O cintoríny sa stará súkromná spoločnosť

05.08.2012

Viedeň má dostatok voľných hrobových miest

Zatiaľ, čo v Bratislave za posledné roky rapídne klesá počet hrobových miest a bratislavský magistrát musí dotovať správu mestských cintorínov, šesťdesiat kilometrov vo vzdialenej Viedni je situácia úplne iná. Viedenčania majú k dispozícii 46 cintorínov, dostatok voľných hrobových miest, pričom starostlivosť o miesta posledného odpočinku spadá pod súkromnú spoločnosť. O správe viedenských cintorínov sme sa rozprávali s viceprezidentom spoločnosti B&F Wien pohrebníctvo a cintoríny Dr. Markusom Pinterom.
 
Markus_PinterV prvom rade nám dovoľte pogratulovať k zmodernizovaniu hlavného sídla správy viedenských cintorínov. S akými novinkami prichádzate pre svojich klientov v novom zákazníckom servise?
Správa cintorínov a pohrebné služby teraz majú lepšie možnosti spoločne komunikovať so zákazníkom. Keď príde klient, ktorý si chce objednať pohreb, tak môže všetky otázky ohľadom poslednej rozlúčky a hrobového miesta vybaviť na jednom mieste. Zároveň si zákazník môže objednať starostlivosť o hrob, vyhotovenie vencov, osadenie kvetín či kamenárskych prác. Cielene sme tieto služby sústredili na jedno miesto.
 
V tomto roku ste dokončili obnovu kaplnky Rinnbock. Čo predchádzalo úspešnej rekonštrukcii tejto  kultúrnej pamiatky?
Na cintorínoch sú samozrejme aj kultúrne pamiatky ako kaplnky a rôzne smútočné siene, ktoré sú zo zákona chránené. Naším cieľom je zabezpečiť kultúrne dedičstvo cintorína a preto sme sa rozhodli pre obnovu pamiatky. Naši klienti majú možnosť vyčleniť určitú čiastku na tieto účely. Pri rekonštrukcii sme spolupracovali aj s mestskou časťou.
 
V Bratislave ubúdajú hrobové miesta, pričom hrozí, že čochvíľa nebude kde pochovávať. Aká je voľná kapacita na viedenských cintorínoch?
Vo Viedni je iná situácia ako v Bratislave. Máme tu 46 cintorínov, ich rozloženie ešte súvisí s monarchiou, kedy sa počítalo so štyrmi miliónmi obyvateľov. Po vojne sa kompetentní snažili redukovať menšie cintoríny, s čím nesúhlasili obyvatelia vo verejnej diskusii v roku 1980. Týmto krokom sa zabezpečili voľné kapacity, takže máme dostatok priestoru pre nové hroby. Na cintoríne, kde je dostatok priestoru, sa nesnažíme pochovávať na okrajoch, ale v centrálnej časti. Taktiež nahradzujeme nezaplatené miesta s pomníkmi v zlom technickom stave, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Týmto krokom docieľujeme, že cintorín vo vnútri žije a jeho vonkajšie okraje môžeme parkovo upravovať.
 
islam_zentral_friedhofNa centrálnom viedenskom cintoríne nachádzajú miesto odpočinku ľudia rôznych náboženstiev. Ktoré skupiny sú najpočetnejšie?
Samozrejme, že najväčšou skupinou sú katolíci, avšak dnes sa pri hroboch stretávajú rôzni katolíci.  Časť z nich chce mať cintorín ako klasické pietne miesto, zvyšní ľudia chcú na tomto mieste viac oddychovať, k hrobom napríklad nosia jedlo a trávia tam celé hodiny. Druhú najväčšiu skupinu zastupuje islámske náboženstvo.
 
Ústredný cintorín vo Viedni obsahuje okrem iného sekciu lesný cintorín, sekciu pre deti, sekciu pre ľudí, ktorí darovali svoje telo na vedecké účely či park mieru a pomoci. Aký je záujem ľudí o pochovávanie v týchto sektoroch?
Na viedenských cintorínoch stúpa počet hrobov v týchto špeciálnych oddeleniach. Keď si však ich vyžitie porovnávame s celkovým počtom hrobov, tak predstavujú len tri percentá. Tieto služby máme v ponuke pre individuálnych klientov. Nie je to však naša priorita, pretože vyššie výnosy máme z klasického pohrebu, respektíve rodinnej hrobky.
 
