19.06.2015

V Holíči majú nový dom smútku

 Na Slovensku sú stovky domov smútku za zenitom morálnej a technickej opotrebovanosti, ktoré si doslova pýtajú generálnu obnovu. V meste Holíč sa takáto rekonštrukcia podarila vďaka úzkej spolupráci samosprávy mesta a súkromného sektora. Začiatkom januára tak za účasti zástupcov cirkví a pozvaných hostí odovzdali do užívania nový moderný dom smútku. Mesto Holíč rekonštruovalo exteriér budovy za 118 000 € a pohrebná služba Záhorie s. r. o. investovala ďalších vyše 30 000 € do obnovy vnútorného interiéru, ktorý je spojený s pietnou rozlúčkou.

V Holíči ročne pochovávajú približne sto zomrelých, pričom dôstojnosť rozlúčky znižoval zastaraný dom smútku. Vedenie mesta Holíč sa preto rozhodlo vypísať architektonickú súťaž na novú budovu, nakoľko pôvodne sa uvažovalo s novým objektom. Až neskôr sa mesto rozhodlo, že by to bolo zbytočné, nakoľko budova, ktorú by postavili, by bola taká istá, pričom by stála sedemnásobne viac ako obnova pôvodnej. „Mesto Holíč do rekonštrukcie investovalo 118 000 €. Stav domu smútku bol jedným z problémov nášho mesta a som rád, že sa nám ho podarilo vyriešiť. Ďakujem všetkým občanom, ktorí boli trpezliví počas rekonštrukcie, ale aj zástupcom cirkví, ktorí boli maximálne ústretoví a umožnili realizovať pietne akty v kostole, respektíve v kaplnke,“ konštatoval pri otvorení primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, ktorý zároveň vyjadril spokojnosť s kvalitou rekonštrukčných prác, pričom zdôraznil, že na jar, keď to dovolí počasie, sa okolo budovy ešte spravia terénne a záhradnícke úpravy.

Spolupráca mesta a súkromného sektora
K obnove domu smútku v Holíči prispel aj jeho nový prevádzkovateľ Pohrebná služba Záhorie s. r. o., ktorý vzišiel z výberového konania. „Väčšie rekonštrukcie sa nezaobídu bez spolupráce so súkromným sektorom. Mesto malo záujem, aby sa so svojimi spoluobčanmi rozlúčilo čo najdôstojnejšie, a preto sme dom smútku dali do prenájmu profesionálnej spoločnosti, ktorá má pohrebníctvo v predmete svojej dlhoročnej činnosti. Prevádzka cintorína ostáva v správe mestského majetku,“ dodal primátor mesta Holíč PhDr. Z. Čambal s tým, že zatiaľ na nový dom smútku zaznamenal len pozitívne ohlasy od občanov.

Rekonštrukcia interiéru
Pohrebná služba Záhorie s. r. o. sa podľa slov jedného z jej konateľov Vladimíra Eckera zúčastnila výberového konania na prevádzkovateľa domu smútku v Holíči, nakoľko v poslednom období sa viacerí pozostalí sťažovali na nedôstojné pietne rozlúčky. „Keďže dom smútku bol viac-menej v dezolátnom stave a mesto Holíč v tom čase vypísalo výberové konanie na prevádzkovateľa priestorov, tak sme sa doň prihlásili. Dali sme si vypracovať štúdiu, ktorá predpokladala náklady vo výške 15 600 €, zvíťazili sme a získali sme dom smútku do prevádzky na desať rokov. K dnešnému dňu sme do prác investovali dvakrát toľko, pretože sme chceli spraviť rekonštrukciu k vyššej spokojnosti, ako sme sa zaviazali,“ povedal Vladimír Ecker z Pohrebnej služby Záhorie s. r. o., ktorá zabezpečila kompletnú obnovu vnútorného interiéru, vrátane vymaľovania priestorov a odvodnenia strechy. V obradnej miestnosti pribudol nový drevený kríž, ktorý vyrezal rezbár z Oravy. Ako ďalej povedal Jozef Pekar z Pohrebnej služby Záhorie s. r. o., starý drevený katafalk v obradnej miestnosti nahradil nový mramorový a nové je aj osvetlenie, ktoré dotvára pietnu atmosféru poslednej rozlúčky. Prevádzkovateľ zakúpil nové varhany, na ktorých bude hrať miestna učiteľka z Ľudovej školy umenia, ale aj celú zvukovú aparatúru. Novinkou je plazmová obrazovka, na ktorej je možné premietať fotografie, ktoré si rodina želá prezentovať pri poslednej rozlúčke. Okrem iných vecí je nové aj chladiace zariadenie, priestory pre úpravu zosnulého či priestory pre kňaza.

Pohrebná služba Záhorie s. r. o. zabezpečí všetky služby
Pohrebná služby Záhorie s. r. o. okrem Holíča poskytuje služby aj v obciach okresov Skalica, Senica a Malacky. Zabezpečuje komplexné služby od nonstop prevozov zosnulých, výkopov a zasypaní hrobov, rozlúčkových parte, písania na stuhy, kvetinovej výzdoby, organizácii obradu, rečníka a vybranej smútočnej hudobnej produkcie či kompletného vybavenia dokladov a matričnej agendy.

Pohrebná služba okrem cirkevných a občianskych pohrebov vie zabezpečiť aj pravoslávne obrady, ktoré sa dejú v meste Holíč, kde pôsobí pravoslávna cirkev. „Naším cieľom je odbremeniť pozostalých od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujú zostať v kruhu svojich blízkych. Som preto veľmi rád, že práve v Holíči je dom smútku na vysokej úrovni, ktorý bude vzorom pre ostatné samosprávy široko-ďaleko,“ dodal  konateľ Pohrebnej služby Záhorie s. r. o. Vladimír Ecker, ktorý verí, že budú spokojní nielen občania, ale naďalej bude pokračovať výborná spolupráca s mestom Holíč. Pohrebná služba Záhorie s. r. o. je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorá je zárukou dlhodobej kvality a spoľahlivosti na trhu pohrebníctva v súvislosti s poskytovaním a garanciou tých najlepších služieb, ktoré môžu smelo konkurovať európskym štandardom.

Späť na tému O cintorínoch

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 10 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku