Separujete odpad na vašom cintoríne?

09.09.2011

august 2011

O nutnosti separácie komunálneho odpadu už dnes  nikto nepochybuje. Ako je to však s odpadom na našich cintorínoch? I tu sa používajú plasty, sklo a v neposlednom rade i chémia. Najviac je na cintorínoch zastúpený biologicky rozložiteľný odpad z kytíc, vencov, dekoračnej čečiny a iných živých rastlín.
 
Vo väčších mestách je prirodzené, že odpad z cintorínov sa po roztriedení ďalej spracúva. Ide najmä o biologický materiál, ktorý sa po drvení, mletí zapracuje do pôdy, spracuje sa na kompost. Na menších cintorínoch, zvlášť na dedinách sme si všimli, že nemajú nádoby na separáciu odpadu, ale iba jednu nádobu, kontajner, ktorý sa raz za čas vyvezie na skládku. Chceli sme zistiť, ako to približne vyzerá v percentuálnom vyjadrení.

august


Vidno, že odpad sa skutočne triedi iba tam, kde sa ho produkuje najviac, predpokladáme, že ide o väčšie mestá, čo vyjadruje percento vo výške 32,08. Naopak, menšie mestá, dedinky, ktorých je nepomerne viac predstavujú 67,92%, kde sa odpad netriedi. Bude zaujímavé sledovať, ako sa tieto čísla budú v budúcnosti meniť. K tejto otázke sa ešte vrátime.

Späť na prehľad ankiet
Podporte náš článok