Akou sumou prispieva štát na pohreb svojho občana?

01.06.2011

máj 2011

Anketová otázka nebola položená náhodne. V rámci redakčného plánu sme vedeli, že danou problematikou sa budeme zaoberať v tlačenej verzii. Článok je napokon uverejnený i na webovej stránke v rámci našej Poradne. Poďme však k správnej odpovedi a ostatným, ktoré napovedajú, že drvivá väčšina hlasujúcich má o danej problematike prehľad.

 

Možnosti:

i_966421■ 61,54 €
■ 79,67 €
■ 99,99 €
■ 154,32 €

Hlasovalo 160 návštevníkov portálu, pričom volilo medzi štyrmi možnosťami. K sume 61,54€ sa priklonilo tridsať hlasujúcich. K správnej výške príspevku 79,67 € sa vyjadrilo stodesať hlasujúcich. Ponuka z možností vo výške 99,99 € oslovila 10 hlasujúcich rovnako ako možnosť prípevku vo výške 154,32 €.

 

Domnievame sa, že výška príspevku zo strany štátu je nedostatočná. Ak zoberieme do úvahy fakt, že občan poctivo pracoval, prinášal hodnoty, financoval štátny rozpočet vo svojom produktívnom veku v najvyššej možnej miere, suma ktorou prispieva štát pri jeho odchode je takmer výsmechom, namiesto poďakovania ze jeho život a prínos našej vlasti.

Ak by štát prispel sumou čo len vo výške dvojnásobku minimálného dôchodku (s podmienkou odpracovania minimálne 25 rokov), situácia by bola oveľa, oveľa prijateľnejšia. Posúdenie výšky príspevku v dnešnom reálnom stave teda ponechávame na vás, čitateľoch.

Späť na prehľad ankiet

Podporte náš článok