Bratislavské cintoríny sú spravované magistrátom hlavného mesta SR. Viedenské cintoríny sú pod správou súkromnej spoločnosti. Dostávate financie od mesta v rámci starostlivosti?
Pracujeme ako samostatná spoločnosť a už nedostávame z mesta žiadnu podporu. Za dva či tri roky by sme mali byť účtovne na nule, pretože sme mohli odpredať také cintoríny v centre mesta, ktoré už neslúžili na pochovávanie. V súčasnosti existujeme z nájmu a starostlivosti o hrobové miesta. Výnimkou je, keď sa na cintoríne nachádza nejaká pamätihodnosť, ktorej rekonštrukciu môže podporiť aj mesto, respektíve hocikto iný.
 
Na cintorínoch organizujete aj kultúrne podujatia. Aký je ich hlavný účel?
Snažíme sa edukovať obyvateľov, že cintoríny neexistujú len na pochovávanie ale aj na iné účely. Minulý rok sme napríklad participovali na organizovaní koncertu v kaplnke a taktiež pri akcii hľadanie netopierov, čo malo veľký ohlas, prišlo až dvadsať tisíc návštevníkov.
 
budova_pohreb_vien3Na Slovensku stúpa záujem pozostalých o spopolňovanie nebožtíkov. Aký je dopyt pozostalých o spopolňovanie nebožtíkov vo Viedni?
Vo Viedni tiež stúpa dopyt po kremácii, ale nie je až taký vysoký. Pre spôsob spopolňovania sa rozhodne viac ako 25 percent pozostalých. Je zložité odpovedať nato, prečo je vo Viedni stále nižší záujem o spopoľňovanie, pretože napríklad v Gráci je približne 50 percentná kremácia.
 
Posledné miesta odpočinku ale aj samotní pozostalí sú na bratislavských cintorínoch terčom vandalov a zlodejov. Aké máte skúsenosti s vandalmi na viedenských cintorínoch? Čo robíte preto, aby ste eliminovali krádeže?
Problém vandalstva sa týka aj viedenských cintorínov, ale nie je až taký vypuklý, pretože v súčasnosti nestúpa. Možno na jednom cintoríne je kriminalita vyššia, pretože sa jedná o miesta, ktoré sa nedajú efektívne strážiť. Na problematických cintorínoch máme strážnu službu, ktorá dohliada nad poriadkom.
 
budova_pohreb_vien2Aké sú ročné náklady správcu na úpravu hrobového miesta vo Viedni. Koľko stojí na Centrálnom cintoríne vo Viedni nájom klasického hrobového miesta a hrobového miesta pre urnu?
Ponúkame hrobové miesta približne za 15 eur ročne. Definitívna cena však závisí od toho, v ktorom mieste si pozostalí objednajú hrob, v akej veľkosti a taktiež na koľko rokov. Máme cintoríny, ktoré boli v minulosti menej obsadzované a tým sa na nich ponúkalo aj nižšie dlhodobé nájomné. V súčasnosti sa už snažíme ceny vyrovnávať, aby boli všade rovnaké. Pravidelne si porovnávame  ceny hrobových miest s inými rakúskymi a európskymi veľkomestami. Zistili sme, že naše služby sú v nižšej cenovej hladine. Samozrejme, že sú hrobové miesta, ktoré sú možno nákladnejšie, ale v komparácii so zahraničím môžeme stále povedať, že nie sme najdrahší. Klientom sa snažíme vysvetliť, že nájom neplatia len za hrobové miesta, ale aj za správu vrátane infraštruktúry, údržby zelene, starostlivosti o plot, atď.
  
Slovenská asociácia kremačných a pohrebných služieb v novembri organizuje spolu s Expo Center výstavu v Trenčíne. Prídete sa pozrieť?
Na vašu výstavu sa určite prídem pozrieť. Mám veľký záujem o výmenu poznatkov ohľadom starostlivosti na slovenských cintorínoch a poskytovaných služieb slovenskými pohrebníctvami. Bol by som rád, keby sme mohli spraviť dohodu so Slovenskom pre prípad, že pozastavíme kremácie kvôli plánovanej rekonštrukcii. Rád by som si vymenil kontakty, pretože sme síce historicky blízko, ale takmer vôbec nespolupracujeme.
 
Ďakujeme za rozhovor
 
Rozprával sa Marcel Lincényi, Pavel Ondera, Foto Pavel Ondera
© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok