Štátna plavebná správa

17.09.2012

Bezpečnosť je prvoradá

ŠPS upozorňuje nadšencov vodných športov na bezpečnostné riziká na slovenských vodných tokoch. V posledných rokoch stúpa počet nadšencov, ktorí relaxujú na vodnom skútri. Tečúce vody sú však zradné, a nie raz sa plavebná nehoda skončila smrťou. Zisťovali sme preto za vás u odborníkov, aké sú bezpečnostné riziká na slovenských riekach. Na naše otázky odpovedal vedúci Odboru plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov Štátnej plavebnej správy Ing. Petr Pavlásek.
 
plavba4Počas letnej sezóny je veľmi populárne splavovanie po riekach či jazda na vodnom skútri. Podlieha používanie plte, kajaku, vodného skútra, respektíve iného malého plavidla na slovenských riekach registrácii Štátnej plavebnej správe?
Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg, alebo je výkon pohonného strojového zariadenia väčší ako 4 kW, alebo je plocha plachiet väčšia ako 12 m2.
 
Aké sú bezpečnostné riziká na kajakoch alebo vodných skútroch na slovenských riekach?
Najväčším bezpečnostným rizikom je ľudský faktor, či už preceňovaním vlastných schopností, ako aj nerešpektovaním zákonov a iných právnych noriem.
 
Aké bezpečnostné opatrenia vykonáva Štátna plavebná správa, aby zabránila vzniku havárii a nešťastí na slovenských riekach?
Štátna plavebná správa okrem iného vykonáva na vodných cestách pravidelné kontroly so zameraním na dodržiavanie plavebnej bezpečnosti. Taktiež v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom zabezpečuje znakovanie sledovaných vodných ciest, čo je pre bezpečnosť plavby kľúčové. Vydáva plavebné opatrenie, kde určuje podmienky plavby s dôrazom na plavebnú bezpečnosť. Spolupracuje na znení predpisov, ktoré upravujú pravidlá plavby. Vykonáva vyšetrovanie plavebných nehôd, ktorého súčasťou je aj analýza príčin vzniku plavebnej nehody a prípadné zavedenie opatrení, ktoré by eliminovali príčiny vzniku obdobných nehôd.

plavba1

 
Koľko havárií pltí, kajakov, respektíve iných malých plavidiel registruje Štátna plavebná správa za minuloročnú letnú sezónu? Stala sa v minulej sezóne nejaká tragédia v súvislosti s neopatrným používaním plte, resp. iného malého plavidla?
Štátna plavebná správa nevedie evidenciu havárií pltí ani kajakov. Plavebné nehody pri ktorých dôjde k stratám na ľudských životoch, vyšetruje polícia SR. V roku 2011 ŠPS spolupracovala pri vyšetrovaní jednej plavebnej nehody, pri ktorej prišiel o život jeden človek na rieke Hron a dve smrteľné nehody sa stali v pôsobnosti pobočky Žilina.
 
Podarilo sa pracovníkom Štátnej plavebnej správy zabrániť nejakej tragédii na slovenských riekach?
Určite mnohým. Napríklad, keď v čase nepriaznivých plavebných podmienok (vysoký vodostav, ľadochod) plavebnými opatreniami zastaví, alebo obmedzí plavbu na príslušnej vodnej ceste.

Rozprával sa: PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok