26.10.2011

Dezinfikujeme po úmrtí

Život so sebou prináša radosti i starosti, slzy šťastia i smútku. V preplnených mestách tieto udalosti potichu zanikajú v osobných príbehoch bez záujmu okolia. Dnešná doba so sebou priniesla i odcudzenie sa, anonymitu, ktorá začína u masovej migrácie obyvateľstva za prácou a pokračuje cez nekontrolovateľný počet bytov, ktoré obývajú tzv. dočasní nájomníci, kým vlastníci, ktorí sa voľakedy medzi sebou vo svojich vchodoch vzájomne poznali, dávno bývajú na vidieku, alebo v luxusnejších štvrtiach mesta. Neraz sa stáva, že ľudia majúci kľúče od jednotlivých bytov sa natoľko menia, že nie je možné zapamätať si ani vlastného suseda, nieto ešte rodiny na iných poschodiach. Kto za ktorými dvermi býva nás začína zaujímať až v okamihu, keď nás ich obyvateľ obťažuje hlukom, nevhodným správaním sa, nečistotou, ktorá v konečnom dôsledku je živnou pôdou pre vznik choroboplodných zárodkov, miestom pre množenie a vegetovanie dvoj či viac nohých nevítaných návštevníkov. Čoraz častejšie sa vyskytujú prípady, kedy sa z bytu začína šíriť zápach, ktorý i neskúsenému signalizuje, že jeho obyvateľ nie je už dlhšiu dobu medzi živými. Keďže v takýchto prípadoch ide o vážne narušenie nezávadnosti prostredia obytného domu, prichádzajú na pomoc odborníci. Dnes naša redakcia oslovila firmu Tajer z Bratislavy, ktorá si ľahko poradí s dezinfekciou, dezinsekciou i plošnou deratizáciou.

Vaša firma už v tejto oblasti pôsobí nejaký ten rok. Aké boli začiatky?
Okolo roku 1989 prišiel nápad zaoberať sa v rámci pridruženej výroby činnosťou zahŕňajúcou Deratizáciu, Dezinsekciu a Dezinfekciu. Ako vyštudovaný poľnohospodár som nemal ďaleko k poľnohospodárskym objektom a budovám, kde všade bolo potrebné tieto činnosti vykonávať. Po troch rokoch sme s priateľmi založili spoločnosť Tajer, ktorá prakticky funguje do dnešných dní. Oficiálne dosiahla firma v roku 2010 osemnástiny, v skutočnosti je moja prax viac ako 21-ročná.

Aký široký je záber ponuky vašej firmy a ktoré činnosti prevažujú?

Tajer
Spoločnosť Tajer
Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. V praxi to znamená ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, ktorí môžu byť prenášačmi rôznych chorôb a parazitov, napr. tularémie, týfusu, salmonelózy a moru. Ako som spomínal pri vzniku firmy, toto bola naša hlavná činnosť v prvých rokoch. Druhou náplňou je dezinsekcia, ktorá sa zaoberá ničením epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov a to od takmer neviditeľného radu roztočov po najväčšie druhy z radu švábov, blanokrídlovcov, bĺch a bzdoch z triedy hmyzu. Aj táto služba je často využívaná. Dnes, zatiaľ najmenej žiadanou je dezinfekcia kde pomocou špeciálnych chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov ničíme patogénne mikroorganizmy. Toto bežné slovko pozná každý z nás, v každej domácnosti nájdeme nejaký ten prostriedok po ktorom naša ruka siahne ak sa poraníme, poprípade ak upratujeme sociálne zariadenia.

Hádam preto sa ľudia domnievajú, že prípravkom z drogérie zvládnu zastaviť každý pokus šírenia sa choroboplodných zárodkov vlastnými silami, tak ako ich o tom ubezpečujú stovky televíznych reklám. Aj keď vo väčšine prípadov sa skutočne podarí čo to vydezinfikovať, sú situácie, kedy treba použiť špeciálne, širokospektrálne dezinfekčné prostriedky, ktoré garantujú ochranu proti choroboplodným zárodkom na ktoré bežný prostriedok nestačí. Spomeniem napríklad hrozbu vtáčej a prasacej chrípky, vírus HIV atd.. Prostriedky, ktoré používame pochádzajú od renomovaných firiem a sú špeciálne pripravované práve na také použitie, kde hrozí epidemiologická ... nazvime to miestna katastrofa.

Tieto prípravky sa teda používajú v priestoroch, kde došlo k úmrtiu a následne k rozkladu biologického materiálu. Ako prebieha takýto dezinfekčný zásah?
Ak nás zavolajú k prípadu, v prvom rade musia byť vykonané všetky úkony spojené so zadokumentovaním zložkami, ktoré majú na starosti úmrtia. Ide o políciu SR, doktorov a ich lekárske obhliadky, v neposlednom rade o odvoz pozostatkov. Až potom nastupuje naša firma. Podľa jednotlivého prípadu vyberáme i prostriedky, ktoré budeme pri zásahu používať. Samozrejmosťou je pracovný odev, rukavice, maska, respirátory. Ak sa v zasiahnutom priestore nachádzajú predmety, znehodnotené povedzme vyliatím telesných tekutín zosnulého a z epidemiologického hľadiska sú označené ako rizikové, musia byť tieto predmety zlikvidované, avšak až po prevedení dezinfekcie. Napokon skončia v spaľovni, poprípade na niektorom zbernom dvore, ktorý sa o ich dopravu do spaľovne postará. Iné bežné druhy nábytku, zariadenia miestností a miestnosť samotnú treba dezinfikovať príslušným druhom prípravku s prihliadnutím na dodržanie spôsobu aplikácie, len tak budú choroboplodné zárodky následne zničené.

Teraz vám položím otázku, ktorá väčšine dvihne žalúdok, žiaľ je to bežná vec. V mnohých prípadoch sa stáva, že človek skoná vo vani a jeho pozostatky sú nájdené až po dlhom čase. Môže sa voda vypustiť do mestskej kanalizácie?
Tajer
Technika
V žiadnom prípade! Po tom ako si splnia povinnosti všetky zložky, ktoré nás predchádzajú, by vo vani mala ostať len kontaminovaná tekutina. Tú je potrebné ošetriť špeciálnym prípravkom, až potom je možné vypustiť ju do kanalizačného systému mesta.

Dopravné nehody sú tiež dôvodom prečo využiť vaše služby. Čo ponúkate a ako postupujete?
Pri dopravných nehodách dochádza neraz ku znečisteniu interiéru a následnému možnému riziku tvorby choroboplodných zárodkov. V prípadoch, keď nás o to majiteľ požiada, sme schopní ošetriť, vyčistiť a dezinfikovať akékoľvek vozidlo, jeho interiér po takejto smutnej udalosti. Postup je podobný, ako keby išlo o miestnosť. Náročnosť však spočíva v tom, že pracujeme v relatívne malom priestore, ktorý v sebe zahŕňa množstvo prvkov, ktoré môžu a nemusia byť napojené na elektrickú sústavu vozidla, ktoré treba detailne dočistiť a dezinfikovať. Ide teda o časovo náročnejšiu zákazku.

Obsah nášho magazínu naznačuje, že otázky budú kladené v súvislosti s pohrebníctvom. Nedá mi, aby som sa nespýtal na objednávky vašich služieb prevádzkovateľmi pohrebníctiev. Koľko ich je? Pohrebné služby len veľmi málo využívajú ponuku našej firmy. Je to tým, že sa domnievajú (podobne ako ľudia v domácnostiach), že si s každým rizikom poradia, spolu s dostupnými prostriedkami pochádzajúcich z obchodnej siete. Manipulácia s telami zosnulých je však vysoko rizikovou pracovnou náplňou. Domnievam sa, že pravidelná dôkladná dezinfekcia zariadení, nástrojov a pomôcok od nezávislého dodávateľa, ktorý by garantoval dosiahnutý stav protokolom, by mala byť pravidlom, ktorého dodržiavanie by znamenalo štandard pri hodnotení spoľahlivosti tej či onej pohrebnej služby nadriadeným orgánom. Ale to je asi ešte len hudbou budúcnosti.

Čo vám vo vašej dlhoročnej praxi udrelo do očí, čo by ste v súčinnosti zložiek nastupujúcich po smutnej udalosti vylepšili? Vaše slovo na záver.
Niekedy sa stáva, že nás k dezinfekcii priestoru zavolajú až po niekoľkých hodinách. Po príchode na miesto často nachádzame propriety po našich predchodcoch. Odhodené rukavice, striekačky, použitý obväzový materiál, igelitové sáčky sťa pozostatky obalov po takom či onom prípravku, to všetko sa povaľuje po okolí. Ako som spomenul, niekedy nás zavolajú i s dosť veľkým časovým odstupom a priestorom, zvlášť ak sa jedná o verejné priestranstvo prejde veľa ľudí, žiaľ i zvedavých detí. Práve tie majú lepkavé pršteky, ktoré chcú preskúmať všetko neznáme. Hrozba toho, že by sa mohli nakaziť, nedajbože nezvratne si takto poznačiť celý svoj ďalší život ma desí. Záchranári i policajti by mali pamätať na to, že po ich zásahu by mal priestor ostať bezpečný i pre ostatných obyvateľov. Verím, že toto sa v budúcnosti iste zlepší.

 

 
Podporte náš článok