Poisťovňa na vás príde!

19.06.2014

Poberanie penzie za zosnulého

3500 eur. Približne o toľko si pred pár mesiacmi prilepšil istý manželský pár, ktorý bral dôchodok za zosnulého starčeka z poľského mesta Katowice. Pravdu odhalila až kontrola pracovníkov tamojšej Sociálnej poisťovne. Tí našli mumifikované telo 86-ročného muža zatvorené v jednej z izieb rodinného domu a je pravdepodobné, že nebyť kontroly štátnych orgánov, ktoré zalarmovali políciu, prípad by zostal neodhalený.

Penzia po zosnulom v nesprávnych rukách
Dôvod, prečo títo manželia starčeka nepochovali, je ale šokujúci. „Na prvom poschodí toho domu boli objavené jeho ostatky, ktoré tam museli ležať už dlhší čas. Manželia to neohlásili a ďalej poberali starcov dôchodok,“ povedal hovorca polície v Katowiciach Tomasz Gorgolin pre televíziu Joj, ktorá prípad zverejnila. Manželia mali na krku obvinenie z finančného podvodu a čelili aj podozreniu, že starčekovi na smrť pomohli práve oni. V takom prípade im hrozí za to trest až 25 rokov. Nie je to fikcia, život prináša rôzne životné situácie, a tak sme v redakcii magazínu Slovenské pohrebníctvo pátrali po tom, či sa niečo podobné nemôže stať aj u nás, na Slovensku.
 
Úmrtie sa úrady dozvedia včas
Akým spôsobom kontroluje Sociálna poisťovňa skutočnosť, že poberateľ dôchodku skutočne žije? Ako prezrádza Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, úmrtie poberateľa dôchodku im oznamuje  príslušná matrika, podľa zápisu do knihy úmrtí. „Kontrolu výplaty dôchodku môžeme vykonať na základe podnetu od osôb alebo po zistení nejasností pri preberaní, respektíve poukazovaní dôchodku. Tiež napríklad zisťovaním potrebných údajov z príslušnej matriky, z registra obyvateľov alebo od konkrétneho obecného úradu. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu podávame trestné oznámenia.“ Za uplynulé obdobie však neevidujú na Slovensku žiadnu obdobnú situáciu, k akej došlo v susednom Poľsku.
 
Peter Višváder
Ing. Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Žitie preverujú len pri podozrení
Ak vám penzia chodí priamo na bankový účet, vaše prípadné úmrtie oznámi Sociálnej poisťovni matrika. „Nepreverujeme žitie poberateľa dôchodku, ktorému  vyplácame penziu na účet, ak nie je dôvodné podozrenie, že zomrel,“ tvrdí Peter Višváder. Pri penzii poukazovanej do cudziny, vzhľadom k tomu, že oznámenie o úmrtí neoznamuje Sociálnej poisťovni matrika, musí poberateľ dôchodku žitie preukázať vyplnením tlačiva „Potvrdenie o žití“. V ňom musí byť úradne overený jeho podpis. Toto tlačivo poberateľovi dôchodku zasiela Sociálna poisťovňa a on jej ho vyplnené zasiela v stanovenej lehote.

Aj príjemca penzie má povinnosti
Je možné, že sa penzista nečakane „stratí“ úradom  a dôchodok za neho bude poberať niekto iný? Zaujíma nás, ako je to v praxi „ošetrené“. Dôchodok môže podľa hovorcu Sociálnej poisťovne poberať aj iná osoba ako príjemca, ale iba po splnení zákonných podmienok. Ak sa penzia vypláca v hotovosti, pracovník pošty musí skontrolovať totožnosť poberateľa dôchodku alebo jeho príjemcu. V prípade poukazovania penzie na bankový účet, má túto povinnosť banka.

Zomrel vám blízky príbuzný a vy neviete, či musíte oznámiť jeho úmrtie kvôli penzii?
Ako pozostalí nemáte povinnosť podľa slov Petra Višvádera oznamovať Sociálnej poisťovni, s výnimkou, ak ste neboli aj príjemcom penzie. O úmrtí dôchodcu sa poisťovňa dozvie od matriky. Príjemcovi dôchodku však zákon ukladá oznamovať im zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na dôchodok a jeho výplatu.  „Príjemca dôchodku je preto povinný úmrtie poberateľa dôchodku Sociálnej poisťovni oznámiť. Ak tak neurobí do 8 dní od tohto úmrtia a dôchodok prevezme, Sociálna poisťovňa rozhodne o povinnosti vrátiť sumu dôchodku, ktorá mu bola neprávom vyplatená,“ spresňuje Višváder.

K žiadosti priložte aj úmrtný list
Keď však ako manžel (manželka) alebo sirota požiadate o priznanie pozostalostného dôchodku, k žiadosti oň nezabudnite priložiť aj úmrtný list poberateľa dôchodku.  „Ak si poberateľ dôchodku penziu neprevezme do troch mesiacov, pošta vráti dôchodok priamo našej poisťovni. Sumy dôchodku vyplatené na účet v banke po smrti jeho poberateľa, si spätne vyžiadame od banky,“ uzatvára hovorca.
Podporte náš článok