Historické osobnosti majú chránené hroby

01.10.2015

V Banskej Štiavnici odpočíva Marína

 V centre mesta nenájdete žiadny cintorín. V blízkosti centra Banskej Štiavnice je sústredených päť funkčných pohrebísk, na ktorých sa stále pochováva: Evanjelický cintorín nad Klopačkou, Cintorín Lazaret, Cintorín za Piarskou bránou – Panský cintorín, Cintorín Frauenberg, Cintorín pod Novým zámkom, v blízkosti ktorého sa nachádza židovský cintorín. Zvyšných deväť pohrebísk je situovaných na okraji mesta. Z toho v mestskej časti Štefutov za Medikou je cintorín Štefutov dolný, Štefutov stredný a Štefutov horný pri suchom tajchu. V mestskej časti Banky je umiestnený katolícky aj evanjelický cintorín. „Nefunkčné pohrebiská sa nachádzajú nad bývalým podnikom Pleta na Zvonovom vŕšku, ktoré miestni zvyknú nazývať cintorín predný na Zvonovom vŕšku, cintorín zadný na Zvonovom vŕšku a cintorín Brána pokoja evanjelický,“ hovorí Miroslav Peťko z Mestského úradu Banská Štiavnica, ktorý sám spravuje všetky cintoríny okrem židovského, ktorého správu vykonáva židovská obec Banská Bystrica.

Správa historických cintorínov
Mestský úrad Banská Štiavnica nemá žiadnu špeciálnu spoločnosť na vykonávanie správy cintorínov. Mesto vykonáva pravidelné kosenie, orezávanie kríkov a stromov prostredníctvom aktivačných pracovníkov. „Odstránenie väčších stromov riešime prostredníctvom výberového konania na špeciálne firmy, ktoré majú povolenie na vykonávanie takejto činnosti. Našťastie sme väčšie stromy poodstraňovali v minulosti a v súčasnosti sa môžeme venovať ostatným činnostiam,“ vysvetľuje Miroslav Peťko, ktorý ako správca cintorínov taktiež vydáva povolenie na výkop hrobu, bez ktorého akákoľvek pohrebná služba nemôže vykonávať pohreb. Samotné pietne rozlúčky v meste zabezpečujú dve súkromné pohrebné služby. Chladiace zariadenia sa nachádzajú v priestoroch povyše Domu smútku, ktoré sú síce v majetku mesta, ale má ich v prenájme jedna z pohrebných služieb. Druhá pohrebná služba využíva chladiace zariadenia v okolitých dedinách. Miroslav Peťko je pyšný nato, že na pohrebiskách v Banskej Štiavnici funguje separovaný zber na sklo, plasty, bioodpad a komunálny odpad. Mesto Banská Štiavnica taktiež zabezpečuje vodu na všetky cintoríny okrem nefunkčných pohrebísk na Zvonovom vŕšku.

banska-stiavnica_7123
Miroslav Peťko z Mestského úradu Banská Štiavnica, ktorý sám spravuje všetky cintoríny. Viac foto v galérii pod článkom
Prevláda spopolňovanie pred klasickým pochovávaním
V Banskej Štiavnici je ročne okolo 100 pohrebov, pričom tu rovnako ako v okolitých dedinách prevláda skôr spopolňovanie pred pochovávaním do klasického hrobového miesta. Na cintorínoch sa okrem klasických hrobových miest, urnových miest dá pochovať aj do krypty. Urnový háj sa nachádza na Cintoríne za Piarskou bránou – Panský cíntorín. Napriek tomu, že v Banskej Štiavnici sú prakticky iba historické hroby, pri pochovávaní nie sú výškové ani šírkové obmedzenia. „Pokiaľ má vlastník v nájme hrobové miesto a je splnená tlecia doba, respektíve je voľné hrobové miesto, tak nie je žiadny problém. U nás sa budujú len klasické pomníky so štvorcovými tvarmi, takže žiadne výškové monumenty alebo celé postavy ľudí, objasňuje správca Miroslav Peťko.

