Najväčšie stredoslovenské mesto má zrejme najviac cintorínov na Slovensku

30.10.2011

Banská Bystrica má viac cintorínov ako Bratislava

Zatiaľ čo na území hlavného mesta je ich 15, Banská Bystrica sa môže pochváliť rovnou dvadsiatkou cintorínov. Najviac miest posledného odpočinku v Banskej Bystrici – 16 má na starosti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZARES) Banská Bystrica, jeden cintorín spravuje katolícka cirkev, dva sú v správe evanjelickej cirkvi a o jeden sa stará židovská obec. Väčší počet cintorínov na území Banskej Bystrice vznikol podľa správcu Pavla Bielika urbanizáciou mesta, ktoré postupne v 60-70 rokoch pričleňovalo okolité obce ako Sásová, Rudľová, Úľanka, atď., ktoré mali všetky svoje miestne menšie cintoríny. Paradoxne, napriek vyššiemu počtu cintorínov sa aj Banská Bystrica trápi s nedostatkom hrobových miest. „Všade sa situácia s voľnými hrobovými miestami zhoršuje. Miestne časti sa urbanizujú, ľudia pribúdajú a samozrejme, každý by chcel byť pochovaný vo svojej miestnej časti,“ hovorí Pavol Bielik, ktorý upozorňuje nato, že v Banskej Bystrici čochvíľa už nebude kde pochovávať. Situáciu paradoxne zachraňuje finančná kríza, ktorá čoraz viac núti pozostalých z ekonomického hľadiska spopolňovať a centralizovať urny na jednom hrobovom mieste.

Nie je teda zriedkavé, že viacerí ľudia, ktorí mali v minulosti tri až štyri hroby, ich dnes rušia aj za cenu prípadnej exhumácie. Podľa P. Bielika je však situáciu potrebné riešiť strategicky a to dobudovaním centrálneho cintorína v Kremničke, ktorý bol naplánovaný v 70 rokoch spolu s krematóriom. V súčasnosti je totiž na centrálnom cintoríne sprevádzkovaný len blok A, pričom na bloku B sú plánované ďalšie štyri parcely s kapacitou cca 600 miest. Rozostavaná je jedna parcela bloku B s vybudovanou vodou, osvetlením či chodníkmi, avšak k sprevádzkovaniu bloku je potrebné doriešiť stavebné povolenie.

„V rámci pripravovaného nového územného plánu sa počíta s vybudovaním nového cintorína v miestnej časti Sásová, čo by mohlo tiež zlepšiť situáciu,“ uviedol P. Bielik.
Najväčší a najstarší cintorín v Banskej Bystrici je katolícky a nachádza sa na námestí Štefana Moyzesa s kapacitou približne 7000 miest. Miestne cintoríny v mestských častiach majú kapacitu od 200 do 800 hrobových miest. Viaceré cintoríny už však nemajú voľné hrobové miesta a tak nebožtíkov už pochovávajú len do pôvodných hrobových miest.

-mli- © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému O cintorínoch
Podporte náš článok