Miesto posledného odpočinku vašich zosnulých by malo byť upravené počas celého roka.

10.03.2012

Skrášlite hrobové miesta svojich blízkych

Upraviť hrob od zapálenia sviečok až po čistenie pomníkov by ste nemali zabudnúť ani v tomto čase, počas zimy. Ako by teda mala vyzerať úprava hrobu? Hovoríme s odborníčkou Alexandrou Hatalovou z firmy Saleva v Bratislave, ktorá sa zaoberá úpravou hrobových miest a hrobového okolia.

Odstráňte nečistoty
Pred zimou je dôležité odstrániť všetky dekorácie, ktoré by mohli počas zimného, a najmä daždivého počasia, poškodiť kamenné časti hrobového miesta. Ako spresňuje Alexandra Hatalová, v praxi dochádza najčastejšie k znečisteniu alebo poškodeniu náhrobných kameňov. „Už pri výbere dekorácii je dôležité dbať na to, aby neobsahovali kovové časti, ktoré korodujú a spôsobujú hrdzavé fľaky. Ťažko odstrániteľné sú aj škvrny od vosku, ktorý sa vpíja do kameňa a spôsobuje mastné tmavé škvrny. Bezpečnejšie sú preto svietniky, ktoré sú uzavreté a stabilné proti vyvráteniu vetrom.“ Ak už k takému znečisteniu došlo, je vhodné zveriť tieto práce do rúk odborníkom a nechať po zime náhrobný kameň chemicky vyčistiť.

Úprava zakrytého i odkrytého hrobu
Hroby na vidiekoch sú často inak upravené ako na mestských cintorínoch. „Z našich skúseností môžem povedať, že v mestách ľudia uprednostňujú zakryté hroby. Takéto hrobové miesta však patria k cenovo nákladnejším. Pozostalým vyhovuje jednoduchšia údržba a radšej na výročia hrob skrášlia vencom, alebo inou dekoráciou,“ spresňuje Alexandra Hatalová.

Na slovenskom vidieku uprednostňujú mnohé rodiny skôr hroby s priestorom na výsadbu, hoci samozrejme, všetko záleží od zvyklostí konkrétnej rodiny a regiónu. Mnohí ľudia pri mieste posledného odpočinku svojich blízkych dbajú na to, aby na ňom bola záplava kvetov ako prejav ich úcty k zosnulým. Preto, pokiaľ sú na hrobe vysadené trvalky, je podľa Alexandry Hatalovej potrebné ich chrániť pred zimou čečinou, ktorá okrem ochrannej funkcie aj skrášli hrob.

Pomôžu aj profesionáli
Kedysi bolo dobrým zvykom, že k cintorínu patrilo záhradníctvo, zamerané na celoročné úpravy a údržbu hrobov. Správca cintorína dbal na prianie zákazníkov z radov pozostalých a staral sa o výzdobu hrobu k výročiu zosnulého i na ostatné sviatky spojené so spomienkami na zosnulých. Po druhej svetovej vojne sa začali cintorínske záhradníctva rušiť. V dnešnej uponáhľanej dobe je však času málo, niekomu nedovoľuje starať sa o hrob pracovné vyťaženie, zdravotné ťažkosti či vzdialenosť. Vtedy dobre padne využiť služby profesionálov, či už jednorázovo, alebo celoročne. Jednorazové služby využívajú podľa Alexandry Hatalovej predovšetkým klienti, ktorí chcú mať upravený hrob na nejakú špeciálnu udalosť, či už na Dušičky, alebo dátum výročia, prípadne sa chcú s touto novou službou oboznámiť. Medzi ďalšími doplnkovými službami nájdete napríklad aj očistenie hrobového miesta od machu a lišajníkov, od hrdze a vosku, donášku kvetov, výsadbu a množstvo ďalších. Dôvody prečo využívajú tieto služby sú rôzne. Niekomu to nedovoľuje vzdialenosť, pracovné zaťaženie, či zdravotné ťažkosti, ale sú i klienti, ktorí chcú chvíle na cintoríne nerušene stráviť v spomienkach na svojich blízkych.

 
 
pomnik1_pohrebnictvo kamen2_pohrebnictvo


Na zosnulých nám záleží
Na Slovensku zatiaľ nie je veľa firiem, ktoré poskytujú starostlivosť o hrob, v zahraničí sú však tieto služby bežné. Každá krajina je svojim spôsobom špecifická v prístupe starostlivosti o hrobové miesta. Ako spresňuje Alexandra Hatalová, vychádza to z histórie, náboženstva, ako i zvyklostí konkrétneho národa. „Čo sa týka Slovákov, vnímame, že im záleží na tom, aby posledné miesto odpočinku ich blízkych bolo upravené. Stretávame sa s tým, že majú záujem o úpravu, nielen z estetického hľadiska, ale ich požiadavky ovplyvňuje aj citový vzťah so zosnulým. Dobrým príkladom je výsadba kvetov, kde často žiadajú práve tie, ktoré mal ich blízky rád počas života.“

Starostlivosť po celý rok
Vzhľad hrobového miesta možno meniť v priebehu ročných období - od jari až po zimu. Medzi najdôležitejšie faktory, podľa ktorých je potrebné sa rozhodovať pri starostlivosti oň, je samotná poloha hrobu. Treba zvážiť pôdne a svetelné podmienky a prístupnosť v rámci terénu. Pri práci sa vo firme Saleva často stretávajú s veľmi vkusne upravenými hrobovými miestami. „Počas zimného obdobia odporúčame používať prírodné materiály, a to najmä čečinu. Rôzne vence, ikebany, alebo kytice, ktoré sú kombináciou čečiny a umelých kvetov sú alternatívou, ktoré skrášlia hrobové miesto na dlhé obdobie.“ V ostatných mesiacoch roka, ak sa rozhodnete pre výsadbu, odporúčajú kombináciu trvaliek a sezónnych rastlín. „Zároveň sa treba vyvarovať prílišnej kombinácii druhov a farieb rastlín, nakoľko hrobové miesto by malo pôsobiť decentným dojmom. Aj tu platí staré známe, menej je niekedy viac,“ uzatvára Alexandra Hatalová.


Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
 


Späť na tému Kameň na cintorínoch
Podporte náš článok