banska-stiavnica_7090
Veľmi navštevované je aj miesto, kde je pochovaná Marína, láska spisovateľa Andreja Sládkoviča. Viac foto v galérii pod článkom
Chránené hroby
Špecifikom historických cintorínov v Banskej Štiavnici je 48 hrobov, ktoré sú vyhlásené za pamiatkovo chránené, stará sa o ne mesto a nielenže sa do nich nemôže pochovávať, ale nemôžu byť zrušené bez predošlého súhlasu mestského zastupiteľstva. Ochranu takýchto hrobov schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva na základe návrhov osobitnej komisie. Mesto sa o takéto hroby stará, napríklad pravidelným obnovovaním vyblednutých náhrobných písmen. Jedným z najznámejších pamiatkovo chránených hrobov v Banskej Štiavnici je pomník slávneho Karola Zachara, ktorý vyvážal takzvané fajky Štiavničky do Číny, alebo Ameriky. Veľmi navštevované je aj miesto, kde je pochovaná Marína, láska spisovateľa Andreja Sládkoviča. Medzi ďalšie chránené hroby patria pomníky spisovateľa Jozefa Horáka, maliara Jozefa Kollára či významného hutníckeho inžiniera, vynálezcu a profesora Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici Antal Kerpelyho. „Ak by niekto hľadal špeciálny banský cintorín, tak ho u nás nenájde. Katolíci boli totiž pochovávaní na katolíckych cintorínoch a evanjelici na evanjelických cintorínoch. V súčasnosti sa už veľmi nerozlišuje medzi pochovávaním evanjelikov a katolíkov a už sme pochovávali aj baptisu na evanjelický cintorín,“ hovorí ďalej správca Miroslav Peťko s tým, že v Banskej Štiavnici, zatiaľ nie je možné adoptovanie historických hrobov tak, ako je tomu v zahraničí, pričom o takejto možnosti sa zatiaľ ani neuvažovalo, nakoľko je dosť voľných hrobových miest.

Vojnové hroby
Na pohrebiskách v Banskej Štiavnici sa nachádza aj 51 vojnových hrobov, vrátane vojnových pamätníkov a vojnových tabúľ. Ide o vojnové hroby slovenských vojakov, ktorí zahynuli počas Slovenského národného povstania v druhej svetovej vojne a sú chránené osobitným zákonom o vojnových hroboch. Mesto Banská Štiavnica dostáva na ich bežnú údržbu každý rok príspevok z Obvodného úradu Banská Bystrica.

Problémy so zlodejmi
Aj cintoríny v Banskej Štiavnici obchádzajú zlodeji, ktorí síce „nevyčínajú“ často, ale veľakrát napáchajú nevyčísliteľné škody. V minulosti na cintoríne napríklad odcudzili bronzovú bustu akademického maliara Jozefa Kollára. Zlodejov síce polícia vypátrala, ale keďže bustu rozrezali na dvanásť kusov, nemohla byť už ďalej použitá. Správcovi sa našťastie podarilo zohnať epoxidový odliatok busty. „Potom nám ukradli veľký masívny pomník významnej rodiny Kachelmanovcov, ktorí založili podnik vo Vyhniach. Sem-tam registrujeme drobné krádeže, najmä v čase, keď je pamiatka zosnulých,“ dodáva správca Miroslav Peťko, ktorému v dohľade nad cintorínmi vypomáha aj mestská polícia.

Počet hrobových miest v prenájme      4 121
Voľné, opustené a zrieknuté miesta    3 445
Pamiatkové hroby                                     48
Vojnové hroby                                           31
Vojnové hroby - pamätníky                       11
Vojnové hroby - tabule                               9
Kapacita funkčných cintorínov              7 566

Späť na tému O cintorínoch

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 16 fotografií
Podporte náš článok