Aké sú ďalšie kroky?

18.09.2012

Ak zomrie živnostník

Pokračovanie v živnosti
· Pozostalí majú na výber – buď budú v živnosti pokračovať, alebo nie. Do skončenia dedičského konania však nemôže požiadať o zrušenie živnosti žiadna z potenciálne oprávnených osôb. „Oprávnená osoba môže živnostenskému úradu iba oznámiť v jednomesačnej lehote od úmrtia živnostníka, že nemá záujem pokračovať v živnosti,“ píše ministerstvo vnútra.
 
· Kto môže byť oprávnenou osobou a pokračovať v živnosti, určuje živnostenský zákon. Môžu ňou byť len dedičia zo závetu či zo zákona, prípadne dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo manželka, ak je spoluvlastníkom majetku. Ak súd ustanovil správcu dedičstva, môže aj ten. Pokračovanie v živnosti oprávnené osoby musia oznámiť živnostenskému úradu do mesiaca od smrti živnostníka.
 
· Ak sa preukáže, že nikto nemá záujem pokračovať v podnikaní zosnulého živnostníka, zánik oprávnenia aj podnikateľského subjektu nastane dňom smrti fyzickej osoby.

Zástupca a daňové priznanie
· Na daňovom úrade sú povinní pozostalí nahlásiť zástupcu do pätnástich dní po smrti daňovníka.
 
· Dedičia musia za zosnulého podať daňové priznanie. Majú na to tri mesiace.

Podporte náš článok