Aký spôsob uloženia pozostatkov uprednostňujete?

01.01.2012

december 2011

 Anketa na posledný mesiac roku bola výnimočná zvlášť počtom možností z ktorých si respondenti mohli vybrať. Keďže sa jednalo o otázku spojenú so spôsobom uloženia ostatkov podľa priania každého jednotlivca, niet sa čomu čudovať. Trendy vo svete ďaleko predbehli slovenskú ponuku urna-hrob, tieto dve možnosti boli anketovou otázkou pre január 2011.Poďme sa teraz pozrieť na samotnú otázku a samozrejme na ponúknuté možnosti.

Aký spôsob uloženia pozostatkov uprednostňujete?

  • Prírodný - ekologický cintorín telo do zeme
  • Prírodný - ekologický cintorín urna do zeme
  • Klasický cintorín telo do zeme
  • Klasický cintorín urna do zeme
  • Klasický cintorín telo krypta - hrobka
  • Urna kolumbárium
  • Rozptyl lúka
  • Urna uloženie doma
  • Rozptyl podľa želania

Graf č.1


december1


Prvé dve odpovede sú spojené s novým trendom v Európe so spoločným menovateľom „ekologický cintorín“. Ide o spôsob, kedy sa pozostatky človeka navrátia do prírody, či už ako biologické pozostatky alebo ako popol. Na týchto cintorínoch nie sú žiadne náhrobky, kríže ani pomníky. Maximálne sa na objekt, pri ktorom sú ostatky uložené (strom, skala), šetrne pripevní nenápadná tabuľka. Napriek tomu, že nie sú u nás až tak známe, sa pre tento spôsob uloženia rozhodlo takmer 20% hlasujúcich.

Ďalšie odpovede sú našim krajom bližšie a týkajú sa celoslovenskej klasiky, uloženia biologických ostatkov do zeme. Spolu sa k nim priklonilo takmer 30% hlasujúcich. Nasleduje spôsob u nás už dosť známy, kremácia. Čo však s popolom? Tu sa ponúkali viaceré možnosti. Zvykom býva uložiť si urnu s popolom na cintoríne do hrobov alebo do najnovšie budovaných kolumbárií. Aj rozptyl na lúke si už našiel svojich prívržencov.

Graf č.2


december2


Najnovším trendom je však rozptyl popola podľa želania nebožtíka, alebo podľa priania pozostalých. Napriek tomu, že túto možnosť naša legislatíva umožňuje, ešte stále ju ľudia považujú za čosi čo treba vykonať potajomky. Treba vedieť, že s popolom ako nezávadným, neinfekčným materiálom možno narábať podľa vlastnej vôle a uváženia. Tejto téme sa chceme venovať osobitne nielen preto, že si túto možnosť vybralo najviac hlasujúcich, ale i preto, aby sme danú tému odtabuizovali a rozprúdili verejnú diskusiu medzi zástancami slobodnej vôle a tými, ktorí by najradšej zákonom nariadili, že urna musí byť uložená len na cintoríne, kde sa za jedno miesto požaduje nemalá čiastka.

Späť na prehľad ankiet
Podporte náš článok