Ako často navštevujete miesta posledného odpočinku svojich zosnulých?

01.04.2011

marec 2011

 


■ Raz alebo viackrát za týždeň ... 54 hlasov

■ Raz alebo viackrát za mesiac ... 45 hlasov

■ Raz alebo viackrát za polrok ... 54 hlasov

■ Raz alebo viackrát za rok ... 72 hlasov

■ Vôbec ... 36 hlasov
 


Anketovú otázku sme položili v období vzdialenom na míle od času pravidelných návštev cintorínov (dušičky, vianočný čas). Vtedy sú cintoríny plné živých, ktorí si prichádzajú pripomenúť pamiatku svojich zosnulých, i tých, ktorí na cintoríny zavítajú z povinnosti alebo len v rámci prechádzky v mihotavom svetle sviečok.

Ak sa dnes prejdete po ktoromkoľvek cintoríne, nájdete hroby, ktoré akoby boli vystavané včera a pritom dátum na epitafnej doske prezrádza, že ide o hrob starý, no starostlivo udržiavaný. Na druhej strane nájdete pomerne mladé hroby, ktoré chátrajú a zub času, aj keď nepôsobil dlho, na nich zanechal svoje stopy. Pomer takýchto hrobov sa dá prenesene vyjadriť i v percentách, ktoré nám poskytla táto marcová anketa s otázkou Ako často navštevujete miesta posledného odpočinku svojich zosnulých?

Zapojilo sa do nej 261 návštevníkov nášho webu, ktorí určili percentuálny výsledok takto:

 

navstevnostgraf


■ Raz alebo viackrát za týždeň ... 20,69%
■ Raz alebo viackrát za mesiac ... 17,24%
■ Raz alebo viackrát za polrok ... 20,69%
■ Raz alebo viackrát za rok ... 27,59%
■ Vôbec ... 13,79%

 


Vráťme sa k vizuálnemu hodnoteniu hrobov v závislosti na uvedených číslach. O výzor a stav hrobu sa treba starať podobne, ako o každú inú stavbu ktorá je zaťažená vonkajšími vplyvmi počasia. Je  preto naporúdzi, že tu sa jedná o návštevy vyjadrené v prvých dvoch možnostiach. Spolu za ne zahlasovalo 99 návštevníkov webu, čo predstavuje 37,93 %. Toto číslo vyjadruje stav hrobov, ktoré možno označiť ako starostlivo udržiavané.

 

Návšteva cintorína „Raz alebo viackrát za polrok“ je na dobrú údržbu hrobov málo. Ide zväčša o návštevy kde síce pozostalý opráši a očistí hrob i okolie, položí kvet, zapáli sviečku, no potrebnú údržbu nevykoná. Hrob tak pomaly ale iste zapadá medzi ostatné tzv. šedivé. Hlasovalo 54 návštevníkov, čo predstavuje 20,69%.

 

A máme tu poslednú kategóriu, kde patria i všetci tí, ktorí na jednotlivý hrob zavítajú len na dušičky a Vianoce. Hroby tu chátrajú rýchlejšie, pravda za predpokladu, že medzeru v starostlivosti oň nevypĺňa iný člen rodiny. Možnosť „Raz alebo viackrát za rok“ a „Vôbec“, volilo 72 a 36 návštevníkov, spolu 108, čo predstavuje 41,38%.

 

Ak sa najbližšie dostanete na svoj cintorín, porozhliadnite sa vôkol a porovnajte závery našej anketky so skutočným skutkovým stavom.

Späť na prehľad ankiet

Podporte náš článok