Privítali by ste produkt, ktorý v rámci šporenia by financoval náklady na Váš pohreb?

01.05.2011

apríl 2011

Ankety sa tentoraz zúčastnilo o polovicu menej návštevníkov portálu Slovenský pohrebák. Po dôkladnejšej analýze sme ako príčinu identifikovali „zložitosť otázky“. Aj keď v poslednej dobe prebehla v médiách kauza „Společnosti přátel žehu“, ktorá mala vo svojom programe i financovanie nákladov spojených s pohrebom svojich členov, povedomie občanov o takomto druhu sporenia je slabé. Nebudeme sa ale vracať ani ku kauze, ani k zložitosti otázky. Jednoducho vyhodnotíme anketu v mesiaci Apríl. Otázka znela:

Privítali by ste v rámci šporenia produkt, ktorý by financoval náklady na Váš pohreb?

grafaprilVyjadrilo sa presne 130 návštevníkov portálu. 46,15% sa vyjadrilo kladne proti 53,85%, ktorí reagovali záporne. V podstate to znamená, že viac ako polovica ľudí sa ešte dnes nechce zaoberať pre nich „tak vzdialenou“ budúcnosťou a financovanie vlastného pohrebu odkladá na neskoršiu dobu, poprípade ju prenecháva na starosť svojim potomkom. Do tejto skupiny patria i občania, ktorých imanie je natoľko dostačujúce, že náklady na tieto smutné udalosti, ktorým sa nikto nevyhne, v budúcnosti zafinancujú bez toho, aby utrpel ich súkromný rozpočet.

Ničmenej, domnievame sa, že i táto anketa, aj keď počtom hlasujúcich patrí medzi tie slabšie, priniesla svoje výsledky, ktoré môžeme archivovať a medzi tým potichu čakať, ktorá spoločnosť s takýmto samostatným produktom príde na trh ako prvá. Všetkým hlasujúcim v anketách ďakujeme.

Späť na prehľad ankiet

Podporte náš článok