Manuál pre pozostalých

01.07.2013

Úmrtie pri dopravnej nehode

Stratili ste blízkeho príbuzného pri dopravnej nehode? Policajné štatistiky ukazujú, že v uplynulom roku 2012 sa na Slovensku stalo 13 936 dopravných nehôd, z toho 264 bolo smrteľných. Je to pokles o 30 nehôd oproti roku 2011. Ako vlastne prebieha policajné vyšetrovanie pri smrteľnej nehode a akým spôsobom vedia identifikovať telo zosnulého?
 
V roku 2012 sa po prvýkrát Slovensku podarilo splniť záväzok Európskej únie a znížiť počet obetí dopravných nehôd pod stanovenú úroveň 305 ročne. Ide o historicky najnižší počet obetí dopravných nehôd za posledné roky.
 
Najmenej obetí dopravných nehôd
Na cestách zahynulo historicky najmenej ľudí, pri takmer 14-tisícoch dopravných nehodách došlo k 296 obetiam na životoch. Ako objasňuje Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR, na výraznom znížení počtu usmrtených za rok 2012 sa najviac podieľal Prešovský kraj, kde bol zaznamenaný pokles o 14 usmrtených, Banskobystrický a Košický kraj s poklesom o 13 usmrtených a Bratislavský kraj s poklesom o jednu usmrtenú osobu. Kto je vlastne považovaný za obeť dopravnej nehody? „Podľa zákona o cestnej premávke sa na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd považuje za usmrtenú osobu taká osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po nehode,“ spresňuje policajná hovorkyňa.
 
pplk. Ing. Denisa Bárdyová
pplk. Ing. Denisa Bárdyová

Prešetrovanie miesta nehody
Kto všetko je na miesto dopravnej nehody so smrteľnými následkami privolaný? Po prijatí oznámenia o dopravnej nehode pracovník operačného strediska vyšle na miesto nehody policajta príslušného na konanie o dopravných nehodách. Po príchode na miesto udalosti policajt neodkladne vykonáva najnutnejšie opatrenia na zabezpečenie miesta nehody a získava najmä základné údaje o nehode. „Pokiaľ príde na miesto nehody prvý (ešte pred príjazdom „sanitky"), poskytuje prvú pomoc zraneným osobám on, a to podľa svojich možností a schopností. Ak je to potrebné, okamžite privolá napríklad zdravotnícku záchrannú službu, hasičský a záchranný zbor, cestný záchranný systém,“ dodáva Denisa Baloghová.
 
Závisí to od situácie na mieste tragédie a od toho, koho pomoc je v tej chvíli nevyhnutná na odstránenie hroziaceho nebezpečenstva vzniknutého pri nehode. Napríklad môže ísť o únik plynu, nebezpečné látky, ale aj označenie prekážky v cestnej premávke, riadenie cestnej premávky a prípadne aj jej odklon. Policajt tiež dbá na to, aby nedošlo k znehodnoteniu stôp a zmenám na mieste nehody.
 
Postup pri objasňovaní
Policajt ďalej vykoná obhliadku miesta dopravnej nehody, zameranú na zabezpečenie a zaistenie všetkých dôkazov, ktoré sú dôležité pre posúdenie príčin a objasnenie okolností. Zisťuje, aký podiel majú jednotliví účastníci na vzniku a zavinení nehody, prípadne aj podiel vplyvov, ktoré ju mohli spôsobiť. Prihliada aj na prípadných očitých svedkov, ktorí môžu svojou výpoveďou prispieť k objasneniu nehody a zisteniu vinníka. „Ak je to potrebné, policajt môže prizvať k obhliadke miesta nehody ďalšie osoby, ako napríklad správcu komunikácie, prokurátora, súdneho znalca, dopravného dispečera a podobne. Ďalej spracuje príslušnú dokumentáciu z miesta nehody, napríklad zaznamená údaje o účastníkoch, ich vozidlách,  zhotoví náčrtok miesta dopravnej nehody, jej fotodokumentáciu tak, aby mohol následne riadne vykonať objasnenie,“ dodáva Denisa Baloghová.
 
Ak sa pri nehode v jednom aute nachádzalo viac ľudí, policajt sa ich opýta, či má vyrozumieť ich rodinných príslušníkov. Pokiaľ je tam len jedna osoba, a tá nemôže zo zdravotných dôvodov kontaktovať príbuzných, polícia po vykonaní neodkladných úkonov zistí na nich kontakt a poskytne im potrebné informácie. Podobný postup platí aj v prípade zabezpečenia vozidla proti krádeži. Ak je v aute len jedna osoba a tá nevie zo zdravotných dôvodov zabezpečiť odtiahnutie vozidla či jeho zabezpečenie, urobí tak polícia. Čo však v prípade, ak neviete, kde sa havarované auto nachádza? „Informovať sa o tom môžete na operačnom stredisku príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru, alebo okresného dopravného inšpektorátu, ktoré riešilo dopravnú nehodu." 
 
Identifikácia zosnulého
Za mŕtveho pri nehode možno považovať toho, u koho došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti, čo musí potvrdiť lekár. Tiež vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií mozgu. Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní potom list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Identifikácia obetí pri dopravnej nehoda si však často vyžaduje dlhší čas. „Na identifikáciu usmrtenej osoby sa môžu využiť účastníci dopravnej nehody. Napríklad spolujazdci vo vozidle, prípadne možno použiť zaistené stopy a dôkazy z miesta nehody, napríklad doklady totožnosti. Medzi ďalšie spôsoby zisťovania identifikácie patrí najmä fotografovanie, zhotovenie obrazových záznamov, snímanie odtlačkov prstov, vonkajšie meranie tela, zisťovanie zvláštnych telesných znamení atď."
 
Pitvu môže nariadiť aj polícia
Zaujíma nás, či je nariaďovanie pitvy v prípade úmrtia pri nehode bežnou praxou. Dozvedáme sa, že prehliadka a pitva mŕtvoly je vymedzená v paragrafe 156 Trestného poriadku a používa sa ako dôkazný prostriedok na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. O nariadení pitvy rozhoduje prehliadajúci lekár, vyšetrovateľ, či iný kompetentný policajt prítomný na mieste nálezu mŕtveho tela. Ako príbuzní zosnulého nemáte právo zasahovať do tohto úkonu. Pitva totiž musí byť vykonaná vždy, ak sú okolnosti smrti nejasné, mŕtva osoba zomrela v dôsledku úrazu, dopravnej nehody alebo spáchala samovraždu. Tiež v prípade, ak je podozrenie, že na smrti človeka mohla mať podiel iná osoba a prehliadkou tela to nie je možné vylúčiť. Pokiaľ je pitva nariadená políciou, výsledky musia potvrdiť dvaja súdni znalci, ktorí za závery medicínskych dôkazov nesú osobnú zodpovednosť.
 
Podporte náš článok