Výsledky ankiet

2017      2016      2015      2014      Staršie
 
Ak sa rozhodnete niektorý výsledok našej ankety použiť na svojich stránkach,
uveďťe zdroj a link na náš web!

2017

Tento rok (2017) ma vyšla úprava JEDNÉHO HROBOVÉHO miesta na Dušičky v priemere

do 5 € - 17,85%
do 10 € - 16,67%
do 15 € - 22,62%
do 20 € - 21,43%
viac - 21,43%
 
 
Unikátna expozícia Body The Exhibition rozdeľuje verejnosť: Interaktívne poznanie ľudského tela alebo neetická výstava?

Táto výstava je prínosom, odporúčam - 54,98%
Výstavu považujem za neetickú, neodporúčam - 45,02%
 
 
Máte v pláne počas svojej dovolenky, alebo navštívili ste počas svojej dovolenky niektorý zo zaujímavých cintorínov?

Mám v pláne taký cintorín navštíviť - 31.14%
Nie, nemám to v pláne - 23.6%
Ano, navštívil som - 23.02%
Nie na dovolenke som nebol na žiadnom cintoríne - 22.24%
 
 
V ČR schválila Dolná komora novelu, podľa ktorej by uchádzač o výkon pohrebného remesla mal absolvovať teoretickú a praktickú skúšku. Uchádzač so základným vzdelaním musí mať 10 rokov praxe v obore, stredoškolák päť rokov.

Aj u nás by mali platiť podobné podmienky - 44.15%
Skúšky z teórie áno, prax nie - 31.38%
Tieto podmienky nepotrebujeme - 24.47%
 
 
9. apríla si pripomíname výročie narodenia kráľa komikov Vlastu Buriana (1891). Viete však, kde sa dnes nachádza jeho hrob?

Olšanský hřbitov Praha - 27.81%
Liberec - rodné mesto Buriana - 24.06%
Vinohradský hřbitov - 22.46%
Vyšehrad - 25.67% - Správna odpoveď
 
 
Odporúčali vám lekári pri úmrtí doma lebo v nemocnici konkrétnu pohrebnú službu?

Ano a využil som to - 39.94%
Ano a nevyužil som to - 30.46%
Nie - 29.6%
 
 
Ako je to u vás v meste so zimnou údržbou cintorínov? Bývajú chodníky a cestičky odhrnuté, posypané?

Áno, všetko je na jednotku - 31.22%
Trvá im to dlho kým to vyčistia - známka 3 - 23.41%
Zväčša sa tam nedá ani chodiť - známka 4 - 23.9%
Katastrofa - známka 5 - 21.46%
 

2016

Máte možnosť na vašom cintoríne separovať (triediť) odpad?

Áno, triedime odpad - 40,63%
Áno, ale len obmedzene - 28,12% - Správna odpoveď
Nie, na všetko je spoločný kontajner - 31,25%
 
 
Dušičky - hádam jediné obdobie v roku, kedy sme ochotní pustiť si realitu smrti do svojich myšlienok vo väčšej miere. Po ostatný čas v roku sa ženieme za úplne - viac či menej - dočasnými vecami, snažíme sa užiť si všetko čo sa len dá. Je to tak správne?

Rozhodne nie - 68,97%
Áno, na smrť netreba myslieť - 31,03%
 
 
Navštívili ste niektorý z vojenských cintorínov?

Áno, aj tento rok - 29,74%
Pred viac ako rokom - 22,56%
Pred viac ako tromi rokmi - 23,59%
Ešte som na žiadnom nebol - 24,1%
 
 
Vedeli by ste si predstaviť miesto posledného odpočinku vášho blízkeho bez náhrobného kameňa? Privítali by ste prírodný cintorín bez sviečok, vencov a kvetín?

Áno, ekológia mi je blízka - 58,60%
Nie, preferujem klasické cintoríny - 41,40%
 
 
Čoraz viac ľudí plánuje svoj vlastný pohreb a uloženie ostatkov na konkrétnom mieste. Patríte aj vy medzi nich?

