Boli by ste ochotní darovať svoje telo na účely vzdelávania lekárov anatomického ústavu?

01.03.2011

február 2011


Celkovo sa ankety zúčastnilo 190 dobrovoľníkov z radov návštevníkov nášho webu. Z tohto počtu by svoje telo dalo k dispozícii vede a odborníkom v anatomickom ústave 30 osôb, čo predstavuje 15,79%.
 

anatomicky

 

Možnosť darovať svoje telo, respektíve uvažovalo by o tejto možnosti ďalších 80 návštevníkov, čo predstavuje 42,11%.

Kategoricky proti bolo ostatných 80 návštevníkov, čo predstavuje tiež 42,11% ako v prípade pripustenia kladnej odpovede.

Ak by sme mali výsledky ankety zhrnúť a urobiť záver, musíme skonštatovať, že väčšina osôb sa vyjadrila kladne, aj keď ešte nie všetci, ktorí túto možnosť pripustili by boli jednoznačne za.

V podstate to znamená dobrú správu pre Slovensko. Počet tých, ktorí si uvedomujú potrebu výskumu, potrebu rastu a vzdelávania tých, ktorí môžu zachraňovať životy, liečiť a pomáhať, našťastie stúpa. Či tomu tak bude aj v praxi, ukáže čas.

Späť na prehľad ankiet

 

Podporte náš článok