Rozptyl na lúčke

30.09.2013

Ako prebieha rozptyl

Po kremácii obdržia pozostalí v krátkom čase urnu s popolom zosnulého. Najbežnejším spôsobom uloženia je umiestnenie do existujúceho hrobu v zemi, alebo do kolumbária. Čoraz častejšie sa ľudia obracajú na našu redakciu s otázkami, týkajúcich sa iných spôsobov naloženia s ostatkami po kremácii. 

 
rozptyl_1283
Obrad na rozptylovej lúčke v bratislavskom Krematóriu
Najčastejšie ich zaujíma, či môžu popol vysypať do rieky, zakopať na záhrade, alebo odviezť do zahraničia a uložiť v mori. Hádam najkurióznejšia otázka prišla kolegom z ČR, kde sa pozostalý pýtal, či môže popol vsypať do rakety určenej na ohňostroj a odpálením nad mestom ho rozptýliť. Všetkým serióznejším otázkam ako je táto sa budeme venovať niekedy nabudúce. Dnes si povieme ako prebieha uloženie popola na rozptylovej lúke. Navštívili sme urnový háj pri Krematóriu v Bratislave.

 
rozptyl_1293
Samotný rozptyl vykonáva pracovník Krematória ručne
Samotnému rozptylu predchádza rozlúčka obradom v krematóriách alebo na vzdialených cintorínoch, v kostoloch, či domoch smútku. Rozptyl je samostatný obrad, na ktorom sa zúčastňujú len najbližší príbuzní a zväčša prebieha po dlhšom alebo kratšom časovom období od rozlúčky. O samotný rozptyl musíte požiadať správcu pohrebiska, prípadne sa môžete informovať priamo v Krematóriu či takúto službu ponúkajú. Nie všetky pohrebiská disponujú vlastnou rozptylovou lúkou.

Ide o priestor neveľkej rozlohy, kde sa vykonávajú rozptyly v čase vegetácie, t. zn. od mája do októbra. Je preto možné, že ak rozlúčka s následnou kremáciou prebehla v iných mesiacoch, na tento spôsob uloženia si budete musieť počkať.

Záujem o túto službu rastie a tak behom polročného obdobia sa musia stihnúť vykonať všetky objednané obrady. Stáva sa preto, že počas jedného obradu príde k rozptylu viacerých urien.

 
rozptyl_1294
Obradu sa zúčastňuje len najbližšia rodina
Rozptylením na lúke sa tak môžete vyhnúť nákladom spojených s udržiavaním hrobu, alebo kolumbáriového miesta. K lúke máte prístup počas celého roka. Je tu priestor na kvetinové dary, sviečky, neraz sú pri lúčkach inštalované lavičky, kde môžete v spomienkach stráviť svoj čas so zosnulým.

Text a foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované v printovej forme 03/2013
 

Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok