Prinášame rozhovor s hovorkyňou bratislavského Letiska M. R. Štefánika – Aiport Bratislava, a. s. Ing. Danou Madunickou o preprave pozostatkov leteckou dopravou.

20.01.2012

Preprava pozostatkov leteckou dopravou

Vo verejnosti väčšinou rezonuje prenos ľudských pozostatkov po tragickom nešťastí vládneho špeciálu z ruského Smolenska do Poľska, či prevoz mŕtvych hokejistov po leteckom nešťastí pri Jaroslavlii do vlasti. Smrť však číha na dovolenke, na služobnej ceste, či dlhodobej práci v zahraničí, odkiaľ je potrebné preniesť telesné pozostatky do vlasti leteckou dopravou.
Za akých okolností a špeciálnych podmienok sú prepravované ľudské pozostatky leteckou dopravou?
let2V prípade leteckej prepravy telesných pozostatkov rozlišujeme prepravu pozostatkov na palube lietadla (urna s popolom), v batožinovom priestore lietadla (truhla) a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke (urna alebo truhla). Pozostatky vo forme ľudského popola by mali byť  prepravované v napevno uzavretej nádobe, štandardne to býva urna, ako súčasť príručnej batožiny a na plnú zodpovednosť cestujúceho.  Cestujúci je povinný informovať pri kúpe letenky svojho leteckého prepravcu o preprave ľudských pozostatkov na palube lietadla a to už v čase výkonu rezervácie/nákupu letenky. Rovnako je cestujúci povinný na vyžiadanie predložiť svojmu leteckému dopravcovi a personálu pri registrácii na let a pri výkone detekčnej kontroly na letisku úmrtný list a kremačný certifikát. V prípade potreby musia byť oba dokumenty legalizované príslušným štátnym orgánom.
 
Môžu byť prepravované pozostatky tiel na všetkých letoch, alebo sú nato určené vybrané lety?
Na prepravu telesných pozostatkov sa nevzťahujú všeobecné podmienky, a každý dopravca si ich upravuje vo svojich vlastných prepravných podmienkach. Niektorí dopravcovia dokonca prepravu telesných pozostatkov v truhle v batožinovom priestore neumožňujú, ako napríklad náš vedúci dopravca Ryanair, ktorý sa zameriava výlučne na prepravu osôb. V prípade tohto dopravcu je možná iba preprava pozostatkov vo forme popola v urne na palube lietadla po predchádzajúcom upovedomení.

V akej časti lietadla sú vlastne prepravované telesné pozostatky?
Telesné pozostatky v inej, ako spopolnenej forme, sa v truhle letecky prepravujú výlučne ako náklad v batožinovom priestore lietadla.

Môžu byť prepravované počas jedného letu viaceré pozostatky tiel na palube?
let4Počet truhiel nie je limitovaný a závisí od prepravných kapacít leteckého dopravcu (od veľkosti nákladného priestoru lietadla). Telesné pozostatky musia byť umiestnené v truhle s hermeticky uzavretým vnútorným puzdrom vyrobeným z bronzu, olova alebo zinku. Odporúča sa, aby bola rakva zabalená tak, aby nepripomínala svoj obsah, preto sa obvykle vkladá do dreveného obalu potiahnutého látkou.

Inštaluje sa do lietadla externá chladnička na uskladnenie pozostatkov, alebo je na palube špeciálna miestnosť na zníženie teploty?
Nie je.

Koľko stojí preprava pozostalého v lietadle? Kto platí leteckú prepravu telesných pozostatkov, štát, alebo pozostalí?
let5Letecká preprava ľudských pozostatkov je obvykle hradená a zabezpečovaná rodinnými príslušníkmi prípadne zamestnávateľom (ak osoba zomrela pri výkonne svojej práce), ktorí o prepravu zosnulého požiadali a objednali si ju.  Preprava ľudských pozostatkov je pomerne nákladná, ide až o niekoľko tisíc EUR, a preto sa cestujúcim odporúča, aby sa pripoistili pri ceste do zahraničia. V prípade úmrtia poisteného v zahraničí zabezpečuje prepravu jeho telesných pozostatkov na územie SR poisťovňa, ktorá hradí náklady s tým spojené, resp. ich preplatí. Môže dôjsť aj k výnimočným situáciám, kedy štát zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov. Vtedy sa spravidla jedná o významných štátnych činiteľov.

Ak Slovák cestuje lietadlom do zahraničia, kde zomrie, bude jeho telo prepravené na Slovensko v rámci spiatočnej letenky?
Nie.

Máte údaje, koľko ľudských pozostatkov bolo prepravených cez bratislavského Letisko M. R. Štefánika v tomto a v minulom roku? Z ktorých krajín bolo najviac pozostatkov Slovákov prepravených na  bratislavské letisko?
Letisko Bratislava si nevedie podrobné štatistiky o počte prepravených urien a truhiel z/do Slovenskej republiky.

Aký je postup pri náhlom úmrtí cestujúceho počas letu?
V prípade náhleho úmrtia cestujúceho počas letu sú jeho telesné pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným miestnym orgánom k ďalšiemu vyšetrovaniu. Na náklady pozostalých môže byť dopravcom objednaná náhradná doprava zomrelého.

-mli- © Slovenské pohrebníctvo

 


Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok