Boli ste v posledných rokoch spokojní s prácou pohrebných služieb?

30.12.2010

december 2010


Pozrime si grafické vyjadrenie výsledku ankety, kde jej účastníci odpovedali na otázku
Boli ste v posledných rokoch spokojní s prácou pohrebných služieb?

image001

Ako vidno, výsledky veľmi nehovoria v prospech firiem poskytujúcich služby v oblasti pohrebníctva. Poďme k číslam.
Otrasné ................................... 42,50%
S menšími nedostatkami ... 15%
Uspokojujúce ........................ 17,50%
Na profesionálnej úrovni .... 25%


Ankety sa zúčastnilo 160 hlasujúcich. Z celkového počtu označilo poskytované služby 68 hlasujúcich ako otrasné, 24 osôb sa vyjadrilo, že služby mali menšie nedostatky, pre 28 ľudí boli služby na uspokojujúcej úrovni a 40 z nich malo skúsenosť vyjadrenú kladným hlasom za profesionálny prístup.
Ak by sme anketu rozdelili na dva tábory, s názvom spokojní a nespokojní, viac ako polovica, konkrétne 57,5 % hlasujúcich považuje poskytované služby za zlé, oproti 42,5 %, ktorí boli vo všeobecnosti spokojní.

image002

Nuž aj na tomto príklade vidno, že je čo zlepšovať. Človek, ktorý z času na čas musí využiť tieto neradostné služby je zvlášť citlivý na každý i ten sebamenší nedostatok, zlyhanie. Je o to vnímavejší, čím je strata bolestnejšia. Preto by sa mali poskytovatelia služieb v tejto oblasti, u ktorých sa zádrhely a chyby vyskytli zamyslieť a svoj prístup prehodnotiť.
Po čase sa s touto otázkou na verejnosť obrátime opäť. Veríme, že dovtedy sa pomer oboch táborov prinajmenšom obráti a percento spokojných klientov bude prevažovať.

Späť na prehľad ankiet
 

Podporte náš článok