Aký spôsob uloženia pozostatkov preferujete?

01.02.2011

január 2011

Otázka do ankety nebola položená len tak náhodne. Ani nemala byť prieskumom, či na Slovensku majú krematóriá, alebo klasické cintoríny prednosť jedni pred druhými.

Otázku sme si navzájom položili s jedným cieľom. Ako úvod k článku, ktorý práve tieto dva spôsoby bude rozoberať z hľadiska historického, praktického, menného a nemenného, jednoducho pozrieme sa na spôsob pochovávania z tej širšej stránky. Verím, že vás táto téma zaujme, veď napokon ide o našu históriu a súčasnosť, a povedzme si to otvorene i budúcnosť.

Poďme však teraz k dnešnej štatistike, otázka znela: „Aký spôsob uloženia pozostatkov preferujete“?

Ponúkali sa dve odpovede:

1. Klasický spôsob uloženia do zeme, hrobky
2. Uloženie do urny po kremácii

Naša krajina zemepisne patrí do tej časti sveta, kde je kresťanstvo  hlavným náboženstvom. Nech by sme sa chceli akokoľvek vyhnúť tejto oblasti našej kultúry, v spojitosti s odchodom našich blízkych to nieje jednoducho možné. Zvyky a zvyklosti, to všetko má pôvod v minulosti a v tom, čo bolo hybnou silou storočia pred nami. A i výsledky dnešnej štatistiky to potvrdzujú.

graf_kremacia_hrob

Poďme však k faktom, viac porovnania z oblasti Európy nájdete v už avizovanom článku, ktorý pripravujeme i do prvého čísla nášho magazínu.

Na anketné otázky odpovedalo 128 návštevníkov portálu Slovenský Pohrebák. Ako vidieť, percentuálne by preferovalo uloženie pozostatkov do zeme 56,25 % hlasujúcich oproti 43,75 %, preferujúcich kremáciu. V číslach to predstavuje 72 hlasujúcich za uloženie do zeme a 49 za rozlúčku kremačným spôsobom. Žiaľ, naša štatistika nemôže zahrnúť všetky dôležité faktory, ktoré by boli potrebné k presnejšej analýze. Nemôžeme teda tvrdiť či viac hlasujúcich bolo z toho či onoho regiónu, ani uviesť vekový priemer či porovnať koľko z hlasujúcich bolo veriacich a koľko nie.

Ničmenej, môžeme konštatovať, že Slovensko podľa našej minianketky, takmer rovnako preferuje uloženie do zeme ako i kremáciu.

Späť na prehľad ankiet
 

Podporte náš článok