Áno či nie?

08.11.2011

Urnové steny

 Viola Somorovská, vedúca prevádzky cintorínov v Nitre.
V posledných rokoch stúpol počet kremácií z celkového počtu obradov v Nitre na 1/3. Záujem o urnové miesta rastie. V súčasnosti bola vybudovaná urnová stena /kolumbárium/ na Cintorínskej ulici, ktorá sa nachádza vedľa mestského cintorína a jej kapacita je cca 600 urnových miest. K výhodám alebo nevýhodám urnových miest v kolumbáriu sa zatiaľ nebudem vyjadrovať - nemáme praktické skúsenosti. O pridelenie miesta v urnovej stene prejavilo záujem zatiaľ 45 záujemcov.

Pavol Bielik, vedúci prevádzky krematória a cintorínov v meste Banská Bystrica
Urnové steny u nás nie sú zaužívané. Slováci sú navyknutí pochovávať do klasických hrobov. Už len to, že sú ochotní dať spopolniť nebohého je veľká zmena v myslení a správaní. Následne potom už závisí na regionálnych podmienkach do akého hrobu uložia ostatky, aký urnový hrob si pozostalí vyberú. Tie možnosti sú rôzne, od uloženia urny do klasického hrobu až po samostatný urnový hrob, prípadne urnová stena. Tí, čo majú klasický hrob, ukladajú si urnu doň. Rozhoduje aj ekonomika.

IMG_7509Urnové steny je aj jedna z ďalších možností intenzívnejšie využívať ten, ktorý daný cintorín. Treba si však uvedomiť, že musíme dať priestor na také pochovanie, aké si pozostalí prajú. Argument správcov a prevádzkovateľov pohrebísk, že nemáme miesta na klasické pochovanie, nie je argumentom na mieste. Sú také cintoríny, kde vhodne zvolená urnová stena, veľkosťou, výškou, dĺžkou, môže byť prínosom, ale to skutočne závisí od daných podmienok, na tom ktorom cintoríne. Veľmi citlivo je potrebné budovať urnové steny. Nie je vhodné budovať veľké steny, lebo nie vždy pre pozostalých prinesú ten efekt. Veď predsa aj táto forma uloženia ostatkov je pre občana – pozostalých. Na toto by sa nemalo zabudnúť, keď sa rozhodne budovať urnová stena. Položím otázku, viete si predstaviť, koľko rodinných príslušníkov sa na výročné sviatky bude „tlačiť“ pred urnovou stenou, ako to tam vyzerá, je to dôstojné? To duchovno stíšenia sa pri urnovej stene akosi stráca...
 
 
© Slovenské pohrebníctvo

Späť na tému O cintorínoch
Podporte náš článok