Kedysi nepredstaviteľné, ale dnes už bežná realita.

20.06.2011

Virtuálne cintoríny

Dokážete navštíviť hrob blízkeho zosnulého bez toho, aby ste museli vytiahnuť päty z domu. A nielen to, môžete mu zapáliť symbolickú sviečku či nechať odkaz. Takto zjednodušene možno charakterizovať portál www.cintoriny.sk.
Rozhovor vedie PhDr. Igor Haraj

Podpísala sa pod neho spoločnosť TOPSET, ktorá sa od roku 1990 sústreďuje na vývoj a implementáciu softvéru pre samosprávu a jej organizácie. Ako jeden z prvých projektov vyvinula Geografický informačný systém Cintorín s digitálnou mapou. A bol to zásah do čierneho, pretože išlo o jeden z prvých programov pre samosprávy, ktorý umožňoval plnohodnotnú prácu s digitálnou mapou. Spoločnosť ponúkala k programu aj geodetické zameranie cintorínov a vytvorenie digitálnej mapy. Sem možno datovať aj vznik portálu, ktorý od jeho vzniku na jeseň 2008 navštívilo 300-tisíc používateľov. Viac už prezradí riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Vlček.

Čo vás podnietilo vytvoriť internetovú stránku s virtuálnymi cintorínmi?

Bola v tom trochu aj osobná skúsenosť. Moji rodičia hľadali príbuzných na cintoríne v Piešťanoch a ani po troch hodinách ich nenašli. A niekde tu vznikol nápad zostaviť portál www.cintoríny.sk, ktorý sme vyvinuli už v roku 1999 a vtedy sme ním zrejme predbehli dobu. Medzi našimi zákazníkmi nebol taký záujem, aby sa zverejňovali cintoríny na internete. Až s príchodom DSL pripojenia a jeho širšieho zavedenia umožnil naplno uskutočniť náš zámer, preto sme portál od základov prepracovali a uviedli ho do prevádzky 30. októbra 2008 pri príležitosti dňa Pamiatky zosnulých. Skrátka, chceli sme, aby sprostredkoval návštevníkom informácie o cintorínoch a hroboch a uľahčil vyhľadávanie hrobov či zomrelých.

Ak teda hľadám zosnulého“ virtuálnym spôsobom“, čo všetko treba zadať do vyhľadávača a ako je to s ochranou osobných údajov?

Stačí napísať meno zomrelého a systém vyhodí všetkých ľudí s týmto meno a názvami cintorínov, na ktorých sú pochovaní. Dá sa použiť aj dátum narodenia či úmrtia. Prípadne v systéme sa môžu navoliť aj presnejšie kritériá ako číslo hrobu. Citlivé dáta ako rodné čísla či adresy na portál neumiestňujeme.


Jeho súčasťou sú digitálne interaktívne mapy, vďaka ktorým nemusíte byť fyzicky priamo na cintoríne, ale pohodlne získate informáciu o hrobe či zosnulom za svojím počítačom.

Áno, na digitálnej mape sa vám zobrazujú fotografie náhrobkov, a tak vám stačí si vyťukať meno zomrelého. Funkcia 2D virtuálnej prehliadky umožní jednoduchým pohybom myši po mape zobrazovať fotografie náhrobkov s menami a dátumami narodenia a úmrtia zosnulých. Náš portál ich eviduje približne 410-tisíc a cca 250-tisíc hrobov. Pre každý hrob sme prepočítali a zverejnili jeho zemepisné súradnice. Keďže naša spoločnosť vytvorila GPS Kataster navigátor, modifikovali sme ho aj na cintoríny a vďaka číslam hrobov vás dokáže prístroj navigovať tam, kam potrebujete. Prípadne na lokalizáciu a navigáciu môžete použiť vlastné navigačné zariadenie v mobile či v aute.


Človek pri návšteve vášho webu nadobudne dojem, že sa ho pokúšate priblížiť skutočnému cintorínu aj vkusnými detailmi, ako napr. virtuálnymi kyticami či zapálením sviečky na digitálnej mape.

V realizačnom tíme sme mali na to najskôr rozporuplné názory a zvažovali sme etickú stránku i reakcie verejnosti. Položenie virtuálnej kytice, zapálenie virtuálnej sviečky či odkaz zosnulému s dátumom, prípadne menom, prijala verejnosť s porozumením a nadšením. Napr. hneď v prvom liste zo zahraničia nám návštevníčka portálu poďakovala, že mohla symbolicky zapáliť sviečku na hrobe otca, pretože jej pracovné príležitosti neumožnili pricestovať. Za dva roky sa číslo takto položených kytíc či zapálených sviečok blíži k 70 000.


V sekcii Overenie platieb si môže návštevník dokonca prezrieť, ako stojí s platbami za prenájom miesta na hrob.

Je to tak, platby sú častým problémom, platia sa neraz na mnoho rokov dopredu a ľudia o nich stratia prehľad. Preto sme umožnili možnosť overiť si, či je za hrob zaplatený poplatok a dokedy je zaplatený. Zatiaľ sme však službu sprístupnili len pre niekoľko slovenských miest. Ako prvé využili túto službu bratislavské cintoríny.

Ako zapracúvate cintoríny do vášho systému a ako často dochádza k aktualizovaniu údajov?

Vzniká to na základe objednávky mesta alebo obce, ktorá nás požiada o pasportizáciu cintorína. Digitálne zameriame všetky hroby laserovým diaľkomerom, aby sme vytvorili mapu. Každý hrob očíslujeme, z fotografií urobíme databázu a do programu prepíšeme zosnulých so všetkými údajmi. Potom to umiestnime na portál. Aktualizuje sa podľa želania či potrieb zákazníkov. Ponúkame napr. moduly, vďaka ktorým si môžu sami zakresliť hrob a vložiť fotografie. Ponúkame aj školenia, pri ktorých náš technik nainštaluje adekvátny program a zákazníkov aj zaškolí. Niekto potom aktualizuje raz denne alebo raz za čas.

PhDr. Igor Haraj © Slovenské pohrebníctvo

Späť na tému O cintorínoch
Podporte náš článok