Áno - 53,49%
Nie - 46,51%
 
 
Hovorí sa, že na cintoríne sú časté paranormálne javy. Máte aj vy nejakú osobnú skúsenosť s nadprirodzeným javom v súvislosti s cintorínom?

Nemám - 34,02
Raz sa mi to stalo - 33,51%
Mám viacero zážitkov - 32,47%
 
 
Chýba na Slovensku organizácia, ktorá by bezplatne poskytovala pomoc pozostalým počas ich ťažkého obdobia smútenia?

Áno - 42,37%
Neviem posúdiť - 24,29%
Nie - 33,33%
 
 
Balzamácia tiel bola praktikou zachovávania tiel v dobrom stave od nepamäti. Jej dostupnosť a použitie by malo byť v dnešnej dobe:

Samozrejmosťou - 29,95%
Nadštandardnou službou - 25,67%
Zbytočnosťou - 21,93%
Zakázané - 22,46%
 
 
Privítali by ste možnosť objednať si pohrebné služby elektronickou formou z pohodlia domova, tak ako to ponúkajú niektoré firmy v ČR?

Áno - 55,28%
Nie - 44,72%
 
 
Odporúčal vám zdravotnícky personál alebo obhliadajúci lekár pohrebnú službu?

Áno - 57,32%
Nie - 42,68%
 
 
Je súčasná forma kolumbárií (urnových stien) vyhovujúca?

Áno - 56,74%
Nie - 43,26%
 
 
Privítali by ste na Slovensku ekologické cintoríny? (Ide o prírodné plochy určené k pochovávaniu bez náhrobnej architektúry)

Áno - 62,64%
Nie - 37,36%
 
 

2015

Máte okolo svojho hrobového miesta dostatok priestoru na jeho údržbu, posedenie, spomienku?

Áno - 52,05%
Nie - 47,95%
 
 
Tento rok (2015)som na "Dušičky" investoval do úpravy hrobov

do 15 € - 30,28%
15 až 20 € - 14,79%
20 až 30 € - 17,61%
30 až 40 € - 16,9%
viac - 20,42%
 
 
Pri výzdobe hrobov na sviatok "Dušičiek" používam viac

Umelú výzdobu - 51,09%
Živú výzdobu - 48,91%
 
 
Ak po úmrtí podnikateľa neexistujú dedičia, kto podáva daňové priznanie?

Správca dane určí ako dediča štát a priznanie sa nepodáva. - 61.43% - Správna odpoveď
Správca dane určí ako dediča štát a priznanie podáva daňový úrad. - 38.57%
 
 
Koľko času trvá súdu od podania žiadosti vyhlásiť dlhodobo nezvestnú osobu za mŕtvu? Ako dlho prebiehajú zákonom stanovené postupy súdnictva?

Min. 1 mesiac - 30,25%
Min. 6 mesiacov - 27,78%
Min. 12 mesiacov - 19,14% - Správna odpoveď
Min. 24 mesiacov - 22,84%
 
 
Chorvátsko má pobrežie dlhé 800 km. Ročne sa tam utopí okolo 25 ľudí. Slovensko má podľa VZS 338 km brehov prírodných a umelých nádrží a 56 400 km vodných tokov a umelých kanálov. Koľkonásobne viac sa utopí ľudí na Slovensku?

3 násobne viac, teda 75 - 47,41%
6 násobne viac, teda 150 - 23,28% - Správna odpoveď
8 násobne viac, teda 200 - 29,31%
 
 
Máte poistený hrob, náhrobok, príslušenstvo voči živelnej pohrome?

Áno - 25,58%
Nie - 54,26%
Neuvažoval-a som nad tým - 20,16%
 
 
Na koho by ste sa obrátili, ak by ste potrebovali riešiť komplikácie po úmrtí príbuzného?

SAPaKS - 32,23%
ÚDZS - 18,18%
ÚVZ - 49,59%
 
 
Myslíte si, že je správne z etického hľadiska zasielanie urien s popolom poštou, kuriérom?

Nemali by sa zasielať ani poštou ani kuriérom - 23,33%
Zasielať iba poštou, nie kuriérom - 11,33%
Zasielať iba kuriérom, nie poštou - 52,67%
Zasielanie poštou a kuriérom je správne - 12,67%
 
 
V zákonoch SR nie je definované telo zosnulého. Smrťou prestáva byť človekom a stáva sa vecou. Je to podľa vás takto správne?

Áno - 23,12%
Nie - 76,88%
 
 
Súhlasili by ste so zmenou zákona, ktorá by celoplošne zrušila poplatky za nájom hrobového miesta? Zmenu navrhuje poslanec NR SR Alojz Hlina.

Áno - 80,92%
Nie - 19,08%
 
 
Domnievate sa, že rok 2015 bude pre vás a vašu rodinu lepší ako bol rok 2014?

Určite áno - 28%
Asi áno - 16%
Asi nie - 20,67%
Určite nie - 35,33%
 
 

2014

Akou známkou by ste ohodnotili správcu cintorína vo vašom meste, obci?
(1 najlepšia, 3 dobrá, 5 najhoršia)


Jednotka - 25%
Trojka - 33,93%
Päťka - 41,07%
 
 
Boli by ste za spojenie výstav Kamenár a Slovak Funeral, ktoré organizuje to isté výstavisko?

Áno - 65,71%
Nie - 12,14%
Neviem sa rozhodnúť - 22,14%
 
 
Počas výstavy Slovak Funeral 2014 prebehne súťaž štátov V4 vo výkope hrobov. Tipnite si víťaza. Tip + výsledky:

Slovensko 1. miesto - 37,81% - 1. miesto
Česko 1. miesto - 29,85% - 3. miesto
Poľsko 1. miesto - 13,43% - 2. miesto
Maďarsko 1. miesto - 18,91% - 4. miesto
 
 
V roku 2013 prispel štát na zabezpečenie pohrebu občanom vrátane policajtov, hasičov a vojakov sumou:

3 mil. 750 tisíc € - 13,51% - Správna odpoveď
3 mil. 140 tisíc € - 24,32%
2 mil. 880 tisíc € - 37,84%
2 mi. 320 tisíc € - 24,32%
 
 
V ktorom meste na Slovensku sa nachádza najväčšia krypta?

Bojnice - 26,36%
Košice - 20,91%
Šaštín - Stráže - 9,09%
Nitra - 9,09%
Trnava - 17,27%
Ilava - 11,82% - Správna odpoveď
Levoča - 5,45%
 
 
Koľko dôchodcov, ktorí presiahli hranicu 100 rokov evidovala Sociálna poisťovňa na Slovensku ku 31.12.2013?

78 - 24,29%
115 - 51,43%
222 - 24,29% - Správna odpoveď
 
 
Musíte ako pozostalý oznámiť úmrtie Sociálnej poisťovni ak išlo o poberateľa dôchodku?

U penzistu v každom prípade - 41,67%
Nemusím, vybaví to matrika - 30%
Iba ak som bol aj príjemcom dôchodku (v zastúpení) - 28,33% - Správna odpoveď
 
 
V akej hĺbke sa môže nachádzať hladina spodnej vody pod cintorínom?

2 metre - 20,25%
2,2 metra - 27,85%
2,5 metra - 16,46% - Správna odpoveď
3,2 metra - 35,44%
 
 
Kto má nárok na štátny pohreb (bez rozhodnutia vlády)?

Prezident a bývalý prezident - 36,71% - Správna odpoveď
Prezident, bývalý prezident a najvyšší ústavní činitelia vo funkcii 32,91%
Prezident, bývalý prezident, ich manželky a najvyšší ústavní činitelia vo funkcii 30,38%
 
 
Na Slovensku ročne zomiera v priemere 52 tisíc ľudí. Koľko z nich bolo v roku 2013 podľa údajov ÚDZS podrobených autopsii (pitve)?

5 256 - 32%
7 248 - 25% - Správna odpoveď
10 927 - 18%
18 444 - 25%
 
 
Odoberanie tkanív z tiel zosnulých nie je podmienené súhlasom (darcu - za života), ani súhlasom pozostalých

Áno, tak je to správne - 43,98%
Odoberanie orgánov zomrelým musí byť podmienené súhlasom - 56,02%
 

Staršie