Reakcie

03.12.2012

Hodnotenie Slovak Funeral 2012

 Historicky prvá výstava, veľtrh z oblasti pohrebníctva na Slovensku, Slovak Funeral usporiadaný v Trenčíne je za nami. Po pár týždňoch začínali prichádzať prvé ohlasy a nás teší, že sú to ohlasy ďakovné a pozitívne. Ozývajú sa nielen návštevníci, ktorí mailom vyjadrili svoje pocity a dojmy, ale aj podnikateľia a obchodníci, niektorí gratulovali telefonicky, iní osobne, ďalší požiadali o priestor na vyjadrenie v našom ďalšom čísle magazínu.

Dovoľujeme si aj s predstihom uverejniť plánované vyjadrenia a na úvod zaraďujeme list, ktorý Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb dostala iba nedávno.
 

pardubicelist
Spoločnosť Auto M+V

autoMVSpoločnosť Karsol, Peter Pastorok

pastorok
Späť na tému Výstavy
 

 
 
Podporte náš článok