. Všetko ale závisí od peňazí. Niečo sa dá určite spraviť svojpomocne, cez aktivačné práce alebo mestské služby, ako napríklad oprava chodníkov a ciest.
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 7 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku