Problémom sú stromy a komunálny odpad

29.12.2013

V Šenkviciach majú tri cintoríny

Obec Šenkvice je jedna z tých slovenských obcí, ktorá dýcha vinárskym životom. Nás okrem lokálneho originálneho vína zaujalo aj to, že v dedine s približne 4 800 obyvateľmi sa nachádzajú tri cintoríny. Pred rokom 1989 mala obec viac ako 5 000 obyvateľov.

senkvice_1924
Dom smútku
Vzhľadom na to, že Šenkvice sú dlhšou dedinou, vždy mala horný cintorín na Trlinskej ulici a dolný cintorín na Cintorínskej ulici. V roku 1964 sa Šenkvice spojili s obcou Cerove a odvtedy sú v dedine tri cintoríny. „Na troch cintorínoch je dokopy 1 160 hrobových miest. Dva cintoríny sú takmer plné, pochovávame len na dolnom cintoríne na Cintorínskej ulici,“ informoval nás zástupca starostu obce Šenkvice Peter Červenka. Obec zatiaľ podľa neho nemá problém s kapacitou miest pre pochovávanie, no už teraz uvažuje o možnom rozšírení horného cintorína do priľahlej záhrady, kde by mohlo vzniknúť približne ďalších päťdesiat miest.

Na cintorínoch sa síce platí prenájom hrobového miesta, no skôr symbolicky, klasický dvojhrob stojí 40 eur na desať rokov. Voda je na účet obce, takže ju platia občania cez dane. Zrejme aj symbolický poplatok je dôvod, prečo ľudia rozmýšľajú ekonomickejšie a neprenajímajú si troj či štvorhrobky, ale v súčasnosti využívajú každé jedno hrobové miesto. Napriek stále výrazne nižšiemu prenájmu hrobových miest oproti väčším mestám, cezpoľní zatiaľ neuvažovali o pochovaní v Šenkviciach, napriek tomu, že by to bolo teoreticky možné.

Problémom sú stromy
senkvice_1919 Najväčší problém má správca cintorínov so starými stromami a s vodou. Každý by totiž chcel mať bližšie vodu, no nikto nechce vodovodný kohútik pri svojom hrobovom mieste, čo je zložité zabezpečiť na starých preplnených cintorínoch. Veľký problém spôsobujú aj tridsaťročné vysoké stromy, ktoré dvíhajú hroby. „Ľudia od nás požadujú vyrezanie stromov, no ono to nie je také jednoduché, pretože kvôli vysokému stromu musíme objednať žeriav, respektíve horolezcov, aby sa nezničili okolité hroby. Za odstránenie tridsaťročného stromu sme zaplatili 1 700 eur, čo je pre rozpočet obce zaťažujúce,“ vysvetľuje P. Červenka s tým, že obec vykonáva čistenie okolia vrátane kosenia a odhŕňania snehu. Ostatné činnosti spojené s pohrebom zabezpečujú miestne pohrebné služby, ktoré si tiež prenajímajú domy smútku s chladničkami za paušálny ročný poplatok.

Komunálny odpad na cintorínoch
Veľký problém na cintorínoch je aj s komunálnym odpadom, ktorý tu odhadzujú víkendoví turisti. „Okrem igelitových tašiek s komunálnym odpadom, sme v smetiaku našli aj „švelere“ z chlieva, starý televízor, lustre či nábytok. Veľmi nás to trápi, pretože odvoz odpadu musíme platiť z obecného rozpočtu,“ dodal P. Červenka, ktorý verí, že situácia by sa mohla zlepšiť inštalovaním kamerového systému pri hlavnom vstupe a na niektorých vybraných miestach.

 

Späť na tému O cintorínoch
 

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku