So štátnym tajomníkom doc. MUDr. Jánom Porubským, CSc., sme sa rozprávali o novom zákone 131/2010 o pohrebníctve, o zvýšení záujmu medikov o povolanie patológa, ale aj o magazíne Slovenské pohrebníctvo.

10.03.2012

Prijatie nového zákona 131/2010 o pohrebníctve považujeme za správny krok

 Pán štátny tajomník, ste odborníkom v patologickej anatómii, od roku 1970 ste nepretržite pracoval v Ústave patologickej anatómie LF UK a Fakultnej nemocnici Bratislava. Prečo ste sa rozhodli prijať v júli 2010 funkciu štátneho tajomníka?

Moje rozhodnutie bolo motivované viacerými faktormi. Dlhé roky som sa venoval okrem svojej profesijnej činnosti aj komunálnej politike. Pätnásť rokov som bol v rôznych komunálnych poslaneckých funkciách – bol som poslancom Miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Pôsobil som vždy v zdravotnej a sociálnej oblasti. Takisto ma zaujímali otázky organizácie a fungovanie zdravotníctva, celého zložitého komplexu rôznych činností. Asi s ohľadom na tieto okolností prišla ponuka a výzva na post štátneho tajomníka, ktorú som napokon prijal.
 
Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok