Chráňte sa rúškami a rukavicami

29.07.2013

Pandemická chrípka

Na Slovensku v chrípkovej sezóne 2012/2013 zomreli už tri osoby (informácia do času našej uzávierky 21. februára) na pandemický vírus A(H1N1)pdm09. Šíriaci sa vírus ohrozuje aj pracovníkov kremačných a pohrebných služieb, ktorí pravidelne manipulujú s telesnými pozostatkami. Spýtali sme sa Hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, ako sa dá chrániť pred nákazou z tiel zosnulých, ktoré môžu mať vírus pandemickej chrípky.
 
Ľudí šokovala informácia, že v Banskej Bystrici zomrela na chrípku A(H1N1) mladá žena po pôrode, pričom na komplikácie spojené s prasacou chrípkou ešte v roku 2009 zomrelo 9 Slovákov. U koľkých zomrelých Slovákov bol doteraz diagnostikovaný tento druh chrípky?
V chrípkovej sezóne 2012/2013 k 21. 2. 2013 bol pandemický vírus (predtým prasací) – A(H1N1)pdm09 potvrdený virologickým vyšetrením u troch zomrelých.
 
Akým spôsobom sa šíri chrípka A(H1N1)? Je možné sa nakaziť týmto vírusom aj od mŕtveho tela? Akým spôsobom?
Chrípka A(H1N1)pdm09 (predtým prasacia) sa šíri rovnako ako bežná sezónna chrípka kvapôčkovou infekciou. Faktorom prenosu je aerosol kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest, alebo kvapky sekrétu horných dýchacích ciest vylučované pri kýchaní a kašlaní. V prenose sa uplatňuje najmä priamy kontakt s chorým. Môže sa uplatniť aj nepriamy prenos kontaminovanými rukami a predmetmi. Vírus chrípky patrí k menej odolným vírusom. Na dezinfekciu rúk možno použiť dezinfekčné mydlo alebo alkoholový dezinfekčný prípravok vo forme roztoku alebo gélu (k dispozícii je v lekárňach alebo v predajniach zdravotníckych potrieb). Na dezinfekciu pracovných plôch kontaminovaných vírusom chrípky a povrchov sú účinné dezinfekčné prostriedky s obsahom chlóru, glutaraldehydu, peroxozlúčeniny, chlóhexidínu, jódu a éter. Odporúčame zamestnancom kremačných a pohrebných služieb na Slovensku dodržiavať základné hygienické návyky a používať osobné ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúšky) pri manipulácii s telesnými pozostatkami.
 
Ako by mali pracovníci pohrebných a kremačných služieb manipulovať s telami zosnulými, aby sa nenakazili chrípkou A(H1N1)?
Pri manipulácii s telesnými pozostatkami by pracovníci kremačných a pohrebných služieb mali  neustále dodržiavať základné hygienické návyky a používať osobné ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúšky).
 
Sú telá zosnulých, u ktorých bola diagnostikovaná chrípka A(H1N1) nejako špeciálne označené? Ako sa vlastne pracovníci pohrebníctiev dozvedia, že obliekajú zosnulého, ktorý mal prasaciu chrípku?
Telá zosnulých, u ktorých bola diagnostikovaná chrípka A(H1N1)pdm09 nie sú špeciálne označené.
 
pracovnik_5981Majú zamestnanci kremačných a pohrebných služieb nižšie riziko nákazy pandemickej chrípky od mŕtveho človeka, ak sú zaočkovaní pandemickou vakcínou?
Riziko nákazy zamestnancov kremačných a pohrebných služieb je nižšie, pokiaľ budú používať osobné ochranné pracovné pomôcky. Najefektívnejšia prevencia proti sezónnej aj pandemickej chrípke je očkovanie. Antigény pandemického vírusu A(H1N1)pdm09 sú súčasťou chrípkovej vakcíny, ktorá je odporučená na súčasnú chrípkovú sezónu.
 
Kto by sa mal dať zaočkovať?
Vakcínu proti chrípke je možné podať každej osobe (okrem kontraindikovaných osôb uvedených v príbalovom letáku vakcíny), ktorá chce znížiť pravdepodobnosť infikovania sa vírusom chrípky. Očkovanie sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy. Táto skupina zahŕňa osoby 59 ročné a staršie, dispenzarizovaných pacientov (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami. Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti a osobám žijúcim v kolektívnych zariadeniach (napr. študenti na internátoch).
 
Ako sa ešte môžeme chrániť pred chrípkou?
Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom, dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. Najefektívnejšou ochranou pred chrípkou je však očkovanie.
 
Rozprával sa Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
 
Užitočné informácie o chrípke
 
Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3 až 5 dňoch odznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2 až 4 týždňov od prvých príznakov.


Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok